Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

28. September
EU/EØS halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet seminar med EU- og EØS-relaterte tema.

Les mer
28. September
Best Value - prestasjonsorientert innkjøp

Difi, RIF, Tekna og NITO (FBA) har gleden av å invitere til 2,5-dagers kurs for B sertifisering basert på fagressurser fra Best Value Group, Nederland. Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B sertifisering. Begrenset antall plasser - små grupper med maks 15 deltakere i hver gruppe. Det gis introduksjon til begge arrangementene på norsk, for øvrig er kursspråk engelsk.

Les mer
29. September
Frokostseminar – status på digitaliseringsområdet

Difi og SSB inviterer til frokostseminar om statistikk på digitaliseringsområdet. Det blir presentert ny statistikk på digitaliseringsområdet i Norge; hvordan husholdningene bruker IKT, hvordan staten bruker IKT, hvor modne vi er og hvordan Norge ligger an sammenlignet med andre europeiske land. På dette frokostseminaret går vi dypere inn i statistikken som ligger bak vurderingene i «Rikets tilstand», og diskuterer Norges digitale tilstand.

Les mer
30. September
Webinar om Difis signeringstjeneste eSignering

Webinaret presenterer Difis nye fellesløsning for offentlig sektor, eSignering. Gjennom denne løsningen kan det offentlige tilby innbyggere å signere dokumenter, avtaler og kontrakter og spare tid og penger.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
11. Oktober
Sats-kafé: Forhandling og gjennomslagskraft

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
12. Oktober
Innføringskurs: Internkontroll i praksis – Informasjonssikkerhet

Nå kan du få en grunnleggende innføring i Difis veiledningsmateriell Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet. Veiledningsmateriellet er basert på ISO/IEC 27001, tilpasset offentlig sektor og dekker det Difi anser som de viktigste kravene i standarden. Materiellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette er både et krav i regelverket og noe virksomhetene trenger for å ha tilstrekkelig styring og kontroll i arbeidet med å nå sine mål. Kurset går over to dager.

Les mer
19. Oktober
EU/EØS seminar: Energiunionen - hvordan komme på banen når sentrale norske interesser står på spill?


Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet seminar med EU- og EØS-relaterte tema.

 

Les mer
19. Oktober
Frokostseminar: Hvordan gjøre anskaffelser som bidrar til innovasjon og effektivisering?

Delta på frokostseminar for å lære mer om anskaffelse av bistand til innovativ brukersentrert virksomhets- og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom DOGA og Difi.

Les mer
20. Oktober
Styring og ledelse av anskaffelser: Arbeidsseminar - Hvilke tiltak bør min virksomhet gjennomføre for å nå våre mål?

Få konkret veiledning på hvilke tiltak du bør gjennomføre i egen virksomhet for å nå dine mål. Du vil i forkant av arbeidsseminaret få mulighet til å gi innspill på temaer du trenger kompetanse på. Du får også tips fra fageksperter og erfarne innkjøpsledere innenfor ulike områder.

Les mer
28. Oktober
#hack4no – Difi og Kartverket inviterar til hackathon

#hack4no er årets store hackathon med åpne offentlige data. I år rigger vi for opptil 500 deltakere, 250 voksne og 250 barn og ungdommer - kodeklubber, skoleklasser, programmerere, utviklere, designere, studenter, gründere og andre kreative hoder.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
28. Oktober
AVANT- seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
01. November
Utforme overordnede styrende dokumenter - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan arbeidsgrupper kan utforme utkast til overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet. Utgangspunktet vil være Difis eksempler på styrende dokumenter. Det vil bli mye praktiske gruppeøvelser. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
02. November
Fellessikring og tilleggssikring – Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til fremgangsmåter og støtteverktøy for etablering og oppdatering av fellessikring og tilleggssikring i en virksomhet. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Få praktisk erfaring med øvelser tilknyttet en tenkt virksomhet, og lær mer om hvilke roller og aktiviteter som inngår i administrasjon av sikkerhetstiltak i fellessikring og tilleggssikring.

Les mer
02. November
Bygg- og anleggsanskaffelser 2016 - praktisk fagdag med grønn tråd

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser gjelder fra 1. januar 2017
Kan nye metoder gi bedre gjennomføring av anskaffelser?
Gir det nye regelverket bedre og mer effektive anskaffelser?

Les mer
03. November
Få oversikt og prioritere før risikovurderinger - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til støtteverktøy og fremgangsmåter for at linjeledere skal å få oversikt og prioritere før risikovurderinger innen eget ansvarsområde. «Verdivurdering» av arbeidsoppgaver er ett av temaene. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan man som prosessleder kan gjennomføre workshops med linjeledere og deres nøkkelpersoner for å hjelpe dem. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
03. November
Anskaffelseskonferansen

Nytt regelverk er hovedtema på årets anskaffelseskonferanse 3. november. Du får også høre om ny tilbudsprosedyre, økt adgang til forhandlinger, mer vekt på samfunnsansvar og ikke minst digitalisering! Økningen av den nasjonale terskelverdien er også et av hovedtemaene.

Les mer
04. November
Statens innkjøpsforum 2016

I år arrangerer vi for første gang Statens innkjøpsforum 4. november, dagen etter Anskaffelseskonferansen. Statens innkjøpsforum er et frivillig forum for statlige innkjøpere. Her kan du møte brukerne av de nye fellesavtalene i staten og utveksle erfaringer og idéer. Arrangør er Statens innkjøpssenter i Difi. Spørsmål? Send en e-post til: hege.strandhagen@difi.no Tlf: 912 44 858

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
15. November
Sats-kafé: Selvledelse og stressregulering

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
17. November
Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 3

Lær deg hvordan lede endringsprosesser og gjennomføre strategi og planer i praksis. Her får du lært av vinneren av anskaffelsesprisen 2016.

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
17. November
Erfaringsseminar e-læring: Hvordan få til de gode læringsløpene?

Vil du lære mer om hvordan du kan legge til rette for gode læringsløp med bruk av e-læring? Hold av datoen for årets erfaringsseminar!

Les mer
23. November
Forvaltningskonferansen

Årets Forvaltningskonferanse er 23. november. Hovedtemaet i år er ledelse og effektivisering i offentlig sektor. Vi har fått med mange flinke foredragsholdere; Anita Krohn Traaseth, Haakon Bruun-Hansen, Sigrun Vågeng, Jon Gunnar Pedersen, Camilla Stoltenberg og mange flere. Siri-Lill Mannes leder oss gjennom dagen.

Les mer
23. November
Nettverk for informasjonssikkerhet – informasjonssikkerhet ved anskaffelse av skytjenester

Målsetningen med NIFS-nettverket er å dele erfaringer innen arbeid med informasjonssikkerhet på tvers av offentlige virksomheter. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

Les mer
25. November
Frokostseminar: Bygg bærekraftig!

Klima, miljø og innovasjon styrkes i det nye regelverket for offentlige anskaffelser.
Hva betyr dette i praksis for anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom? Hvilke virkemidler har vi for å bygge opp under miljø og innovasjon i BAE-anskaffelser?
Er aktørene i bransjen endringsagenter for innovative og grønne løsninger? Har aktørene i bransjen den nødvendige kunnskapen for å utnytte handlingsrommet i regelverket?

Les mer

 

01. Desember
Samling 2 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kurs og konferanser RSS