Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

25. Mai
Teknisk Aksesspunktforum

Meld deg på teknisk aksesspunktforum og bli kjent med det siste nye på området.

Les mer
26. Mai
Aksesspunktforum

Meld deg på aksesspunktforum og bli kjent med det siste nye på området.

Les mer
27. Mai
EHF brukerforum

Meld deg på EHF brukerforum (Elektronisk handelsformat) og bli kjent med det siste nye på området.
Elektronisk handelsformat (EHF) har nå vært i bruk siden 2012. Det har vært nye versjoner og oppgraderinger av både format, veiledere, validator, testfiler og visning (XSLT).

Les mer
30. Mai
Hva mener medarbeidere og ledere om det å jobbe i staten? Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Difi inviterer til frokostmøte mandag 30. mai kl. 08-30-11.00. Opplever medarbeidere og ledere i staten at gjennomføringsevnen er blitt bedre? Hva skaper det høye jobbengasjementet vårt? Hvordan er det å være leder i staten? 

Les mer
01. Juni
EIPAs kurs og seminar om EU/EØS, våren 2016

Difi har en samarbeidsavtale med European Institute of Public Administration (EIPA) hvor Norge er medlem, slik at EIPA også kan tilby opplæring for ansatte i norsk statlig forvaltning.

EIPA presenterer seg slik på sine hjemmesider:


"EIPA is Europe's leading centre of excellence on European integration and the new challenges for public management.
It is EIPAs mission to support the European Union and its Member States and the countries associated with EIPA by providing relevant and high quality services to develop the capacities of public officials in dealing with EU affairs. We offer our services to officials at the EU institutions and in related bodies, and to civil servants within the national and regional administrations of the Member States, applicant countries and other countries in the framework of their relationship with the EU.
As we continue on the way towards a successful future, constantly improving the quality of our services remains at the heart of our work. The European Commission supports EIPA through the European Union budget."

 

Les mer
Tittelbilde.png
02. Juni
Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Difi lanserer vårens nye e-læringskurs!

Les mer
03. Juni
Utvikling av nye løsninger ved førkommersielle anskaffelser


Når en offentlig oppdragsgiver identifiserer et behov det ikke finnes en dekkende løsning på i markedet, kan metoden førkommersiell anskaffelse være en av flere innfallsporter for å fremskaffe en løsning. Det er en måte å gjennomføre anskaffelser av forsknings- og utviklingstjenester på, som kan gjennomføres i henhold til FoU-unntaket.

På dette seminaret presenterer Oslo kommune, Avinor og Norad sine erfaringer med førkommersielle anskaffelser. Vi gir også en introduksjon til den nye prosedyren "Innovasjonspartnerskap" som vil bli lansert med det nye regelverket.  

 

Les mer
07. Juni
Workshop: Revisjon av "Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger" (DCAT-AP-NO)

Tirsdag den 7. juni inviterer Difi til åpen arbeidssamling for revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Behov (som har blitt innmeldt tidligere) og en presentasjon av løsningsforslag gjennomgås. Leverandører som kan forvente å bli involvert i å bruke eller utvikle datasentriske offentlige tjeneste vil ha nytte av å delta.

Les mer
08. Juni
Workshop om automatisert oversettelse - European Language Resource Coordination (ELRC)


Mange virksomheter bruker mye tid og store ressurser på oversettelse av dokumenter.

På seminaret 8. juni får du høre mer om hvordan automatisert oversettelse kan gi lettere og raskere kommunikasjon på tvers av landegrenser. 

 

Les mer
08. Juni
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattform i staten (Trondheim)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer
09. Juni
Digitaliseringskonferansen

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Tema for årets konferanse 9. og 10. juni blir brukeren i sentrum. Hold av datoene!

Les mer
09. Juni
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattformen i staten (Tromsø)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer
10. Juni
EU/EØS frokostseminar: Hvordan håndtere ny kompetanse til EUs organer i EØS?

EU/EØS frokostseminar: Hvordan håndtere ny kompetanse til EUs organer i EØS?

Utviklingen i EU medfører at byråer og tilsyn får en stadig viktigere rolle. Det kan være vanskelig å se hvordan dette bør speiles i EØS-avtalen. Vi går gjennom hvordan man rettslig kan håndtere utfordringer knyttet til Grunnlovens krav til myndighetsoverføring og EØS-avtalens to-pilarstruktur.

Etableringen av EUs finanstilsyn og forhandlingene om EØS/EFTA-statenes deltakelse i disse, er et aktuelt og illustrerende eksempel på de utfordringene som oppstår når rettsakter med ny kompetanse til EUs organer skal innlemmes i EØS-avtalen. 

Les mer
15. Juni
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattformen i staten (Kristiansand)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer
16. Juni
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattformen i staten (Bergen)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer

 

30. August
Samling 2 - Ny som leder, vårkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
01. September
Styring og ledelse av anskaffelser: Arbeidsseminar - Hvilke tiltak bør min virksomhet gjennomføre for å nå våre mål?

Få konkret veiledning på hvilke tiltak du bør gjennomføre i egen virksomhet for å nå dine mål. Du vil i forkant av arbeidsseminaret få mulighet til å gi innspill på temaer du trenger kompetanse på. Du får også tips fra fageksperter og erfarne innkjøpsledere innenfor ulike områder.

Les mer

 

13. September
Samling 1 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
11. Oktober
Sats-kafé: Forhandling og gjennomslagskraft

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
03. November
Anskaffelseskonferansen

Anskaffelsekonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Hold av datoen for årets konferanse!

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
15. November
Sats-kafé: Selvledelse og stressregulering

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
17. November
Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 3

Lær deg hvordan lede endringsprosesser og gjennomføre strategi og planer i praksis. Her får du lært av vinneren av anskaffelsesprisen 2016.

Les mer
23. November
Forvaltningskonferansen

Forvaltningskonferansen er en etablert møteplass for deg som er leder eller medarbeider i et departement eller en underliggende virksomhet i staten. Årets konferanse blir 23. november. Hold av datoen!

Les mer

 

01. Desember
Samling 2 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kurs og konferanser RSS