Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

 

30. August
Samling 2 - Ny som leder, vårkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
31. August
Nasjonal arkitektur - felles nytte - samme mål

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge fikk Difi ansvaret for å «etablere og forvalte offentlig sektors IT-arkitektur». På dette frokostseminaret kan du få lære mer om hvordan Difi ønsker å påvirke digitaliseringen av offentlig sektor gjennom en nasjonal arkitektur. I tillegg kan du være med å påvirke hvordan Difi videreutvikler dette området framover.

Les mer
31. August
Difi inviterer til Datadelingsforum og førarrangement for #hack4no

Årets forum er todelt, der fyrste del er ope for dataforvaltarar, medan andre del er ope for alle, inkludert databrukarar og deltakarar på #hack4no.

Påmelding for dataforvaltarar og del 1 er no stengt. Men ein kan framleis melde seg på del 2 som er open for alle. Påmelding for databrukarar og andre interesserte er opna.

Les mer
05. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattform i staten (Trondheim)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
05. September
AVANT - seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
06. September
IT-kontraktsdagen 2016

Kan en ny metode for innkjøp og prosjektstyring gjøre at flere IT-prosjekter lykkes? Hør Viel Sørensen fra Difi snakke om Best Value Procurement på IT-kontraktsdagen 2016. 

Les mer
06. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og den nye felles læringsplattformen i staten (Tromsø)

Jobber du med opplæring i offentlig sektor og lurer på hvordan ta i bruk både e-læringskursene og plattformen? Vi kommer til Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen og gir deg veiledning i hvordan du kan gjøre dette i din virksomhet.

Les mer
09. September
Balanserte anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell - for leverandører

Difi inviterer sammen med Medtek Norge til nasjonal læringsarena der vi følger fasene i anskaffelsesprosessen for medisinsk forbruksmateriell til sykehus og kommuner. Dette kurset ønsker å lære deg hvordan dialog kan være en viktig salgsteknikk for å oppnå best mulig leveranse av dine varer/tjenester tilpasset oppdragsgivers behov. Kurset består av 3 samlinger hvor oppdragsgivere og leverandører samarbeider og gjennomfører reelle dialogaktiviteter. Arenaen har oppstart 09.09.2016 og avsluttes 09.02.2017.

Les mer

 

13. September
Samling 1 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
15. September
Balanserte anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell - for innkjøpere

Difi og Medtek Norge inviterer til nasjonal læringsarena hvor vi følger fasene i anskaffelsesprosessen for medisinsk forbruksmateriell til sykehus og kommuner.
På kurset lærer du hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig verktøy for å få de rette løsningen ut fra ditt definerte behov.
Har du ønsket å dele erfaringer og spørsmål med andre innkjøpere og leverandører, samtidig som du arbeider med din neste reelle konkurranse?

Les mer
23. September
Nye krav til forvaltningen – hva trenger du som leder?

Forvaltningen står ved et vendepunkt. Vi må gjøre mer med mindre ressurser, og lederrollen er i endring. Er du leder i staten? Meld deg på årets viktigste workshop for ledere i staten og påvirk hva vi utvikler av nye kompetansetilbud for dere ledere.

Les mer
28. September
Best Value - prestasjonsorientert innkjøp

DIFI, RIF, Tekna og NITO (FBA) har gleden av å invitere til 2,5-dagers kurs for B sertifisering basert på fagressurser fra Best Value Group, Nederland. Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B sertifisering. Begrenset antall plasser - små grupper med maks 15 deltakere i hver gruppe. Det gis introduksjon til begge arrangementene på norsk, for øvrig er kursspråk engelsk.

Les mer
29. September
Frokostseminar – status på digitaliseringsområdet

Difi og SSB inviterer til frokostseminar om statistikk på digitaliseringsområdet. Det blir presentert ny statistikk på digitaliseringsområdet i Norge; hvordan husholdningene bruker IKT, hvordan staten bruker IKT, hvor modne vi er og hvordan Norge ligger an sammenlignet med andre europeiske land. På dette frokostseminaret går vi dypere inn i statistikken som ligger bak vurderingene i «Rikets tilstand», og diskuterer Norges digitale tilstand.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
11. Oktober
Sats-kafé: Forhandling og gjennomslagskraft

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
20. Oktober
Styring og ledelse av anskaffelser: Arbeidsseminar - Hvilke tiltak bør min virksomhet gjennomføre for å nå våre mål?

Få konkret veiledning på hvilke tiltak du bør gjennomføre i egen virksomhet for å nå dine mål. Du vil i forkant av arbeidsseminaret få mulighet til å gi innspill på temaer du trenger kompetanse på. Du får også tips fra fageksperter og erfarne innkjøpsledere innenfor ulike områder.

Les mer
28. Oktober
#hack4no – Difi og Kartverket inviterar til hackathon

#hack4no er årets store hackathon med åpne offentlige data. I år rigger vi for opptil 500 deltakere, 250 voksne og 250 barn og ungdommer - kodeklubber, skoleklasser, programmerere, utviklere, designere, studenter, gründere og andre kreative hoder.

Les mer
03. November
Anskaffelseskonferansen

Anskaffelsekonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Hold av datoen for årets konferanse!

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
15. November
Sats-kafé: Selvledelse og stressregulering

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
17. November
Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 3

Lær deg hvordan lede endringsprosesser og gjennomføre strategi og planer i praksis. Her får du lært av vinneren av anskaffelsesprisen 2016.

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
17. November
Erfaringsseminar e-læring: Hvordan få til de gode læringsløpene?

Vil du lære mer om hvordan du kan legge til rette for gode læringsløp med bruk av e-læring? Hold av datoen for årets erfaringsseminar!

Les mer
23. November
Forvaltningskonferansen

Forvaltningskonferansen er en etablert møteplass for deg som er leder eller medarbeider i et departement eller en underliggende virksomhet i staten. Årets konferanse blir 23. november. Hold av datoen!

Les mer

 

01. Desember
Samling 2 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kurs og konferanser RSS