Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

24. Januar
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser og Difis veiledning (Vil bli streamet)

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017
Regelverket inneholder flere endringer som vil få betydning for planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlige innkjøp. 

Les mer
13. Februar
Innføring og organisering – hva trenger vi for å forvalte egne data og hvem trenger oversikt over dataene våre?

Jobber du med å håndtere, analysere, vurdere eller etablere registre, datakilder og kodeverk eller tilrettelegger du for utveksling av data i offentlig sektor? Bruker du data til analyse eller andre formål og ønsker deg bedre oversikt over hva som finnes og gjøres? Da synes du nok dette er interessant.

Les mer
13. Februar
Invitasjon til referansegruppemøter, behovskartlegging for Sikkerhetsmåneden 2017

Difi er nå i gang med planlegging av sikkerhetsmåneden 2017 og vi ønsker å komme i kontakt med brukerne våre. Vi vil derfor gjerne opprette en referansegruppe som kan fortelle oss hva dere har behov for, og gi oss gode innspill.
Referansegruppen får være med på å påvirke innhold og utforming av materialet vi skal utarbeide for å nå frem med sikkerhetsbudskapet (hva, hvorfor og hvordan).

Les mer
14. Februar
Samling 1 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
14. Februar
God offentlig prosjektledelse og LCC i praksis

Smartere arealbruk – Smartere energibruk – Smartere bygging
Kommunene må følge opp stadig nye politiske satsingsområder. Spesielt ser NKF at miljø og klima er viktig å ha med i vurderingen innen eiendomsforvaltningen. På denne konferansen  ser vi derfor  på områder NKF kan bidra med:
Miljø - Det grønne skiftet – hvordan få gode tiltak i byggeprosjekter og rehabiliteringer? Slik som klimafotavtrykk, bruk av massivtre, sikkerhet osv. Difi og ENOVA har i oppdrag å prioritere disse områdene, og vil bidra med gode innspill.

Les mer
15. Februar
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden
Boken «Best Value Procurement - prestasjonsinnkjøp» inngår i deltakeravgiften
Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert
Kursspråket er engelsk

Les mer
16. Februar
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017. Dette er det første av tre.

Les mer
20. Februar
Difi - Invitasjon til referansegruppemøter, behovskartlegging for Sikkerhetsmåneden 2017

Difi er nå i gang med planlegging av sikkerhetsmåneden 2017 og vi ønsker å komme i kontakt med brukerne våre. Vi vil derfor gjerne opprette en referansegruppe som kan fortelle oss hva dere har behov for, og gi oss gode innspill.
Referansegruppen får være med på å påvirke innhold og utforming av materialet vi skal utarbeide for å nå frem med sikkerhetsbudskapet (hva, hvorfor og hvordan).

Les mer
27. Februar
Frokostseminar: Utdeling av Klarspråksprisene 2016

Velkommen til frokostseminar med utdeling av Klarspråksprisene for 2016. Mer informasjon og program kommer.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
28. Februar
Sats-kafé: Arbeidsgivers styringsrett

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
01. Mars
Vil du lære hvordan du kan ta i bruk Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
08. Mars
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden
Boken «Best Value Procurement - prestasjonsinnkjøp» inngår i deltakeravgiften
Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert
Kursspråket er engelsk

Les mer
09. Mars
EU/EØS-frokostseminar: Slik skriver du gode EØS-notater

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017. Dette er det andre av tre.

Les mer
09. Mars
Vil du lære hvordan du kan ta i bruk Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
04. April
Sats-kafé: Medarbeiderledelse

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
20. April
EU/EØS-frokostseminar: Hvordan vurderer vi EØS-relevans?

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017. Dette er det tredje av tre.

Les mer
08. Juni
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

 

Les mer
Kurs og konferanser RSS