Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

27. Februar
Frokostseminar: Utdeling av Klarspråksprisen 2016

Hvem vinner Klarspråksprisen for 2016? I år deles det ut hele fire priser: Klarspråksprisen for staten, Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, temapris og «Årets trekkhund». Kom og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
28. Februar
Sats-kafé: Arbeidsgivers styringsrett

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
01. Mars
Vil du lære hvordan du kan ta i bruk Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
03. Mars
"Endring til frokost" - Difis møteserie om endringsledelse

Vi har dessverre ikke flere ledige plasser. Frokostmøtet er fulltegnet.

Velkommen til første frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Difi øker fokus på tema endringsledelse og frokostmøtene «Endring til frokost» er det første tiltaket vi setter i gang. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre.

Les mer
08. Mars
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden
Boken «Best Value Procurement - prestasjonsinnkjøp» inngår i deltakeravgiften
Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert
Kursspråket er engelsk

Les mer
09. Mars
EU/EØS-frokostseminar: Slik skriver du gode EØS-notater

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017.
Dette er det andre av tre.

Les mer
09. Mars
Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune inviterer nå til et samarbeidsmøte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren for diskusjon og erfaringsoverføring. Målet er å bistå andre kommuner med gode fremtidsrettede løsninger. Se mer informasjon i invitasjon: http://snohetta.works/dev/ia/wp-content/uploads/2017/02/invitasjon-samarbeidsmote.pdf

Les mer
09. Mars
Vil du lære hvordan du kan ta i bruk Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
28. Mars
Praktisk og teoretisk rekrutteringskurs: Modul A: Teoretisk - 28. mars

Rekrutteringsnettverket i departementsfellesskapet har utarbeidet et felles rekrutterings- og intervjukurs for ledere, tillitsvalgte, HR og andre som deltar i hele eller deler av prosessen. Innholdet i kurset er basert på 'beste praksis' fra forskningen og vil gi både erfarne og mindre erfarne god kompetanse.
Kurset vil bestå av to moduler på 3,5 times varighet og du kan melde deg på en eller begge; en teoretisk (28. mars) og en praktisk/øvelsesfokusert (30. mars) modul. 

Se her for informasjon og påmelding til den praktiske delen av kurset som arrangeres 30. mars.

Les mer
30. Mars
Praktisk og teoretisk rekrutteringskurs: Modul B: Praktisk - 30. mars

Rekrutteringsnettverket i departementsfellesskapet har utarbeidet et felles rekrutterings- og intervjukurs for ledere, tillitsvalgte, HR og andre som deltar i hele eller deler av prosessen. Innholdet i kurset er basert på 'beste praksis' fra forskningen og vil gi både erfarne og mindre erfarne god kompetanse.
Kurset vil bestå av to moduler på 3,5 times varighet og du kan melde deg på en eller begge; en teoretisk (28. mars) og en praktisk/øvelsesfokusert (30. mars) modul. 

Se her for informasjon og påmelding til den teoretisk delen av kurset som arrangeres 28. mars.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
04. April
Sats-kafé: Medarbeiderledelse

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
07. April
"Endring til frokost" - Difis møteserie om endringsledelse

Velkommen til det andre frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Difi øker fokus på tema endringsledelse og frokostmøtene «Endring til frokost» er det første tiltaket vi setter i gang. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre.

Les mer
20. April
EU/EØS-frokostseminar: Hvordan vurderer vi EØS-relevans?

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017.
Dette er det tredje av tre.

Les mer
25. April
Faglig arena for informasjonsforvaltning

Grensen mellom hva data og dokument er, blir mer utfordrende å håndtere. Arbeider du med prosesser, juss eller forvaltningsarbeid som blir berørt av denne problemstillingen, da synes du nok dette er interessant.

Les mer
26. April
Rettleiingssamling om gevinstrealisering i medfinansieringsprosjekt

Prosjekt som får medfinansering i 2017 må levere ein gevinstrealiseringsplan før dei får endeleg tilsegn om midlar. Denne samlinga tilbyr prosjektleiarar og gevinstansvarlege rettleiing i å utarbeide og følgje opp ein slik plan. Grunnlaget er planmalen og krava i medfinansieringsordninga, samt  DFØ sin veileder om gevinstrealisering.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
26. April
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
27. April
EHF-konferansen 2017

Difi inviterer til årets EHF-konferanse!

EHF-konferansen er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor i utviklingen av digitale anskaffelses- og betalingsprosesser. Digitalisering er ryggraden i en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Difi er godt i gang med å lage Elektronisk handelsformat (EHF) for alle prosessessene fra behov til betaling i offentlige sektor.

I 2017 har vi kommet langt med å realisere elektroniske tjenester som støtter
- konkurransegjennomføring
- Europeisk egenerklæringsskjema (ESPD)
- ny løsning for standardisert betalingsformidling
- forsendelse av data med spesielle sikringsbehov
- innhenting av dokumentasjon for leverandørenes kvalifikasjoner og seriøsitet

Kom på konferansen for å bli oppdatert på nyheter og møte kolleger innen samme fagfelt.

Sett av datoen nå. Påmeldingen åpner så snart alt er klart!

Les mer
24. Mai
"Endring til frokost" - Difis møteserie om endringsledelse

Velkommen til det tredje frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Difi øker fokus på tema endringsledelse og frokostmøtene «Endring til frokost» er det første tiltaket vi setter i gang. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre.

Les mer
08. Juni
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

 

Les mer
Kurs og konferanser RSS