Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

24. Oktober
Frokostseminar. Uvedkommende ingen adgang – passord og tilgangskontroll
Les mer
27. Oktober
Invitasjon til dialogmøte med leverandører av Internrevisjon

Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte en fellesavtale på internrevisjonstjenester for statlige virksomheter, og i denne sammenheng inviterer vi til dialogmøte med leverandører av internrevisjon. Hensikten med møtet er å gi leverandørene mulighet til å komme med innspill til «hvordan innkjøpssenteret, på best mulig måte, kan inngå og forvalte en fellesavtale på internrevisjon for statlige virksomheter». For mer informasjon, se Leverandørdialog - Internrevisjon 

Vi anbefaler også alle leverandører å melde seg på en-til-en dialogmøte mellom mandag 31.10.2016 og onsdag 01.11.2016. Se informasjon og påmelding:

Invitasjon til en-til-en dialogmøter med leverandører av internrevisjonstjenester

 

Les mer
28. Oktober
#hack4no – Difi og Kartverket inviterar til hackathon

#hack4no er årets store hackathon med åpne offentlige data. I år rigger vi for opptil 500 deltakere, 250 voksne og 250 barn og ungdommer - kodeklubber, skoleklasser, programmerere, utviklere, designere, studenter, gründere og andre kreative hoder.

Les mer
28. Oktober
Webinar om Digital postkasse til innbyggere
Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
28. Oktober
AVANT- seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
31. Oktober
Invitasjon til en-til-en dialogmøte med leverandører av internrevisjonstjenester

Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte en fellesavtale på internrevisjonstjenester for statlige virksomheter, og i denne sammenheng inviterer vi til felles dialogmøte med leverandører av internrevisjon.

Les mer
31. Oktober
Sikkerhet – et hinder for tilgjengelighet?

I forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned 2016 inviterer Tilsynet for universell utforming av IKT og kompetansemiljø for informasjonssikkerhet til lunsjseminar. Det stilles krav til virksomheter både når det gjelder universell utforming og sikkerhet. Er det mulig å oppfylle disse kravene samtidig eller står de i veien for hverandre?

Les mer
01. November
Utforme overordnede styrende dokumenter - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan arbeidsgrupper kan utforme utkast til overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet. Utgangspunktet vil være Difis eksempler på styrende dokumenter. Det vil bli mye praktiske gruppeøvelser. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
nokios_2016.jpg
01. November
NOKIOS 2016

Vi arrangerer Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor sammen med NTNU i Trondheim 1. - 3. november 2016.

Les mer
02. November
Fellessikring og tilleggssikring – Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til fremgangsmåter og støtteverktøy for etablering og oppdatering av fellessikring og tilleggssikring i en virksomhet. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Få praktisk erfaring med øvelser tilknyttet en tenkt virksomhet, og lær mer om hvilke roller og aktiviteter som inngår i administrasjon av sikkerhetstiltak i fellessikring og tilleggssikring.

Les mer
02. November
Bygg- og anleggsanskaffelser 2016 - praktisk fagdag med grønn tråd

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser gjelder fra 1. januar 2017
Kan nye metoder gi bedre gjennomføring av anskaffelser?
Gir det nye regelverket bedre og mer effektive anskaffelser?

Les mer
03. November
Få oversikt og prioritere før risikovurderinger - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til støtteverktøy og fremgangsmåter for at linjeledere skal å få oversikt og prioritere før risikovurderinger innen eget ansvarsområde. «Verdivurdering» av arbeidsoppgaver er ett av temaene. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan man som prosessleder kan gjennomføre workshops med linjeledere og deres nøkkelpersoner for å hjelpe dem. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
03. November
Anskaffelseskonferansen

Nytt regelverk er hovedtema på årets anskaffelseskonferanse 3. november. Du får også høre om ny tilbudsprosedyre, økt adgang til forhandlinger, mer vekt på samfunnsansvar og ikke minst digitalisering! Økningen av den nasjonale terskelverdien er også et av hovedtemaene.

Les mer
04. November
Statens innkjøpsforum 2016

I år arrangerer vi for første gang Statens innkjøpsforum 4. november, dagen etter Anskaffelseskonferansen. Statens innkjøpsforum er et frivillig forum for statlige innkjøpere. Her kan du møte brukerne av de nye fellesavtalene i staten og utveksle erfaringer og idéer. Arrangør er Statens innkjøpssenter i Difi. Spørsmål? Send en e-post til: hege.strandhagen@difi.no Tlf: 912 44 858

Les mer
07. November
Frokostseminar om tariffavsatte kompetansemidler i staten for perioden 2016-2018

Seminaret skal inspirere virksomheter som ønsker å søke midler avsatt for tariffperioden 2016-2018. Det vil bli presentert prosjekter som ble tildelt midler i forrige tariffperiode og erfaringer fra disse. I tillegg blir det gitt praktisk informasjon og veiledning rundt selve søknadsprosessen. Seminaret vil bli streamet og publisert på nett.

Les mer
07. November
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell gjennomgang av medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealiseringsplan. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
08. November
Teknisk aksesspunktforum

Difi inviterer til Teknisk aksesspunktforum 8.november.

Les mer
09. November
Aksesspunktforum

Difi inviterer til Aksesspunktforum hvor du får informasjon om nyheter og erfaringer.

Les mer
10. November
EHF-brukerforum

Difi inviterer til EHF-brukerforum 10. november, hvor du blir oppdatert.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
15. November
Sats-kafé: Selvledelse og stressregulering

Sats-kaféene er en møteplass for nye ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
16. November
Temamøte: Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter?

De fleste offentlige virksomheter bruker ekstern bistand i større eller mindre grad når de skal utvikle nye IT-løsninger. En god anskaffelsesprosess er viktig for at prosjektet skal lykkes enten du anskaffer konsulentbistand og gjør hoveddelen av utviklingsarbeidet selv, eller du får en leverandør til å utvikle løsningen for deg. Difi har nylig publisert en veiledning om hvordan du bør gå frem for å gjennomføre anskaffelser i IT-prosjekter. Veiledningen legger vekt på bruk av innovative metoder og smidig systemutvikling.  

I temamøtet presenterer vi formålet med veiledningen, hva den omhandler og hvordan den er bygget opp.

Les mer
17. November
Styring og ledelse av anskaffelser: Kurs 3

Lær deg hvordan lede endringsprosesser og gjennomføre strategi og planer i praksis. Her får du lært av vinneren av anskaffelsesprisen 2016.

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
17. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Vil du lære mer om hvordan du kan legge til rette for gode læringsløp med bruk av e-læring? Vi presenterer flere eksempler på implementering og pedagogiske virkemidler.

Les mer
23. November
Forvaltningskonferansen

Årets Forvaltningskonferanse er 23. november. Hovedtemaet i år er ledelse og effektivisering i offentlig sektor. Vi har fått med mange flinke foredragsholdere; Anita Krohn Traaseth, Haakon Bruun-Hansen, Sigrun Vågeng, Jon Gunnar Pedersen, Camilla Stoltenberg og mange flere. Siri-Lill Mannes leder oss gjennom dagen.

Les mer
23. November
Nettverk for informasjonssikkerhet – informasjonssikkerhet ved anskaffelse av skytjenester

Målsetningen med NIFS-nettverket er å dele erfaringer innen arbeid med informasjonssikkerhet på tvers av offentlige virksomheter. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

Les mer
29. November
Frokostseminar: Bygg bærekraftig!


Klima, miljø og innovasjon styrkes i det nye regelverket for offentlige anskaffelser.
Hva betyr dette i praksis for anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom? Hvilke virkemidler har vi for å bygge opp under miljø og innovasjon i BAE-anskaffelser?
Er aktørene i bransjen endringsagenter for innovative og grønne løsninger? Har aktørene i bransjen den nødvendige kunnskapen for å utnytte handlingsrommet i regelverket?

Les mer
29. November
Verdien av data ligger i bruken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi inviterer til seminar om viderebruk av offentlige data.

Les mer

 

01. Desember
Samling 2 - Ny som leder, høstkull 2016

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten samt inspirasjon og rom for refleksjon. Du vil få hjelp til å komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
06. Desember
Faglig arena for informasjonsforvaltning
Les mer
07. Desember
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil bli streamet.
http://difi.aventia.no/?cid=1&live=1&f=1

Samlingen vil gi en generell gjennomgang av medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealiseringsplan. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
09. Desember
#Feiltrinn 2016


For tredje året på rad inviterer Difi til #Feiltrinn-konferanse. Sammen med Norsk design og arkitektursenter, DOGA, retter vi igjen søkelyset mot hvordan vi kan få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon.

Les mer
Kurs og konferanser RSS