Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

06. Desember
Faglig arena for informasjonsforvaltning
Les mer
06. Desember
NHO Morgenkaffe: Nye digitale verktøy for offentlige anskaffelser

NHO inviterer i samarbeid med Difi til møte om digitalisering av offentlige anskaffelser 6.desember 2016

I forbindelse med nytt regelverk for offentlige anskaffelser inviterer NHO, i samarbeid med Difi, til morgenkaffe for informasjon om digitalisering av anskaffelsesprosessen.

Les mer
07. Desember
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil bli streamet.
http://difi.aventia.no/?cid=1&live=1&f=1

Veiledningssamlingen blir lagt ut som video i etterkant.

Samlingen vil gi en generell gjennomgang av medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealiseringsplan. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
09. Desember
#Feiltrinn 2016


For tredje året på rad inviterer Difi til #Feiltrinn-konferanse. Sammen med Norsk design og arkitektursenter, DOGA, retter vi igjen søkelyset mot hvordan vi kan få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon.

Les mer
13. Desember
Statlig ledelse i endring – workshop for HR

Vi inviterer HR i statlige virksomheter til å dele erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av ledere. Dette er en gyllen mulighet til å påvirke hva Difi utvikler av kompetansetilbud til ledere.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
23. Januar
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
25. Januar
Ønsker du hjelp til å designe læringsløp for å implementere Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
14. Februar
Samling 1 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
28. Februar
Sats-kafé: Arbeidsgivers styringsrett

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte nye ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
01. Mars
Ønsker du hjelp til å designe læringsløp for å implementere Difis e-læringskurs?

Vi hjelper deg med å designe læringsløp så du lett kan implementere Difis e-læringskurs i din virksomhet.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
04. April
Sats-kafé: Medarbeiderledelse

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
08. Juni
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

 

Les mer
Kurs og konferanser RSS