Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

23. August
Hvordan få med gründerselskaper i anbudsprosessene - hør erfaringer fra Oslo kommunes akseleratorprogram

Oslo Business Region, Leverandørutviklingsprogrammet og Oslo kommune ønsker velkommen til et erfaringsutvekslingsmøte.
Det kan være vanskelig å få tak i de mindre bedriftene ved anskaffelser - hør hva Oslo kommune har gjort, og lær om det fra bedriftenes perspektiv.

Les mer
30. August
Robotisering i offentlig sektor – lær av Digifrid!

Robotiseringsområdet i offentlig sektor er ett brennhett tema. Vurderer din kommune å anskaffe lignende teknologi? Vi inviterer både kommuner og leverandører av robotiseringsteknologi til en uformell diskusjon om hvordan kommunen og næringen kan nyttiggjøre prosessautomatisering, og hva som skal til for å komme i gang.

Les mer
05. September
IT-kontraktsdagen 2017

Temaer er nyvinninger innenfor IT-sektoren- både i form av nye kontrakter og i form av nyheter innenfor anskaffelses- og personvernlovgivningen:

  • Hvilke konsekvenser har den utvidete avklaringsmuligheten ved offentlige anskaffelser?
  • Hvorfor burde flere vurdere dynamisk innkjøpsordning fremfor rammeavtale?
  • Hva må vi passe på når den nye personvernforordningen trer i kraft?
  • Erfaringer med Best Value Procurement på IT-siden
  • Nye kontrakter for sky og løpende tjenestekjøp – praktiske erfaringer
Les mer
06. September
Aksesspunktforum

Aksesspunktforum informerer om EHF-infrastruktur (eDelivery) og EHF formatene - utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler, utfordringer som aksesspunktene har, forbedringer som ønskes, hva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeide som Difi er med på.

Les mer
07. September
EHF-brukerforum

EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene (faktura, katalog, ordre, ordrebekreftelse, kreditnota, ESPD m.fl.). EHF-brukerforum er for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter og informasjon fra Difi om utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler m.m.

Les mer
07. September
Samling 1 - Ny som leder i staten - høst 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
08. September
Fagarena for informasjonsforvaltning

Høstens første møte har tema "Orden i eget hus". Se for øvrig: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/informasjonsforvaltning/veileder-orden-i-eget-hus
Hvordan jobber vi med informasjonsforvaltning i egen virksomhet? Hva trenger vi for å lykkes? Hva kan vi lære andre?

Vi inviterer noen etater til å fortelle om hva de har gjort for å holde orden i eget hus, hvilke erfaringer de har gjort seg og hva som kreves. Målet er å gjøre det enklere for flere å komme i gang.

Mer detaljert program kommer senere.

Les mer
12. September
Kurs: Balanserte anskaffelser gjennom dialog

Les mer om kurset: http://medteknorge.no/arrangement/kurs-balanserte-anskaffelser-gjennom-dialog/

Se også om pris på ovenfornevnte nettside.

Les mer
15. September
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommunikasjon i vanskelige endringsprosesser - erfaringer fra Folkehelseinstituttet.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
18. September
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
20. September
Innkjøpsledernettverk - for statlige og kommunale innkjøpsledere

Åpningssamling, Difis Innkjøpsledernettverk:
Offentlige innkjøpsledere har meldt behov til Difi for et nettverk der de kan møtes for å styrke sin kompetanse.. Strategisk ledelse av offentlige anskaffelser er en forutsetning for å oppnå gevinster og effektivisering Difi ønsker derfor å tilby en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hvordan ta den operative styringen og organiseringen av anskaffelser i riktig retning for å bidra til virksomhetens strategiske målsetninger.
Difi ønsker å bistå slik at offentlige ledere skaper bedre resultater og tar ut større gevinster. En felles arena vil gi innkjøpsledere nødvendig kunnskap til å bruke verktøykassen til å skape omstilling og nødvendig endring på innkjøpsområdet.

Les mer
27. September
Best Value metoden - presentasjonsorientert innkjøp

Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Du vet hvordan best benytte denne kunnskapen i dine egne prosjekter. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning. Pris avhenger av medlemskap, se kurssiden.

Les mer
16. Oktober
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Du vet hvordan best benytte denne kunnskapen i dine egne prosjekter. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning. Pris avhenger av medlemskap, se kurssiden.

Les mer
17. Oktober
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
20. Oktober
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommer

Les mer
22. November
Forvaltningskonferansen

Tema for årets konferanse er statens regionale organisering. Dette er et aktuelt tema ved at endringer i region- og kommunegrenser endrer administrative grenser i landet. Sett deg på invitasjonslisten nå.

Les mer
23. November
Anskaffelseskonferansen

Evne til omstilling, bruk av handlingsrommet og arbeid for å realisere effektiviseringspotensiale er hovedtema for årets konferanse. Vi deler ut Anskaffelsesprisen og feirer 10-årsjubileum for konferansen!

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
30. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Hold av datoen for årets erfaringsseminar om e-læring!

Les mer
01. Desember
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommer

Les mer
04. Desember
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Tilbudet består av to samlinger og e-læringskurset Sats. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Gjennom samlingene får du mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
12. Desember
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
Kurs og konferanser RSS