Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

28. Mars
Praktisk og teoretisk rekrutteringskurs: Modul A: Teoretisk - 28. mars

Rekrutteringsnettverket i departementsfellesskapet har utarbeidet et felles rekrutterings- og intervjukurs for ledere, tillitsvalgte, HR og andre som deltar i hele eller deler av prosessen. Innholdet i kurset er basert på 'beste praksis' fra forskningen og vil gi både erfarne og mindre erfarne god kompetanse.
Kurset vil bestå av to moduler på 3,5 times varighet og du kan melde deg på en eller begge; en teoretisk (28. mars) og en praktisk/øvelsesfokusert (30. mars) modul. 

Se her for informasjon og påmelding til den praktiske delen av kurset som arrangeres 30. mars.

Les mer
29. Mars
Frokostseminar: Plikt til å ta samfunnsansvar i offentlige anskaffelser – ny veiledning og verktøy

Hvordan kan din virksomhet imøtekomme nytt krav i lov om offentlige anskaffelser om å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser? Difi har utarbeidet ny veiledning og verktøy som kan hjelpe deg i dette arbeidet. På frokostseminaret får du også høre en offentlig virksomhets og en leverandørs tanker rundt det nye lovkravet og hvordan de jobber med denne tematikken.

Les mer
30. Mars
Praktisk og teoretisk rekrutteringskurs: Modul B: Praktisk - 30. mars

Rekrutteringsnettverket i departementsfellesskapet har utarbeidet et felles rekrutterings- og intervjukurs for ledere, tillitsvalgte, HR og andre som deltar i hele eller deler av prosessen. Innholdet i kurset er basert på 'beste praksis' fra forskningen og vil gi både erfarne og mindre erfarne god kompetanse.
Kurset vil bestå av to moduler på 3,5 times varighet og du kan melde deg på en eller begge; en teoretisk (28. mars) og en praktisk/øvelsesfokusert (30. mars) modul. 

Se her for informasjon og påmelding til den teoretisk delen av kurset som arrangeres 28. mars.

Les mer
Kaffekopp_Sats-kafe.jpg
04. April
Sats-kafé: Medarbeiderledelse

Sats-kaféene er en møteplass for ledere i staten. På Sats-kaféene tar vi opp og fordyper oss i sentrale temaer fra e-læringskurset Sats. Formålet er å gi faglig påfyll, tilby en arena for diskusjon og mulighet til å møte ledere fra andre virksomheter. Deltakelse på Sats-kaféer støtter deg i gjennomføringen av e-læringskurset fordi kaféene setter ett Sats-tema på agendaen om gangen. Hver gang inviterer vi en kafé-gjest som byr på spennende faglige perspektiver, gir nyttige råd og/eller deler egne erfaringer.

Les mer
06. April
Hvordan kan vi jobbe sammen om å nå målene i Digital agenda?

Difi har etablert et prosjekt for å konkretisere marsjordren i Digital agenda. Offentlig sektor kan ikke lykkes med et tverrgående digitaliseringsløft uten private leverandører fra næringslivet. Derfor ønsker vi å invitere næringsliv, interesse- og bransjeorganisasjoner til dialog for å få råd og innspill.

Les mer
07. April
«Endring til frokost – fra krise til endring»

Velkommen til det andre frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. Denne gangen har «Endring til frokost» invitert ledere fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for å dele sine erfaringer knyttet til endringsledelse.

Frokostmøtet vil bli streamet.

Les mer
20. April
EU/EØS-frokostseminar: Hvordan vurderer vi EØS-relevans?

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet en rekke seminarer med EU/EØS-relaterte tema våren 2017.
Dette er det tredje av tre.

Les mer
25. April
Faglig arena for informasjonsforvaltning

Grensen mellom hva data og dokument er, blir mer utfordrende å håndtere. Arbeider du med prosesser, juss eller forvaltningsarbeid som blir berørt av denne problemstillingen, da synes du nok dette er interessant.

Les mer
26. April
Rettleiingssamling om gevinstrealisering i medfinansieringsprosjekt

Prosjekt som får medfinansering i 2017 må levere ein gevinstrealiseringsplan før dei får endeleg tilsegn om midlar. Denne samlinga tilbyr prosjektleiarar og gevinstansvarlege rettleiing i å utarbeide og følgje opp ein slik plan. Grunnlaget er planmalen og krava i medfinansieringsordninga, samt  DFØ sin veileder om gevinstrealisering.

Les mer
Avant og Difi logo. Bilde
26. April
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
27. April
EHF-konferansen 2017

Praktisk info:
EHF-konferansen er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor i utviklingen av digitale anskaffelses- og betalingsprosesser. Digitalisering er ryggraden i en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Elektronisk handelsformat (EHF) er en vesentlig byggekloss i digitalisering av anskaffelsesprosesser, og gjør det mulig med standardisert elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom deres datasystemer. Difi er godt i gang med å lage EHF-dokumenter som dekker behov gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Difi tilrettelegger i dag for at markedet kan etablere EHF-baserte tjenester som støtter:
- katalog, ordre og fakturaprosesser
- elektronisk konkurransegjennomføring
- Europeisk egenerklæringsskjema (ESPD)
- standardisert betalingsformidling i grensesnittet virksomhet - bank
- forsendelse av data med spesielle sikringsbehov
- innhenting av dokumentasjon for leverandørenes kvalifikasjoner og seriøsitet

Kom på konferansen for å høre nyheter og møte kollegaer innen samme fagfelt.

Les mer
09. Mai
Hvordan bruke dilemmatrening for å skape forståelse og interesse for informasjonssikkerhet?

Hvordan bruke dilemmatrening for å skape forståelse og interesse for informasjonssikkerhet. Dilemmatrening har vist seg å være en nyttig måte å få forståelse for informasjonssikkerhet.

Les mer
24. Mai
"Endring til frokost" - Difis møteserie om endringsledelse

Velkommen til det tredje frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Difi øker fokus på tema endringsledelse og frokostmøtene «Endring til frokost» er det første tiltaket vi setter i gang. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre.

Les mer
Tittelbilde.png
01. Juni
Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Hold av datoen for Difis lansering av vårens nye e-læringskurs!

Les mer
Digikonf.PNG
08. Juni
Digitaliseringskonferansen 2017

Nye tider stiller krav til omstilling, nytenkning, hurtighet, risikovillighet og prøving og feiling. Har offentlige virksomheter evnen og kompetansen som skal til? Digital transformasjon er tema på Digitaliseringskonferansen 2017.

Les mer
08. Juni
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som er særpreget til ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon, hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats og mulighet til å møte nye ledere fra andre statlige virksomheter.

 

Les mer
Kurs og konferanser RSS