Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

24. Oktober
Bygg- og anleggsanskaffelser 2017 – praktisk fagdag med grønn tråd

De nye reglene for offentlige anskaffelser: Hvordan påvirker de hverdagen i bygg, anlegg og eiendom?
Det grønne skiftet - Miljøkriterier, m.m.

Les mer
24. Oktober
Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Difis årlige heldagskonferanse om informasjonssikkerhet. Konferansen retter seg mot ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Målet for konferansen er å styrke kunnskap og informasjonssikkerhetskultur i virksomhetene.
Tema på årets høstkonferanse er to av de fem tiltaksområdene i «Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017».

Styring og kontroll
Virksomheten trenger styring og kontroll også innen informasjonssikkerhet. eForvaltningsforskriften § 15 stiller i tillegg krav om det. Vi hjelper virksomhetene med å få dette til i praksis.

Kunnskap, kompetanse og kultur
Dette er grunnsteinene som god sikkerhet bygger på. Målet er at hver ansatt skal ha den kunnskapen og kompetansen om sikkerhet som er nødvendig i den jobben de utfører.

Les mer
25. Oktober
Digitaliseringsrådet inviterer til frokostseminar! Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – hvordan kan vi løse dem?

Digitaliseringsrådet lanserer sin årlige erfaringsrapport, Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter.  Siden opprettelsen i 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet 26 ulike digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.  I dette frokostseminaret vil vi dele erfaringer fra rådets arbeid så langt.
Vi streamer arrangementet. Du kan følge det direkte her.

Les mer
26. Oktober
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2017.

Les mer
27. Oktober
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse. Omstilling mellom styringsrett og medbestemmelse.

Ledere i staten må balansere mellom styringsrett og medbestemmelse. Når organisasjonen endrer seg kan dette settes på prøve. Lånekassen står i store endringer og ledere og tillitsvalgte har virkelig fått testet samarbeidet. Til endring til frokost kommer direktør Marianne Andreassen og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Lånekassen Tom Halfdan Tobiassen. De deler sine erfaringer med å finne balansen mellom styringsrett og medbestemmelse.

Les mer
27. Oktober
Webinar - Hvordan kan din kommune ta i bruk og få gevinst av Difis felles IT-løsninger

På webinaret vil dere få en presentasjon av de ulike IT-løsningene som Difi tilbyr, i tillegg til eksempler på bruksområde som viser hvorfor dette er relevant for dere!  

Les mer
30. Oktober
Workshop i måling av informasjonssikkerhet

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet inviterer til en workshop med tema måling av informasjonssikkerhet. Denne workshopen vil gi størst utbytte dersom deltagerne tar med konkrete problemstillinger fra egen virksomhet.

Det blir en del gruppearbeid og vi vil vektlegge to områder: internkontroll og sikkerhetskultur.

Workshopen vil vi ta utgangspunkt i Difis veileder i internkontroll på området informasjonssikkerhet. For internkontroll finnes standarden ISO/IEC 27004:2016 som er innrettet mot måling av ISO/IEC 27001:2013.

Måling av sikkerhetskultur kan være viktig for å evaluere sikkerheten i virksomheten generelt, men det finnes ingen standard vi kan anbefale på dette området. Hva som er god sikkerhetskultur vil også variere en del med virksomhetens egenart. Når målingen skal brukes til å forbedre sikkerheten bør den gjennomføres regelmessig og ikke være for omfattende.

Les mer
06. November
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
09. November
Innføringskurs: Internkontroll i praksis – Informasjonssikkerhet

Nå kan du få en grunnleggende innføring i Difis veiledningsmateriell Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet. Veiledningsmateriellet er basert på ISO/IEC 27001, tilpasset offentlig sektor og dekker det Difi anser som de viktigste kravene i standarden. Materiellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette er både et krav i regelverket og noe virksomhetene trenger for å ha tilstrekkelig styring og kontroll i arbeidet med å nå sine mål. Kurset går over to dager.

Les mer
15. November
BVP-seminar – erfaringer fra de første pilotene

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og hvordan de ser for seg veien videre. Så langt er to BVP-konkurranser gjennomført, fem pågår og flere er underveis.

Seminaret blir streamet og sendes direkte på www.bygg.no og www.difi.no

• Hva har vi gjort og hva har vi lært? – En gjennomgang av de første BVP-konkurransene med blikket mot de kommende prosjektene
• Dialog mellom nederlandske aktører, leverandører og oppdragsgivere fra Difis pilotprogram

Seminaret er åpent for dere som vil vite mer om BVP, både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden. – Også innen andre bransjer enn det pilotene representerer.
Deler av seminaret vil foregå på engelsk.

Les mer
20. November
Utforme overordnede styrende dokumenter - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan arbeidsgrupper kan utforme utkast til overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet. Utgangspunktet vil være Difis eksempler på styrende dokumenter. Det vil bli mye praktiske gruppeøvelser. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
21. November
Fellessikring og tilleggssikring – Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til fremgangsmåter og støtteverktøy for etablering og oppdatering av fellessikring og tilleggssikring i en virksomhet. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Få praktisk erfaring med øvelser tilknyttet en tenkt virksomhet, og lær mer om hvilke roller og aktiviteter som inngår i administrasjon av sikkerhetstiltak i fellessikring og tilleggssikring.

Les mer
22. November
Få oversikt og prioritere før risikovurderinger - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Bli kjent med Difis forslag til støtteverktøy og fremgangsmåter for at linjeledere skal å få oversikt og prioritere før risikovurderinger innen eget ansvarsområde. «Verdivurdering» av arbeidsoppgaver er ett av temaene. Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan man som prosessleder kan gjennomføre workshops med linjeledere og deres nøkkelpersoner for å hjelpe dem. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Les mer
22. November
Forvaltningskonferansen

Tema for Forvaltningskonferansen onsdag 22. november er "Staten – samlet eller spredt? Betydningen av lokalisering i en ny tid".

Les mer
23. November
EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2017.

Les mer
23. November
Anskaffelseskonferansen

Evne til omstilling, bruk av handlingsrommet og arbeid for å realisere effektiviseringspotensiale er hovedtema for årets konferanse. Vi deler ut Anskaffelsesprisen og feirer 10-årsjubileum for konferansen!

Les mer
27. November
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
30. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Hold av datoen for årets erfaringsseminar om e-læring!

Les mer
01. Desember
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommer

Les mer
04. Desember
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Tilbudet består av to samlinger og e-læringskurset Sats. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Gjennom samlingene får du mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
06. Desember
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
08. Desember
Aksesspunktforum og EHF-brukerforum

Da det er mye lik informasjon vil Aksesspunktforum og EHF-brukerforum avholdes i samme møte.
Aksesspunktforum informerer om EHF-infrastruktur (eDelivery) og EHF formatene - utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler, utfordringer som aksesspunktene har, forbedringer som ønskes, hva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeide som Difi er med på.
EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene (faktura, katalog, ordre, ordrebekreftelse, kreditnota, ESPD m.fl.). EHF-brukerforum er for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter og informasjon fra Difi om utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler m.m.

Les mer
12. Desember
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
09. Januar
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Totalentreprisetjenester - for leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på strategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
16. Januar
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - samspill og totalentrepriser - for byggherrer og leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for byggeprosjekt med samspill og totalentrepriser. Kurset er rettet mot både leverandører og byggherrer. Samlingene blir i 2018 med første samling i januar. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, miljøkriterier og andre nyttige verktøy.

 

Les mer
Kurs og konferanser RSS