Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

29. Mai
Hva betyr regnskapsdata i styringen? (DFØ)

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen. Vi har et spesielt fokus på hvordan økonomimodellen er et viktig grunnlag for å kunne ta økonomiske data i bruk i styringen.

Les mer
29. Mai
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp B+ kurs

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Europe og Inventura – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B+-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden.

I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Dette kurset er relevant for oppdragsgivere, leverandører, prosjektledere, kontraktsansvarlige og ledere. Dag 1 gir en teoretisk gjennomgang av filosofien IMT (Information Measurement Theory) og Best Value metoden. Dag 2 er interaktiv og gir deg praktisk trening i de ulike delene av prosessen. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Ved å bestå 2 skriftlige prøver vil du bli tildelt B+-sertifikat. For fullt utbytte av to intensive kursdager forventes det at du forbereder deg 4-20 timer ved å lese tilsendt kurslitteratur. Kurset koster kr 10.900 og deltakeravgiften inkluderer B/B+-sertifisering, materiell (inkl boken «Prestasjonsinnkjøp») og bevertning.
Kurset er på engelsk.

Les mer
Tittelbilde.png
31. Mai
Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Velkommen til vårt tradisjonelle vårslipp der vi viser fram våre nye e-læringskurs i endringsledelse og kompetanseledelse, samt e-læringskurs i utredningsinstruksen som DFØ er ansvarlig for. Vi har også klar læringsplattformen for statlige virksomheter som vi tilbyr som gratis fellesløsning fra Difi. Og ikke nok med det, vi har andre digitale læringstiltak som en digital mentorveileder, verktøy for ledergrupper, m.m.

Meld deg på lanseringsseminaret for å bli kjent med våre nye e-læringskurs og plattformen.

Arrangementet blir direktesendt på nett. Du trenger ikke melde deg på for å se nett-TV.

Arrangementet er for alle i stat og kommune, og det er gratis å delta.

Les mer
01. Juni
Webinar om eSignering

Fellestjenesten for elektronisk signering gjør det mulig for innbyggere å signere et dokument fra det offentlige elektronisk. Det er effektivt både for innbyggeren og for virksomheten. Tjenesten forvaltes av Difi og leveres av Posten Norge AS. Webinaret vil gi en introduksjon til hva tjenesten er, hvordan den kan brukes og hvordan din virksomhet kommer i gang. Vi vil også snakke litt om hvordan tjenesten er tenkt videreutviklet fremover, og hva som er nytt i tjenesten siste året. Webinaret passer først og fremst for de som ønsker en introduksjon til tjenesten.

Les mer
05. Juni
Felles initiativ om infrastruktur for innkjøp av digitale læringsmidler

La oss gå sammen om de gode løsningene - for maksimalt faglig og personlig utbytte av læring! Innkjøperne bak fellesinitiativet dekker halvparten av Norges befolkning, og kjøper inn et betydelig omfang digitale læringsmidler til barn, elever, pasienter og ansatte. Disse ønsker å møte leverandører av digitale løsninger til dialog.

Les mer
06. Juni
Digitaliseringskonferansen 2018

Norge har en god offentlig sektor sammenlignet med andre land. Vi har mange eksempler på vellykket digitalisering. Samtidig står offentlig sektor foran et stor omstilling hvor de offentlige budsjettene blir trangere og innbyggernes forventninger til mer kostnadseffektive, brukerorienterte og helhetlige løsninger øker. Vi ønsker deg velkommen til Digitaliseringskonferansen 6. og 7. juni 2018.

Les mer
08. Juni
Strategisk bruk av innkjøp – tema for neste møte i Difis innkjøpsledernettverk

Det snakkes stadig om at anskaffelser bør brukes mer strategisk for å nå virksomhetens overordnete mål. At innkjøp kan gå fra å være en skaffefunksjon til at innkjøp kan bli en aktiv forretningspartner i virksomheten. Men hva krever det av innkjøpsleder og de andre lederne i linja? Hvordan kan de jobbe best mulig sammen for å oppnå et mer forretningsbasert samarbeid?

Les mer
11. Juni
Balanserte anskaffelser via dialog – Skyløsninger - for leverandører

Skytjenester får økt betydning, og Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på skyløsninger (cloud) i offentlig sektor.

I nasjonal strategi for bruk av skytjenester: "I åra som kjem må offentleg sektor bli meir kostnadseffektiv. Bruk av IKT og digitalisering av tenester er ein viktig del av dette. Men dei digitale tenestene og dei offentlege IKT-systema skal òg drivast kostnadseffektivt. I digitaliseringsrundskrivet for 2016, som gjeld alle verksemder i statleg sektor, har vi derfor tatt inn ei anbefaling om at offentlege verksemder skal vurdere skytenester som eit alternativ når dei skal skaffe IKT-tenester." 

Les mer
13. Juni
Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Tjenester som kommune-Kari og Digifrid vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. I de neste årene vil det komme ny funksjonalitet og økte muligheter til å få tilgang til systemer på tvers av løsninger, samtidig som den nye personvernforordningen vektlegger sikkerhet og personvern i enda høyere grad. Offentlige aktører inviteres til å lære om mulighetsrommet, utveksle erfaringer og diskutere hvordan dette kan integreres med eksisterende løsninger?

Les mer
14. Juni
Balanserte anskaffelser via dialog - digitale bestillingsløsninger - for leverandører

OBS: Ny startdato, flyttet fra 3.4. til 6.4. pga. sykdom.

Difi inviterer til en felles arena, hvor leverandører får en unik mulighet til å treffe og ha dialog med offentlige oppdragsgivere. Her får dere innspill for å få bedre kvalitet i konkurransene på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. 
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Kurset vil resultere i reelle konkurranser på digitale bestillingsløsninger i 2018 fra deltagende oppdragsgivere.
Kurset er gratis.
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 6.4.2018. Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
14. Juni
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - digitale bestillingsløsninger - for oppdragsgivere

Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. Du vil også få en grundig innføring i Difis egne veiledninger og malverk for konkurranse på digitale bestillingsløsninger.
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Oppdragsgivere som deltar oppfordres sterkt til å starte opp en anskaffelsesprosess på digitale bestillingsløsninger i 2018, aller helst under dette kurset.
Kurset er gratis, og det er begrenset med plasser så vær raskt ute med påmelding!
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 12.04.2018. Det er avgjørende for kursets resultat at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
19. Juni
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Skyløsninger - for oppdragsgivere

Skytjenester får økt betydning, og Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på skyløsninger (cloud) i offentlig sektor.

I nasjonal strategi for bruk av skytjenester: "I åra som kjem må offentleg sektor bli meir kostnadseffektiv. Bruk av IKT og digitalisering av tenester er ein viktig del av dette. Men dei digitale tenestene og dei offentlege IKT-systema skal òg drivast kostnadseffektivt. I digitaliseringsrundskrivet for 2016, som gjeld alle verksemder i statleg sektor, har vi derfor tatt inn ei anbefaling om at offentlege verksemder skal vurdere skytenester som eit alternativ når dei skal skaffe IKT-tenester."

Les mer
23. August
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling - for leverandører

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene.  Vi jobber med reelle situasjoner fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom presentasjoner og interaktive økter vil du:

  • møte mange potensielle kunder på én og samme arena
  • gi innspill som kan øke bestillerkompetanse hos potensielle kunder
  • ha dialog med oppdragsgivere
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling og (publiseres høsten 2018)
  • få inspirasjon til innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland


Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 23.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no.

 

Les mer
29. August
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling for - oppdragsgivere

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Vi jobber med reelle case fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom arenaen vil du:

-        ha dialog med potensielle leverandører og kjøretøyprodusenter

-        definere behov og få tips til konkurransegrunnlag som svarer på dette

-        diskutere ytelse og kvalitet med kollegaer, leverandører og kjøretøyprodusenter

-        teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)

-        få informasjon om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 29.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no. Virksomheter som skal gjennomføre en anbudskonkurranse om avfallsinnsamling i løpet av kursperioden kan ikke delta.

Les mer
30. August
Innkjøpsforum

Vi i Statens innkjøpssenter har gleden av å invitere til Innkjøpsforum – et møtested for alle som jobber med innkjøp, lokale avtaleforvaltere og innkjøpssenteret. Forumet er ment å være en interaktiv arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler.

Les mer
13. September
Samling 1 - Ny som leder i staten - høst 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
15. November
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter. 

Les mer
Kurs og konferanser RSS