Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

23. August
Hva skal til for å få fart på den digitale transformasjonen i offentlig sektor? - Bergen

Vi trenger dine innspill til ny strategi for digitalisering.
Regjeringen skal i tråd med Jeløya-plattformen utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien skal bygge på Meld. St. 27 (2015-2016) - Digital agenda for Norge. Målet er å forsterke innsats, samarbeid og samordning av digitaliseringsinnsatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi kommer nå rundt i Norge for å få innspill til strategiarbeidet. Innspillene ønsker vi skal bidra til at strategien som utarbeides blir nyttig, konkret og til hjelp for alle dere som jobber med digitalisering hver eneste dag. Vi arrangerer nå 4 arbeidsmøter hvor du kan komme å dele dine synspunkter på hva som bør være med i strategien.

Les mer
24. August
Hva skal til for å få fart på den digitale transformasjonen i offentlig sektor? - Trondheim

Vi trenger dine innspill til ny strategi for digitalisering.
Regjeringen skal i tråd med Jeløya-plattformen utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien skal bygge på Meld. St. 27 (2015-2016) - Digital agenda for Norge. Målet er å forsterke innsats, samarbeid og samordning av digitaliseringsinnsatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi kommer nå rundt i Norge for å få innspill til strategiarbeidet. Innspillene ønsker vi skal bidra til at strategien som utarbeides blir nyttig, konkret og til hjelp for alle dere som jobber med digitalisering hver eneste dag. Vi arrangerer nå 4 arbeidsmøter hvor du kan komme å dele dine synspunkter på hva som bør være med i strategien.

Les mer
27. August
Sosiale medier i offentlig forvaltning: Å balansere lojalitetsplikt og ytringsfrihet

Hvordan balanserer man rollene som privatperson og offentlig ansatt på en god måte i sosiale medier? Vi inviterer til frokostseminar og presenterer den nye veiledningen i sosiale medier for offentlig forvaltning. 

Les mer
27. August
Hva skal til for å få fart på den digitale transformasjonen i offentlig sektor? - Oslo

Vi trenger dine innspill til ny strategi for digitalisering.
Regjeringen skal i tråd med Jeløya-plattformen utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien skal bygge på Meld. St. 27 (2015-2016) - Digital agenda for Norge. Målet er å forsterke innsats, samarbeid og samordning av digitaliseringsinnsatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi kommer nå rundt i Norge for å få innspill til strategiarbeidet. Innspillene ønsker vi skal bidra til at strategien som utarbeides blir nyttig, konkret og til hjelp for alle dere som jobber med digitalisering hver eneste dag. Vi arrangerer nå 4 arbeidsmøter hvor du kan komme å dele dine synspunkter på hva som bør være med i strategien.

Les mer
28. August
Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? Savner du eller har du erfaring med verktøystøtte for begrepsarbeid internt og publisering eksternt? Hvilke muligheter gir den eksterne publiseringen?  På dette møtet skal vi diskutere behov for verktøystøtte og hvilke muligheter de gir.

Les mer
30. August
Innkjøpsforum

Er du bruker av de statlige fellesavtalene fra Statens innkjøpssenter? Meld deg på Innkjøpsforum, et uformelt fora for alle som jobber med innkjøp i sivil statlig sektor. 

Les mer
31. August
EHF-brukerforum

EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene. Brukerforumet skal være for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter.

Les mer
04. September
IT-kontraktsdagen 2018

Internett er en flopp! GDPR og Sky likeså?

Les mer
05. September
AVANT- kurs

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Kurset gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
10. September
Lansering av ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi samarbeider for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidsprosjektet er et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Les mer
11. September
Interessentmøte om bærekraftig innkjøp av PCer og skjermer

Difi inviterer til et åpent interessentmøte tirsdag 11. september kl. 09.00-11.00 for å informere om arbeidet med å lage bærekraftskriterier for PCer og skjermer.

Les mer
13. September
Best Value metoden - B+ sertifisering

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Europe og Inventura – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B+-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden.

I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Dette kurset er relevant for oppdragsgivere, leverandører, prosjektledere, kontraktsansvarlige og ledere. Dag 1 gir en teoretisk gjennomgang av filosofien IMT (Information Measurement Theory) og Best Value metoden. Dag 2 er interaktiv og gir deg praktisk trening i de ulike delene av prosessen. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Ved å bestå 2 skriftlige prøver vil du bli tildelt B+-sertifikat. For fullt utbytte av to intensive kursdager forventes det at du forbereder deg 4-20 timer ved å lese tilsendt kurslitteratur. Kurset koster kr 10.900 og deltakeravgiften inkluderer B/B+-sertifisering, materiell (inkl boken «Prestasjonsinnkjøp») og bevertning. Kurset er på engelsk.

Les mer
17. September
Ettermiddagsseminar: Kompetansemidler i staten 2018-2020

Seminaret skal gi informasjon og inspirasjon til virksomheter som ønsker å søke midler avsatt for tariffperioden 2018-2020. Det vil bli presentert prosjekter som ble tildelt midler i forrige tariffperiode og erfaringer fra disse. I tillegg blir det gitt praktisk informasjon og veiledning rundt selve søknadsprosessen.

Seminaret vil bli streamet og publisert på nett.

Les mer
25. September
Best Value metoden - B+ sertifisering

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Experts Academy og Nito – for leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på kundesiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Kurset er på engelsk.

Les mer
25. September
Høringsseminar – Forvaltningsstandarder for begrepsbeskrivelser

Standardfor begrepsbeskrivelser versjon 1.0 ble utgitt mai 2012 og inkludert i Referansekatalogen som en anbefalt forvaltningsstandard. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til den reviderte forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, samt forslag til to anbefa
lte forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser. Ifm. høring på disse forslagene, inviterer vi til dette høringsseminaret, hvor forslagene vil bli presentert og hvor det vil være anledning til avklarende spørsmål.

Les mer
25. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og nytt tilbud om virksomhetsintern læringsplattform til statlige virksomheter - Trondheim

I september kan du som jobber med kompetanse og opplæring i offentlig sektor bli kjent med Difis e-læringstilbud og den nye virksomhetsplattformen.

Les mer
26. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og nytt tilbud om virksomhetsintern læringsplattform til statlige virksomheter - Bergen

I september kan du som jobber med kompetanse og opplæring i offentlig sektor bli kjent med Difis e-læringstilbud og den nye virksomhetsplattformen.

Les mer
27. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og nytt tilbud om virksomhetsintern læringsplattform til statlige virksomheter - Stavanger

I september kan du som jobber med kompetanse og opplæring i offentlig sektor bli kjent med Difis e-læringstilbud og den nye virksomhetsplattformen.

Les mer
01. Oktober
Effektivisering gjennom anskaffelser

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom styring av anskaffelser. 

Les mer
11. Oktober
Robotisering og kunstig intelligens

Robotisering og kunstig intelligens (AI) er svært aktuelle temaer. I dag og i årene som kommer vil dette øke mulighetene til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid. Samtidig vil denne teknologiutviklingen utfordre informasjonssikkerheten og personvernet.

Les mer
15. Oktober
Best Value metoden - B-sertifisering

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Group og Nito – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning. Kurset er på engelsk

Les mer
24. Oktober
Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Les mer
Kurs og konferanser RSS