Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

23. April
Faglig arena for informasjonsforvaltning: Åpne data

God forvaltning av offentlig informasjon innebærer at offentlige virksomheter må ha god kunnskap om hva de skal tilby som åpne data og hvordan dette henger sammen med øvrig dataforvaltning i virksomheten. Difi inviterer derfor til et halvdags-seminar for å dele erfaringer, utveksle kunnskap og treffe mennesker som arbeider med åpne data. Både offentlige og private virksomheter er velkomne. Merk at arrangementet finner sted i SSBs auditorium i Akersveien 26.

 

Les mer
25. April
Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ)

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Les mer
26. April
Frokostseminar – Miljømerkeordninger og annen dokumentasjon

Synes du det er utfordrende å stille krav til miljø i anskaffelsene?
Kom på frokostmøtet så vil vi fortelle deg om vår veileder, tilgjengelige verktøy, herunder miljømerker og praktiske sjekklister som kan brukes i offentlige anskaffelser. Vi tar også med oss noen eksempler til diskusjon.
Er du ikke i Oslo? Da kan du følge møtet over video.

Les mer
26. April
Innføringskurs i tilskudd (DFØ)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Les mer
26. April
EHF-konferansen - digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018

EHF-konferansen – digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018 arrangeres 26. april. Den er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor for erfaringsutveksling og læring om digitalisering av offentlige anskaffelser. Kom på konferansen for å bli oppdatert om nyheter og møt kolleger i samme fagfelt.

Digitalisering er en forutsetning for en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Offentlig sektor bruker årlig mer enn 500 milliarder kroner på anskaffelser. Heldigitalisering av anskaffelsesprosessene vil gi gevinster i form av mer effektive kjøp og enklere prosesser, bedre kjøp og behovsdekning, samt mer lovmessige innkjøp.

Difi har gjennom flere år lagt til rette for digitalisering av deler av anskaffelsesprosessen, og har fra 2018 fått ansvar for å gjennomføre et flerårig program for digitale anskaffelser. Programmet skal legge til rette for digitalisering av hele anskaffelsesprosessen fra behovsavklaring til kontraktsforvaltning gjennom:
• referansearkitektur og standarder for informasjonsflyt, hvor elektronisk handelsformat (EHF) er sentralt
• fellestjenester og nasjonale felleskomponenter, hvor ELMA og PEPPOL eDelivery-nettverket er sentralt
• økt digital modenhet, anskaffelseskompetanse og lederinvolvering, hvor anskaffelser.no og lederopplæring er sentralt

Årets konferanse legger spesiell vekt på EHF-arbeidet, men omhandler også de andre virkemidlene som er sentrale i satsingen for å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Her er noen av temaene som blir berørt:
• EHF for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
• Hvorfor det er viktig at oppdragsgivere skaffer seg elektroniske bestillingsløsninger
• EHF som kilde til styringsinformasjon
• Europeisk norm for faktura – EHF faktura 3.0 – still krav til systemleverandør
• Hvordan EHF blir til og hvordan du kan bidra i arbeidet

Les mer
03. Mai
Nettverkssamling for VANOS (Virksomhetsarkitekter i norsk offentlig sektor)
Les mer
08. Mai
Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus".

Les mer
22. Mai
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Group og Nito – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning.
Kurset er på engelsk.

Les mer
23. Mai
Brukarråd for Difis fellesløysingar

Difi har gleda av å invitera våre kundar og samarbeidspartar til årets store høgdepunkt. Velkommen til Brukarrådet for Difis fellesløysingar 23. og 24. mai 2018! Vi ynskjer å gi dykk ei oppleving og eit arrangement du kjem til å hugse resten av livet. Årets Brukarråd for Difis fellesløysingar er lagt til Alexandra Hotell i vakre Loen, Nordfjord.

Les mer
24. Mai
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
29. Mai
Hva betyr regnskapsdata i styringen? (DFØ)

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen. Vi har et spesielt fokus på hvordan økonomimodellen er et viktig grunnlag for å kunne ta økonomiske data i bruk i styringen.

Les mer
Tittelbilde.png
31. Mai
Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Velkommen til vårt tradisjonelle vårslipp der vi viser fram våre nye e-læringskurs i endringsledelse og kompetanseledelse, samt e-læringskurs i utredningsinstruksen som DFØ er ansvarlig for. Vi har også klar læringsplattformen for statlige virksomheter som vi tilbyr som gratis fellesløsning fra Difi. Og ikke nok med det, vi har andre digitale læringstiltak som en digital mentorveileder, verktøy for ledergrupper, m.m

Meld deg på lanseringsseminaret for å bli kjent med våre nye e-læringskurs og plattformen.

Arrangementet blir direktesendt på nett. Du trenger ikke melde deg på for å se nett-TV.

Arrangementet er for alle i stat og kommune, og det er gratis å delta.

Les mer
Kurs og konferanser RSS