Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

27. November
Strategisk IKT-kompetanse for ledere – hva nå? Velkommen til dialogmøte

Statsråd Jan Tore Sanner er veldig opptatt av lederes rolle for å lykkes med digital transformasjon. Hvis lederne skal lykkes, må de ha riktig kompetanse. Difi arrangerte et dialogmøte 8. november, og inviterer til nytt dialogmøte den 27. november om strategisk IKT-kompetanse for ledere, som er en videreføring av dette arbeidet. 

Les mer
27. November
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Les mer
29. November
NIFS-møte - Måling av informasjonssikkerhet

Temaet for årets siste NIFS-møte er måling av informasjonssikkerhet. Vi har tre tema knyttet til dette som vi skal ta opp på møtte. Det første er standarden ISO/IEC 27004:2016 «Information Security Management – Monitoring, measurement, analysis and evaluation» som kom ut for et år siden. Dette er en standard som er innrettet mot ISO/IEC 27001:2013 kapittel 9.1 «Monitoring, measurement, analysis and evaluation». Vi gjennomfører en workshop med eksempler på praktisk bruk.

Som tema nummer to ønsker vi å presentere et prosjekt Difi arbeider med i forbindelse med evaluering av handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen (2015-2017). En del av dette prosjektet er en spørreundersøkelse rettet mot fagmiljøene for informasjonssikkerhet i virksomhetene og som skal gjennomføres rett over nyttår. Vi ønsker å diskutere utformingen av denne undersøkelsen.

Del tre skal handle om måling av informasjonssikkerhetskultur. NorSIS vil presentere sin kartlegging av digital sikkerhetskultur, og vi skal diskutere hvordan vi kan tilpasse denne typen måling i våre virksomheter slik at det passer sammen med målingene vi gjør på grunnlag av ISO/IEC 27004.

Les mer
30. November
Neste møte i Nettverket for innkjøpsledere

Difi har gleden å invitere offentlige innkjøpsledere til neste møte i Innkjøpsledernettverket. Forrige nettverksmøte var en spennende start på reisen.

På denne samlingen går vi dypere inn i hvordan Innkjøpsleder kan forankre og forberede virksomheten til å implementere nye rutiner og arbeidsprosesser i virksomheten. Vi tar utgangspunkt i hvordan vi løser implementering av nye kontrakter i dag og diskuterer de dilemma og utfordringer som oppstår ved implementering av nye rutiner eller endring av arbeidsfordeling i virksomheten. Vi diskuterer hvordan Innkjøpsleder kan legge til rette for operativ styring og organisering av alle faser av anskaffelsene for å bidra til virksomhetens strategiske målsetninger.

Vi starter klokken 8.30 med registrering og litt å bite i. Selve programmet starter klokken 9.00.

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
30. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Hold av datoen for årets erfaringsseminar om e-læring!

Les mer
01. Desember
Frokostmøte om endringsledelse - Nye arbeidsmåter for fremtidens løsninger

Vi har invitert Ruter# for å fortelle om hvordan jobber på nye måter for å tilpasse seg fremtiden. Hvordan jobber de for å sikre at løsningene de leverer møter fremtidens behov, hvilke metoder bruker de og på hvordan organiserer de arbeidet for å sikre at de evner å levere i en ny hverdag. Fokus på brukere og effekt, design og pilotering, mennesker og teknologi er stikkord når Ruter kommer til Difi for å dele sine erfaringer. Vil du være beredt for endring? Da bør du melde deg på endring til frokost!

Les mer
04. Desember
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Tilbudet består av to samlinger og e-læringskurset Sats. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Gjennom samlingene får du mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
04. Desember
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
06. Desember
#Feiltrinn 2017 - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

For fjerde år på rad inviterer Difi til #Feiltrinnkonferanse, hvor vi igjen retter søkelyset mot hvordan vi kan få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor og i stedet skape rom for innovasjon. De siste årene har flere og flere, både politikere og toppledere, tatt til orde for at det er nødvendig å få til denne kulturendringen og skape dette rommet. Det er rett og slett blitt mer stuerent å snakke om det. Men hva betyr det egentlig i praksis? På årets #Feiltrinn vil ulike innledere dele sine tanker og erfaringer om dette temaet.

Les mer
06. Desember
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
06. Desember
Leverandørdag av ID-porten

Informasjonsdag om ID-porten.

Les mer
08. Desember
Aksesspunktforum og EHF-brukerforum

Da det er mye lik informasjon vil Aksesspunktforum og EHF-brukerforum avholdes i samme møte.
Aksesspunktforum informerer om EHF-infrastruktur (eDelivery) og EHF formatene - utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler, utfordringer som aksesspunktene har, forbedringer som ønskes, hva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeide som Difi er med på.
EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene (faktura, katalog, ordre, ordrebekreftelse, kreditnota, ESPD m.fl.). EHF-brukerforum er for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter og informasjon fra Difi om utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler m.m.

Les mer
12. Desember
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
09. Januar
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - samspill og totalentrepriser - for leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på strategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
16. Januar
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - samspill og totalentrepriser - for byggherrer og leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for byggeprosjekt med samspill og totalentrepriser. Kurset er rettet mot både leverandører og byggherrer. Samlingene blir i 2018 med første samling i januar. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, miljøkriterier og andre nyttige verktøy.

 

Les mer
15. Mars
Samling 1 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
24. Mai
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kurs og konferanser RSS