Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

EHF-konferansen 2017

Sted Oslo og nett-tv
Adresse Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Startdato 27.04.2017 09:30
Sluttdato 27.04.2017 15:30

Påmeldingslink

Til ekstern påmelding
Pris 1100
Ansvarlig Jens Aabol, tlf. 907 47 940

Praktisk info:
EHF-konferansen er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor i utviklingen av digitale anskaffelses- og betalingsprosesser. Digitalisering er ryggraden i en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Elektronisk handelsformat (EHF) er en vesentlig byggekloss i digitalisering av anskaffelsesprosesser, og gjør det mulig med standardisert elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom deres datasystemer. Difi er godt i gang med å lage EHF-dokumenter som dekker behov gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Difi tilrettelegger i dag for at markedet kan etablere EHF-baserte tjenester som støtter:
- katalog, ordre og fakturaprosesser
- elektronisk konkurransegjennomføring
- Europeisk egenerklæringsskjema (ESPD)
- standardisert betalingsformidling i grensesnittet virksomhet - bank
- forsendelse av data med spesielle sikringsbehov
- innhenting av dokumentasjon for leverandørenes kvalifikasjoner og seriøsitet

Kom på konferansen for å høre nyheter og møte kollegaer innen samme fagfelt.

Lenke til nett-tv/streaming: http://difi.aventia.no/no/livestream/23 
Denne er også til parallellsesjon 1 - digital konkurransegjennomføring.

Lenke til parallellsesjon 2 – digitale faktura- og betalingsløsninger:
http://difi.aventia.no/no/livestream/24

Lenke til siden hvor presentasjonene vil ligge når de er klare: https://www.difi.no/opplaeringstilbud/opptak-og-presentasjoner/ehf-konferansen-27-april-2017 

 

Generelt

Målgruppe
Oppdragsgivere, leverandører og alle som deltar i anskaffelse- og betalingsprosesser.

Program

Tid/ Innhold                
08.30     Registrering 
09.30     Velkommen  Lennart Hovland, konferansier 

Overordnet om anskaffelser, digitalisering og gevinster ved EHF-bruk på viktige samfunnsområdet

09.35   Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til effektivisering og bedret måloppnåelse i offentlig sektor? Dag Strømsnes, Avdelingsdirektør, Difi

09.50     Hva har digitalisering betydd for vårt arbeid med offentlige anskaffelser?   Ole Rasmussen, Spesialrådgiver, Bergen kommune

10.05     Digitalisering av offentlige anskaffelser krever standardisering – hvor står vi i dag?  André Hoddevik, Seksjonssjef, Difi

              Digital konkurransegjennomføring

10.20     Effekter av digital konkurransegjennomføring.  Svend Boye, Oslo Economics

10.35   Difi-veileder – hvordan anskaffe en standard KGV-løsning.  Vibeke Engesæth, Seniorrådgiver, Difi

10.50     Pause 

              Digitale bestillingsprosesser

11.15     Hvordan kan en god bestillingsløsning sikre styring og kontroll med innkjøp?  Jacob M Landsvik, Innkjøpssjef, Universitetet i Oslo - UIO

11.30     Difi-veileder – hvordan anskaffe en bestillingsløsning.  Jan Mærøe, Seniorrådgiver, Difi

              Digitale fakturaprosesser og betalingsoppdrag

11.45     EHF faktura er allerede et krav - nå krever vi bruk av samme infrastruktur for betalinger!   Eric Cameron, Seksjonssjef, DFØ

12.00    Hvor langt unna heldigitale faktura og betalingsprosesser er vi? Hva mangler?  Olav Kristiansen, Prosjektleder e-faktura, Difi

12.15    Spørsmål fra salen – Difi svarer

12.30    Lunsj

 

Parallellsesjon 1 – digital konkurransegjennomføring

13.30    Bruk av egenerklæringsskjema (ESPD) for kvalifisering av leverandører.  Jannicke Klepp Tryggestad, Seniorrådgiver, Difi

            Hvordan bruke kvalifikasjonsprosessen til å velge seriøse og gode leverandører?  Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver, Difi

            Fra egenerklæring til innhentet dokumentasjon –  elektronisk tilgang til dokumentasjonsbevis.  Hilde Kjølset, Seniorrådgiver, Difi

14.10     Pause

14.30     Digital informasjonsflyt i konkurransegjennomføringen – gevinster og utfordringer.  Vibeke Engesæth, Seniorrådgiver, Difi

              Lag gode EHF-produktkataloger – gi grunnlag for bedre kjøpsbeslutninger.  Jan Mærøe, Seniorrådgiver, Difi

15.10     EHF ordre og katalog som grunnlag for innkjøpsanalyser.  Brikt Grendar, Capgemini/IBX og Birgit Enger Norstrand, Seniorrådgiver, Difi

15.30   Takk for i dag!

 

Parallellsesjon 2 – digitale faktura- og betalingsløsninger


13.30     EHF 3.0 og nytt europeisk standardformat.  Jostein Frømyr, daglig leder, og Siw Midtgård Meckelborg, Edisys            

14.10     Pause

14.30     Gevinster ved bruk av standardisert infrastruktur for betalingsformidling mellom kunde og bank.  Morten Holter, prosjektleder, Bits

14.50     NAV og DNB presenterer felles prosjekt for standardisert betalingsformidling. 

15.10     Behov for felles meldingsformidling i offentlig sektor – hva kan gjenbrukes – norske og europeiske planer.  Klaus Vilstrup Pedersen, Seniorrådgiver, Difi            

15.30   Takk for i dag!

 

Konferansen blir direktesendt på nett. Du trenger ikke melde deg på for å følge konferansen på nett.

Sist endret 26.04.2017