Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog - digitale bestillingsløsninger - for oppdragsgivere

Sted Oslo
Adresse Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21 (kart)
Startdato 14.06.2018 09:00
Sluttdato 05.09.2018 15:30
Påmeldingsfrist 12.06.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889, Hege Strandhagen, tlf: 912 44 858

Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. Du vil også få en grundig innføring i Difis egne veiledninger og malverk for konkurranse på digitale bestillingsløsninger.
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Oppdragsgivere som deltar oppfordres sterkt til å starte opp en anskaffelsesprosess på digitale bestillingsløsninger i 2018, aller helst under dette kurset.
Kurset er gratis, og det er begrenset med plasser så vær raskt ute med påmelding!
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 12.04.2018. Det er avgjørende for kursets resultat at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Målgruppe

Oppdragsgivere. Alle virksomheter i staten, fylkeskommuner og kommuner som vil anskaffe seg digitale bestillingsløsninger. Difis avtale med Tradeshift/IBX på Ehandelsplattformen utløper i juni 2018 og ikke vil bli fornyet. De oppdragsgivere som benytter Ehandelsplattformen i dag, må derfor vurdere om det må gjennomføres en konkurranse for å anskaffe bestillings- og/eller katalogverktøy.

Generelt

Kursdatoer
Samling 1
Dag 1 – 12. april 2018 – Kun oppdragsgivere
Dag 2 - 13. april 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2
Dag 1 – 14. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 
Dag 2 – 15. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Samling 3
Dag 1 – 4. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 
Dag 2 – 5. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at oppdragsgiverne har sin egen oppstartsdag, etterfulgt av en felles dag med leverandørene i april. Deretter er det to samlinger à to dager (juni og september) der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog. Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om handlingsrommet i regelverket. De får også tips om hvordan løse ulike problemstillinger under anskaffelsesprosessen. Opplæringen følger deltakernes arbeid med reelle anskaffelsesprosesser for digitale bestillingsløsninger.

Faglig kursinnhold
(med forbehold om at det kan bli endringer i planen nedenfor)

Du lærer teknikker og får veiledning i den dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av konkurransestrategi for konkrete anskaffelser. Grundig innføring i Difis egne veiledninger og malverk for konkurranse på digitale bestillingsløsninger.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen
Teori
Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:
• Tildelingskriterier
• Kvalifikasjonskrav
• Bruk av kontrakter
• Kravspesifikasjon
• Teknikker for dialog
• Konkurransestrategi og kategoristyring (for oppdragsgiverne)

Gruppearbeid
Samarbeid med øvrige oppdragsgivere på kurset hvor dere deler erfaringer og hjelper hverandre i utarbeidelse av kvalifikasjonskrav og behovsbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget. I tillegg presenteres konkurransestrategien.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen
Teori
• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen
• Samfunnsansvar og etikk Dialog med markedet
• Motta innspill fra leverandørene på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter
• Motta innspill på hvordan leverandørene ønsker å bli målt, hva de vil konkurrere på 

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen
Teori
• Gjennomføringsmodeller
• Evalueringsmodeller
• Balanserte kontraktsvilkår
• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag
• Dialogteknikk i praksis

Dialog med markedet
• Bidra til effektiv behovsdekning
• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelser

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen
Teori
• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen
• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering
• Læring i organisasjonen
• Digital kontraktsoppfølging         
• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner

Dialog med markedet
• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse
• Etablere gode samarbeidsrutiner
• Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv.

Mål for kurset

Mer balanserte og bedre anskaffelser av digitale bestillingsløsninger ved at:
• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen
Som vil legge til rette for:
• Forbedret konkurransestrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Reduserte kostnader for alle involverte parter
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen
• Skape beste praksis
• Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Sist endret 28.09.2018