Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

«Endring til frokost – fra krise til endring»

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Startdato 07.04.2017 09:00
Sluttdato 07.04.2017 10:00
Påmeldingsfrist 03.04.2017
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0

Velkommen til det andre frokostmøte i vår nye møteserie med tema endringsledelse. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. Denne gangen har «Endring til frokost» invitert ledere fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for å dele sine erfaringer knyttet til endringsledelse.

Frokostmøtet vil bli streamet.

Målgruppe

Mellomledere i offentlig sektor.

Generelt

Vi spør direktør Frode Forfang hvordan han som toppleder jobbet med endringsledelse knyttet til flyktningkrisen. Hvordan skiller endringsledelse seg fra vanlig ledelse? Kan man bygge endringskultur og hvordan gjøres det? Hva er viktig for en toppleder i endringsprosesser?

Frode Forfang har siden 2012 vært direktør i UDI. Han har ledet organisasjonen gjennom en utfordrende tid og blant annet fått Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris i 2016 knyttet til etatens håndtering av flyktningkrisen. Før han startet i UDI var Forfang statssekretær i Arbeiderpartiet.

I tillegg spør vi områdeleder i Asylavdelingen i UDI Ingrid Olram hvordan hun håndterte situasjonen fra sitt ståsted. Flyktningkrisen innebar et behov for oppbemanning og Ingrid har erfaringer med rekruttering og utvikling av ledere, innfasing av et stort antall nye medarbeidere, og endringene som igjen fulgte av færre asylsøkere. Hva gjorde mellomlederne, hva var de fornøyd med og hva har de lært?   

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 08.30.

Sist endret 20.03.2017