Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vurderer din kommune å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren?

Sted Oslo
Adresse Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstua, Oslo
Startdato 09.03.2017 09:30
Sluttdato 09.03.2017 15:30
Påmeldingsfrist 06.03.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0
Ansvarlig Difi: Hanne Lystad, tlf: 990 17 245

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager. Flere gjennomfører innovative anskaffelser, deriblant Kongsbergregionen (7 kommuner), Drammen kommune og Trondheim kommune. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune inviterer nå til et samarbeidsmøte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren for diskusjon og erfaringsoverføring. Målet er å bistå andre kommuner med gode fremtidsrettede løsninger. Se mer informasjon i invitasjon: http://snohetta.works/dev/ia/wp-content/uploads/2017/02/invitasjon-samarbeidsmote.pdf

Sist endret 16.02.2017