Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

20. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Hva betyr regnskapsdata i styringen?

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen.

På DFØs nettsider finner du informasjon om arrangementet

Les mer
20. November
EHF-brukerforum - Webinar

EHF brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene. EHF brukerforum skal være for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter.
Denne gangen blir det et webinar om EHF fakturering/PEPPOL BIS Billing 3.0 – faktura og kreditnota.
Du har mulighet til å komme med dine spørsmål i webinaret om PEPPOL BIS Billing 3.0.
Webinaret er fra kl. 10-11.30.

Les mer
22. November
Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Dette er samling 2, hvor samling 1 ble gjennomført 24.-25. oktober i år.

Les mer
22. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Her lærer du hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

På DFØs nettsider finner du informasjon om kurset

Les mer
23. November
AVANT-kurs

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon - AVANT.

Kurset gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både for de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
26. November
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – skytjenester, samling 3

Tredje og siste samling i programmet om balanserte anskaffelser gjennom dialog. Tema for samlingen er kontraktsoppfølging, relasjonskompetanse og vurdering av sikkerhet for skytjenester.

Les mer
27. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring er, og hvordan dette prinsippet kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen.

På DFØs nettsider finner du informasjon om frokostseminaret

Les mer
27. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Regnskapsdagen 2018

Dagen er en orientering om de viktigste endringene og utviklingen innen regnskap i staten.

På DFØs nettsider finner du informasjon om arrangementet.

Les mer
28. November
Integrasjons- og sikkerhetsforum

Integrasjon- og sikkerhetsforum er et årlig forum som skal bidra til å holde Difis kunder og deres leverandører oppdatert på tekniske forhold ved Difis fellesløsninger.

Les mer
28. November
Aksesspunktforum

Aksesspunktforum er møteplassen for systemleverandører og tjenesteutviklere som eier eller benytter aksesspunkter. Dette møtet har felles program første del av dagen sammen med Integrasjons- og sikkerhetsforum. Del to av dagen er tema nytt registrerings-API på ELMA.

Les mer
29. November
EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Målsettingen med seminaret er å gi økt kunnskap om aktuelle EØS-rettslige temaer. Seminaret retter seg mot saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen, og som ønsker mer kompetanse om EØS-rettslige problemstillinger og kunnskap om hvordan Norges interesser best kan ivaretas i den forbindelse.

Les mer
29. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Vi henter erfaringer fra virksomheter som har benyttet Difis e-læringskurs i opplæringstilbudet til sine ansatte. Hvordan lage gode betingelser så de ansatte faktisk gjennomfører et e-læringskurs, hvordan sette kursene inn i en relevant sammenheng? Og hvordan jobbe strategisk med kompetanseutvikling?

Les mer
30. November
Innkjøpsledernettverk - Hva betyr digitalisering for fremtidens innkjøpsledere?

Anskaffelsesprosessen digitaliseres og roller og ansvar er i endring.  Vi har effektivisert og digitalisert store deler av anskaffelsesprosessen. Utviklingen fortsetter og krever endringer av oss.
Forventningene til jobbing på tvers i hele virksomheten øker. Oppgaver blir spesialisert. Arbeidsoppgaver blir borte. Nye kommer til.
Hva betyr digitaliseringen for innkjøperne? Hvordan kan innkjøpsleder legge til rette for de nye endringene?

Les mer
04. Desember
Informasjonsmodellering – hva gjør vi og hvor skal vi?

Vi trenger å jobbe sammen om informasjonsmodellering for å forstå og gjenbruke data på tvers. Denne fagarenaen handler om hva informasjonsmodeller er, hvorfor vi trenger det, hvilken plass det har i økosystemet, og hva som gjøres felles i dag. I tillegg får vi høre hva de gjør i Danmark, der de har etablert felles regler for begreps- og datamodellering.

Les mer
06. Desember
Startprogram anskaffelse av innovasjon

Under Evolve Arena 2018 inviterer vi ansatte i offentlige virksomheter til å delta på startprogram for anskaffelse av innovasjon!
Hva gjør du når markedet ikke har løsninger for ditt behov? - Da kan du utfordre leverandørene til å utvikle en ny løsning for deg, og gjøre det vi kaller en anskaffelse av innovasjon. Her lærer du hvordan!

Les mere om arrangementet på Innovative anskaffelser sine nettsider.

Les mer
07. Desember
Veiledningssamling om medfinansiering av digitaliseringsprosjekt

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad. Se gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
22. Januar
Kurs i å lage behovsbeskrivelser

Å lage en behovsbeskrivelse krever tverrfaglig samarbeid mellom fagsiden som eier behovet, IT og innkjøp. Behovsbeskrivelser er arbeidskrevende og komplisert å lage, så den må ledes av en prosjektleder. I kurset vil dere lære hvordan dere skal samarbeide om å lage en behovsbeskrivelse.

Dere vil også lære om valg av SSA-avtaler, innovativ anskaffelsesmetodikk og gjennomføring av IT-anskaffelser.

Les mer
28. Januar
Interessentmøte om miljøkriterier for anlegg

Difi inviterer til et åpent interessentmøte for å informere om arbeidet med å lage miljøkriterier for anleggsarbeid.

Les mer
Kurs og konferanser RSS