Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

20. Mars
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for leverandører

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse. Byggherrene inviteres til å jobbe med konkrete anskaffelser som del av kurset. Kurset vil også pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for konkurransestrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
21. Mars
Frokostseminar: Utdeling av klarspråksprisene 2017

Hvem vinner klarspråksprisene for 2017? I år deles det ut hele fire priser: Klarspråksprisen for staten, Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, en temapris og «Årets trekkhund». Kom 21. mars og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Les mer
22. Mars
Transport og trygghet – ta styringen på oppdraget

Dette er seminaret for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester, både for varer og personer.
Nå har du muligheten til å møte sju statlige myndighetsorganer som du og din virksomhet på ulike måter er nødt til å forholde dere til – alle på en gang!
Hør siste nytt fra myndighetene, og hvordan to store transportbestillere forholder seg til sitt samfunnsansvar. Her kan du også utveksle synspunkter og erfaringer med mange andre aktører i transportbransjen.

Les mer
03. April
Balanserte anskaffelser via dialog - digitale bestillingsløsninger - for leverandører

Difi inviterer til en felles arena, hvor leverandører får en unik mulighet til å treffe og ha dialog med offentlige oppdragsgivere. Her får dere innspill for å få bedre kvalitet i konkurransene på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. 
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Kurset vil resultere i reelle konkurranser på digitale bestillingsløsninger i 2018 fra deltagende oppdragsgivere.
Kurset er gratis.
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 3.4.2018. Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
04. April
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for byggherrer

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse. Byggherrene inviteres til å jobbe med konkrete anskaffelser som del av kurset. Kurset vil også pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for konkurransestrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no 

Les mer
04. April
Best Value metoden med B+-sertifisering

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Europe og Inventura – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B+-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden.

I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Dette kurset er relevant for oppdragsgivere, leverandører, prosjektledere, kontraktsansvarlige og ledere. Dag 1 gir en teoretisk gjennomgang av filosofien IMT (Information Measurement Theory) og Best Value metoden. Dag 2 er interaktiv og gir deg praktisk trening i de ulike delene av prosessen. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Ved å bestå 2 skriftlige prøver vil du bli tildelt B+-sertifikat. For fullt utbytte av to intensive kursdager forventes det at du forbereder deg 4-20 timer ved å lese tilsendt kurslitteratur. Kurset koster kr 10.900 og deltakeravgiften inkluderer B/B+-sertifisering, materiell (inkl boken «Prestasjonsinnkjøp») og bevertning.
Kurset er på engelsk.

Les mer
05. April
Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører

Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som legge til rette for at en offentlig oppdragsgiver kan utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere partnere, og deretter eventuelt kjøpe dette. Modellen brukes blant annet i flere prosjekter som finansieres av Innovasjon Norge. Difi bistår i disse prosjekter i konkurransegjennomføringen og har tatt frem standardkontrakt for innovasjonspartnerskap.
I dette seminaret gis en introduksjon til innovasjonspartnerskap. Hvar er innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres en konkurranse om å inngå et innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres et utviklingsløp i et innovasjonspartnerskap? Hvordan er Difis standardkontrakt for innovasjonspartnerskap rigget?

Les mer
10. April
Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Experts Academy og Nito – for leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på kundesiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.
Kurset er på engelsk.

Les mer
12. April
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - digitale bestillingsløsninger - for oppdragsgivere

Difi inviterer til en felles arena der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for å øke kompetansen for å gjennomføre bedre konkurranser på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. Du vil også få en grundig innføring i Difis egne veiledninger og malverk for konkurranse på digitale bestillingsløsninger.
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Oppdragsgivere som deltar oppfordres sterkt til å starte opp en anskaffelsesprosess på digitale bestillingsløsninger i 2018, aller helst under dette kurset.
Kurset er gratis, og det er begrenset med plasser så vær raskt ute med påmelding!
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 12.04.2018. Det er avgjørende for kursets resultat at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
12. April
eFormidling - informasjonsmøte med Tieto og Altinn

Torsdag 12. april kl. 09:00 ønsker vi deg velkommen til informasjonsmøte om eFormidling.

- Smart flyt av informasjon og strategisk premiss for endring i offentlig sektor.

Difis nye fellesløsning, eFormidling, revolusjonerer meldingsutveksling og legger til rette for verdiøkning og smart informasjonsflyt. Hør hvordan vi tar suksessen med EHF og Peppol videre til nye bruksområder.

Løsningen er i produksjon og er allerede tatt i bruk av flere virksomheter.

Møtet er et samarbeid mellom Tieto, Altinn og Difi.

Les mer
12. April
eFormidling - informasjonsmøte med EVRY og Altinn

Torsdag 12. april kl. 13:00 ønsker vi deg velkommen til informasjonsmøte om eFormidling. Smart flyt av informasjon og strategisk premiss for endring i offentlig sektor.

- Smart flyt av informasjon og strategisk premiss for endring i offentlig sektor.

Difis nye fellesløsning, eFormidling, revolusjonerer meldingsutveksling og legger til rette for verdiøkning og smart informasjonsflyt. Hør hvordan vi tar suksessen med EHF og Peppol videre til nye bruksområder.

Løsningen er i produksjon og er allerede tatt i bruk av flere virksomheter.

Møtet er et samarbeid mellom EVRY, Altinn og Difi.

Les mer
13. April
eFormidling - informasjonsmøte med Acos og Altinn

Fredag 13. april kl. 09:00 ønsker vi deg velkommen til informasjonsmøte om eFormidling. Smart flyt av informasjon og strategisk premiss for endring i offentlig sektor.

- Smart flyt av informasjon og strategisk premiss for endring i offentlig sektor.

Difis nye fellesløsning, eFormidling, revolusjonerer meldingsutveksling og legger til rette for verdiøkning og smart informasjonsflyt. Hør hvordan vi tar suksessen med EHF og Peppol videre til nye bruksområder.

Løsningen er i produksjon og er allerede tatt i bruk av flere virksomheter.

Møtet er et samarbeid mellom Acos, Altinn og Difi.

Les mer
16. April
Ønsker du å sette i gang mentorprogram i egen virksomhet?

Jobber du med HR i staten og er nysgjerrig på muligheten for å starte opp et mentorprogram i egen virksomhet? Kunne du tenke deg å samarbeide med andre statlige virksomheter som skal i gang med det samme som deg?

Les mer
17. April
Innføringskurs i regnskap for statlige virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter. Vi vil blant annet gå gjennom krav til årsregnskap i statlige virksomheter.

Les mer
18. April
Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter.

Les mer
19. April
Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter.

Les mer
25. April
Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ)

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Les mer
26. April
Innføringskurs i tilskudd (DFØ)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Les mer
26. April
EHF-konferansen - digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018

Påmeldingslenke blir lagt ut så snart den er klar.

EHF-konferansen – digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018 arrangeres 26. april. Den er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor for erfaringsutveksling og læring om digitalisering av offentlige anskaffelser. Kom på konferansen for å bli oppdatert om nyheter og møt kolleger i samme fagfelt.

Digitalisering er en forutsetning for en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Offentlig sektor bruker årlig mer enn 500 milliarder kroner på anskaffelser. Heldigitalisering av anskaffelsesprosessene vil gi gevinster i form av mer effektive kjøp og enklere prosesser, bedre kjøp og behovsdekning, samt mer lovmessige innkjøp.

Difi har gjennom flere år lagt til rette for digitalisering av deler av anskaffelsesprosessen, og har fra 2018 fått ansvar for å gjennomføre et flerårig program for digitale anskaffelser. Programmet skal legge til rette for digitalisering av hele anskaffelsesprosessen fra behovsavklaring til kontraktsforvaltning gjennom:
• referansearkitektur og standarder for informasjonsflyt, hvor elektronisk handelsformat (EHF) er sentralt
• fellestjenester og nasjonale felleskomponenter, hvor ELMA og PEPPOL eDelivery-nettverket er sentralt
• økt digital modenhet, anskaffelseskompetanse og lederinvolvering, hvor anskaffelser.no og lederopplæring er sentralt

Årets konferanse legger spesiell vekt på EHF-arbeidet, men omhandler også de andre virkemidlene som er sentrale i satsingen for å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Her er noen av temaene som blir berørt:
• Gevinster og gevinstrealisering ved digitalisering – hva kreves?
• EHF for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
• Hvorfor det er viktig at oppdragsgivere skaffer seg elektroniske bestillingsløsninger
• EHF som kilde til styringsinformasjon
• Europeisk norm for faktura – EHF faktura 3.0 – still krav til systemleverandør
• Hvordan EHF blir til og hvordan du kan bidra i arbeidet

Les mer
03. Mai
Nettverkssamling for VANOS (Virksomhetsarkitekter i norsk offentlig sektor)
Les mer
22. Mai
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Group og Nito – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning.
Kurset er på engelsk.

Les mer
23. Mai
Brukarråd for Difis fellesløysingar

Difi har gleda av å invitera våre kundar og samarbeidspartar til årets store høgdepunkt. Velkommen til Brukarrådet for Difis fellesløysingar 23. og 24. mai 2018! Vi ynskjer å gi dykk ei oppleving og eit arrangement du kjem til å hugse resten av livet. Årets Brukarråd for Difis fellesløysingar er lagt til Alexandra Hotell i vakre Loen, Nordfjord.

Les mer
24. Mai
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
29. Mai
Hva betyr regnskapsdata i styringen? (DFØ)

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen. Vi har et spesielt fokus på hvordan økonomimodellen er et viktig grunnlag for å kunne ta økonomiske data i bruk i styringen.

Les mer
Tittelbilde.png
31. Mai
Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Velkommen til vårt tradisjonelle vårslipp der vi viser fram våre nye e-læringskurs i utredningsinstruksen, endringsledelse og kompetanseledelse. Vi har også klar læringsplattformen for statlige virksomheter som vi tilbyr som gratis fellesløsning fra Difi. Og ikke nok med det, vi har andre digitale læringstiltak som en digital mentorveileder, verktøy for ledergrupper, m.m.


Meld deg på lanseringsseminaret for å bli kjent med våre nye e-læringskurs og plattformen.


Arrangementet er for alle i stat og kommune, og det er gratis å delta.

Detaljert program kommer senere.

Les mer
Kurs og konferanser RSS