Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

20. September
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet tre halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2018.

Les mer
24. September
Aksesspunktforum

Aksesspunktforum er møteplassen for systemleverandører og tjenesteutviklere som eier eller benytter aksesspunkter. Her blir det informert om EHF-infrastruktur (eDelivery) - utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler, utfordringer som aksesspunktene har, forbedringer som ønskes, hva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeid som Difi er med på.
Temaer for dette møte blir nytt PEPPOL PKI sertifikat, ny ELMA og AS4 plugg-in.

Les mer
25. September
Best Value metoden - for leverandører

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Experts Academy og Nito – for leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på kundesiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Kurset er på engelsk.

Les mer
25. September
Høringsseminar – Forvaltningsstandarder for begrepsbeskrivelser

Standard for begrepsbeskrivelser versjon 1.0 ble utgitt mai 2012 og inkludert i Referansekatalogen som en anbefalt forvaltningsstandard. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til den reviderte forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser, samt forslag til to anbefalte forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser. Ifm. høring på disse forslagene, inviterer vi til dette høringsseminaret, hvor forslagene vil bli presentert og hvor det vil være anledning til avklarende spørsmål.

Les mer
25. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og nytt tilbud om virksomhetsintern læringsplattform til statlige virksomheter - Trondheim

Visste du at Difi har over 30 kurs på vår felles læringsplattform, som er helt gratis? I tillegg har vi akkurat lansert en virksomhetsintern læringsplattform for statlige virksomheter som ønsker å styrke kompetansearbeidet i egen virksomhet. Alt dette og mere til kan du høre mer om når vi kommer på besøk til Trondheim, Bergen og Stavanger i slutten av september.

Les mer
26. September
Bli kjent med Difis e-læringskurs og nytt tilbud om virksomhetsintern læringsplattform til statlige virksomheter - Bergen

Visste du at Difi har over 30 kurs på vår felles læringsplattform, som er helt gratis? I tillegg har vi akkurat lansert en virksomhetsintern læringsplattform for statlige virksomheter som ønsker å styrke kompetansearbeidet i egen virksomhet. Alt dette og mere til kan du høre mer om når vi kommer på besøk til Trondheim, Bergen og Stavanger i slutten av september.

Les mer
27. September
Dialogkonferanse om sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Er du entreprenør eller leverandør innen byggenæringen? Eller jobber du med avfall som ressurs eller digitale løsninger? 26. september inviteres du til dialogkonferanse om sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer, hos Omsorgsbygg på Helsfyr.

Les mer
27. September
Webinar om eInnsyn

eInnsyn er en selvbetjent elektronisk søkeløsning hvor du kan søke i postjournaler, dokumenter og saker fra statlige virksomheter og Oslo kommune. I tillegg kan du søke i politiske møter i Oslo kommune. Webinaret vil være en demonstrasjon av hvordan eInnsyn fungerer og hvordan løsningen kan benyttes for å søke etter offentlig informasjon og be om innsyn i denne.

Mer om eInnsyn finner du her.

 

Les mer
28. September
AVANT- kurs

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Kurset gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
01. Oktober
Effektivisering gjennom anskaffelser

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom styring av anskaffelser. 

Les mer
11. Oktober
Robotisering og kunstig intelligens

Robotisering og kunstig intelligens (AI) er svært aktuelle temaer. I dag og i årene som kommer vil dette øke mulighetene til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid. Samtidig vil denne teknologiutviklingen utfordre informasjonssikkerheten og personvernet.

Les mer
12. Oktober
Frokostseminar: Erfaringsdeling i arbeidet med tildelingsbrev

I dette seminaret skal vi drøfte tildelingsbrevets funksjon som styringsdokument sett i sammenheng med blant annet instruks for virksomheten.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
15. Oktober
Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Group og Nito – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning. Kurset er på engelsk

Les mer
15. Oktober
Innføringskurs i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter

Kurset gir deg en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter.

Les mer om arrangementet her

Les mer
16. Oktober
Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i SRS og en gjennomgang av et virksomhetsregnskap utarbeidet etter SRS med regnskapsoppstillinger og tilhørende noter.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
17. Oktober
Få med deg kanskje Norges beste råd om digitalisering!

Digitaliseringsrådet lanserer sin 3. erfaringsrapport og inviterer til frokostseminar. Nå med 121 nye anbefalinger, meld deg på i dag!

Les mer
17. Oktober
Kundeforum 2018

Kundeforum er møteplassen for dere som er våre kunder, med erfaringsutveksling, dialog og faglig påfyll innen lønn- og regnskapsområdet.

Les mer om ararangementet her.

Les mer
19. Oktober
Innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan arbeide med utredning av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse. I kurset går vi gjennom hvordan du kan besvare utredningsinstruksens 6 spørsmål på en god måte. Kurset baseres på en workshop-modell med vekt på gruppearbeid og løsning av case.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
22. Oktober
Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Kurset gir deg en innføring i reglene om regnskap for nettobudsjetterte virksomheter, inkludert en oversikt over hovedreglene i SRS. Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap etter SRS.

Les mer om arrangementet her,

Les mer
24. Oktober
Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Les mer
31. Oktober
Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Difi arrangerer for 5: e året Høstkonferanse, og det skal vi feire!
Få faglig påfyll, bli inspirert og ta en prat med andre som sørger for god informasjonssikkerhet i forvaltningen. Informasjonssikkerhet er viktig for at vi skal ha høy tillit til forvaltningen. Våre samarbeidspartnere i offentlig sektor vil bidra med innlegg om sikkerhetskultur og kompetanse, samt styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Høstkonferansen forventes å trekke over 200 av de som sørger for god informasjonssikkerhet i offentlig sektor.

Les mer
01. November
Informasjon – hvordan bruke sentrale infokilder

Målsettingen er å bli bedre kjent med aktuelle infokilder og hvordan en etat benytter disse i sitt arbeid.

Les mer
01. November
Nettverksmøte for tilskudd

Vi har ikke lagt ut noe innhold enda, men det kommer!

Vi publiserer mer informasjon med en gang det er klart.

Les mer in arrangementet her.

Les mer
07. November
Veiledningssamling om medfinansiering

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad. Se gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
20. November
Hva betyr regnskapsdata i styringen?

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
22. November
Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Her lærer du hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
27. November
Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring er, og hvordan dette prinsippet kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen.

Les mer om arrangementet her.

Les mer
29. November
EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Målsettingen med seminaret er å gi økt kunnskap om aktuelle EØS-rettslige temaer. Seminaret retter seg mot saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen, og som ønsker mer kompetanse om EØS-rettslige problemstillinger og kunnskap om hvordan Norges interesser best kan ivaretas i den forbindelse.

Les mer
07. Desember
Veiledningssamling om medfinansiering

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad. Se gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
Kurs og konferanser RSS