Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Betingelser

Bindende påmelding

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Frem til påmeldingsfristens utløp kan du melde deg av ved å logge deg inn på Mine kurssider.

Tildeling av plass

Dersom antall påmeldte blir større enn kapasiteten på arrangementet, vil Difi prioritere påmeldte eller be virksomhetene som har flere påmeldte prioritere plassene. Difi forbeholder seg retten til å prioritere plassene på enkelte arrangement for å få en god sammensetning av deltakergruppen.

Dekning av utgifter

Utgifter til faglig innhold og praktisk gjennomføring av arrangement og program dekkes av Difi. Det er derfor ingen deltakeravgift for deltakerne med mindre det er særskilt opplyst om dette. For de fleste konferanser vil det være en deltakeravgift. Utgifter til reise og opphold dekkes av virksomhetene.

Økonomisk ansvar

For arrangement hvor Difi har deltakeravgift, vil faktura bli sendt direkte til din virksomhet.

Avlysning

Difi forbeholder seg retten til å avlyse planlagte arrangement. Påmeldte deltakere vil umiddelbart bli informert. Eventuelle indirekte kostnader, som f.eks. reise og oppholdsutgifter, kan ikke belastes Difi dersom beskjed om avlysning blir gitt fra Difi innen 2 dager før oppstart eller avlysningen skyldes forhold som ligger utenfor Difis kontroll.