Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

E-læring og digitale verktøy

Difi vil i årene som kommer satse på fleksible og digitale læringsformer. Opplæringstiltakene kan brukes av alle, uavhengig av tid og sted. E-læringskursene kan også brukes i samspill med virksomhetenes egne interne tiltak.

Se læringsplattformen for mer informasjon om programmene og pålogging.