Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Sted Oslo
Adresse Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, Oslo (kart)
Startdato 30.11.2017 09:00
Sluttdato 30.11.2017 13:30
Påmeldingsfrist 23.11.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0
Ansvarlig Ragnhild Grønlie, tlf: 997 13 860 og Tone Kastnes, tlf: 924 54 410

Tittelbilde: På nett med læring   

Hold av datoen for årets erfaringsseminar om e-læring!

Målgruppe

HR-ledere/medarbeider og de som jobber med kompetanse i offentlig sektor.

Generelt

Suksessfaktorer for å bruke e-læring

Vi henter erfaringer fra store og små virksomheter som har implementert og benyttet Difis e-læringskurs i opplæringstilbudet til sine ansatte. Hva skal til for at virksomheter setter i gang med e-læring? Hvordan kan dere lage gode betingelser så deres ansatte faktisk gjennomfører et e-læringskurs?

Vi ønsker å vise eksempler på bruk og implementering for å motivere flere virksomheter til å bruke e-læringskursene til Difi. Ved å delta på seminaret får du mulighet til å snakke med og utveksle erfaringer med kolleger fra andre virksomheter.

læringsplattformen.difi.no tilbyr Difi et variert tilbud av digitale læringsressurser dere kan ta i bruk, uavhengig av tid og sted, og uten begrensninger på antall deltakere. Kursene er gratis, og er laget for å kunne passe inn i virksomhetenes eksisterende opplæringstilbud. Du finner også implementeringsmateriale- og råd på plattformen.

Gjennom seminaret skal du få

  • kunnskap om fordeler ved e-læring: at det kan nå ut til mange, at det er fleksibelt, at det kan deles, at det er viktig med gode prosesser i læringsløpet
  • inspirasjon til hvordan din virksomhet kan ta Difis e-læring i bruk
  • kunnskap til å kunne sette i gang med forankring, planlegging og gjennomføring av e-læringsløp  

Program  

Kl.slett  
08.30 Registrering og kaffe/te
   
09.00 Velkommen v/møteleder Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi
   
09.05 Livet på autopilot
  v/filosof og forfatter Einar Øverenget
   
09.35 Walter finner sin plass i Arbeidstilsynet - erfaringer fra bruk av e-læringskurset "Etikk for Walter"
  v/Jannicke Ettema og Kristina Mersland, Direktoratet for arbeidstilsynet
   
  Arbeidstilsynet har gjennomført et pilotprosjekt ved tilsynskontoret i Drammen. Piloten kombinerer e-læring med samlingsbasert erfaringsutveksling og refleksjonsgrupper. Jannicke og Kristina forteller om hele prosessen fra start til evaluering, og om planlegging av etikkprogram for hele etaten ut fra erfaringene gjort i pilotprosjektet.
   
10.05 Pause
   
10.20 Klart språk er i vinden som aldri før! 
  v/seniorrådgiver Sanja K. Skaar, leder for klart språk i staten-arbeidet i Difi
   
  I 2016 lanserte Difi og Språkrådet "Den gylne pennen" - et innføringskurs i de viktigste klarspråksteknikkene. Dette er det mest brukte og populære e-læringskurset på læringsplattformen. Nå har lederne oppdaget hvordan de kan bruke kurset i strategisk kompetansestyring og som grunnlag for å starte opp et forbedringsarbeid av eksisterende tjenester. Kom og hør om våre erfaringer så langt, og hvordan vi i klarspråksteamet i Difi kan bli brukt til å motivere ledere til å bruke e-læringskurset og gi råd til dem om klarspråksarbeid generelt.
   
10.45 Den vanskelige samtalen - Trenger det å være så vanskelig, da? 
  v/Kristin Lundtveit - Difi, Gro Røinaas Kvammen - Statens vegvesen, Katrine Julie Johnsen og Ida Oleanna Hagen - Riksrevisjonen
   
  God ledelse handler om å ta tak i det som ikke fungerer før det er for sent. Den vanskelige samtalen er en digital treningsarena for ledere. Der kan de ta samtalene som oppleves utfordrende, trene på å forstå ulike typer medarbeidere bedre og bli mer bevisst på seg selv. Hør hvordan to virksomheter på ulike måter har tatt i bruk treningsarenaen for sine ledere: I Statens vegvesen manglet det opplæring som hadde fokus på hvordan ledere kan og bør håndtere utfordrende situasjoner med medarbeidere, og de lagde derfor et opplegg for å sikre at alle ledere får det samme tilbudet. I Riksrevisjonen har de gjort en helhetlig innsats for å bygge en ny og tydeligere tilbakemeldingskultur, både i forhold til faglig ledelse og personalledelse. Lær av hvordan de utnyttet Den vanskelige samtalen, og forankret, planla, gjennomførte sine opplegg – og hvilke resultater det har gitt!
   
 11.15 Minglelunsj
  Med mulighet for faglig samling rundt kafébordene!
   
12.00 Gruppediskusjoner
   
12.50 Kongsbergregionen presenterer et kursløp for ledere i strategisk kompetansestyring
  v/daglig leder Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen
   
  Kom og hør hvordan kommunene i Kongsbergregionen har gjennomført et spennende blandet læringsløp for sin syv kommuner. De har hatt over 130 ledere gjennom et kurs i strategisk kompetansestyring. Hør hva de gjorde, hvordan og hvorfor.
   
13.10 "På nett med læring - felles kompetanseløft i staten"
  v/programleder Tone Kastnes, Difi
   
  Status og oppsummering
   
13.30 Slutt
Sist endret 10.11.2017