Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 15.09.2017 09:00
Sluttdato 15.09.2017 10:00
Påmeldingsfrist 12.09.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommunikasjon i vanskelige endringsprosesser - erfaringer fra Folkehelseinstituttet.

Målgruppe

Ledere i offentlig sektor.

Generelt

Enkel frokost og registrering fra kl. 08.30.

Arrangementet vil bli direkteoverført på nett-tv.

Mål for kurset

Folkehelseinstituttet har de siste årene gått gjennom store endringer og deres endringsreise er på ingen måte over. De har endret organisasjonsstruktur, avviklet avdelinger og i 2017 og 2018 står de overfor flere kutt i antall ansatte. Hvordan har de jobbet med kommunikasjon i denne perioden? Vi får erfaringene fra et lederperspektiv og fra et kommunikasjonsperspektiv.

Kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Christina Rolfheim-Bye, kommer for å fortelle om hvordan hun har jobbet med å sikre god overordnet kommunikasjon gjennom årene med endring. Hun deler erfaringer med tilrettelegging av kommunikasjon for ledere og rigging av budskap både til organisasjonen og media.

I tillegg kommer Fagdirektør Ulf Dahle som de siste årene jobbet under en plan om styrt nedbemanning. En av hans enheter ble nylig avviklet og de resterende 5 avdelingene i hans linje skal nedbemanne med 14 årsverk. Han vil fortelle om å forberede nedbemanning og hvordan han som mellomleder har jobbet med å balansere budskap til medarbeidere for å bygge tillit, uten å skape urealistiske forventninger.

Om innlederne

Ulf Dahle har bakgrunn som forsker med vekt på tuberkulosesmitte og antibiotikaresistens. Han har ledet avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner og er i dag Fagdirektør med ansvar for laboratorieavdelingene ved Folkehelseinstituttet. Avdelingene i Ulfs linje har oppgaver som inkluderer mange tjenester som bidrar vesentlig i overvåkning, beredskap og forskning innen smittevern. Han har vært gjennom endring i form av både flytting, nedbemanning og organisasjonsendringer de årene han har jobbet i Folkehelseinstituttet.

Christina Rolfheim-Bye er sosialantropolog med feltarbeid fra USA om ungdom og unge voksne. Hun har jobbet i med offentlig informasjon i Geelmuyden.Kiese og med studenter i Studentsamskipnaden i Oslo. På Aker sykehus jobbet hun i to år under trussel om nedlegging og hun var kommunikasjonsdirektør i syv år i et nyfusjonert Oslo universitetssykehus. Tiden der var preget av varierende fusjonsvilje, nedbemanning, budsjettkutt og stor politisk- og medieinteresse. De siste tre årene har hun vært i Folkehelseinstituttet som står midt i organisasjonsendring, fusjoner, budsjettkutt og nedbemanning.

Sist endret 16.08.2017