Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Startdato 23.11.2017 08:30
Sluttdato 23.11.2017 11:30
Påmeldingsfrist 20.11.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0
Ansvarlig Berit Bergseth, tlf. 918 51 614 og Geir Bekkevold, tlf. 980 60 769

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2017.

Målgruppe

Saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen.

Generelt

Målsettingen med seminaret er å gi økt kunnskap om aktuelle EØS-rettslige temaer. Seminaret retter seg mot saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen, og som ønsker mer kompetanse om EØS-rettslige problemstillinger og kunnskap om hvordan Norges interesser best kan ivaretas i den forbindelse.

Første del av seminaret tar opp sentrale rettslige problemstillinger knyttet hovedsakelig til innlemmelse av nye rettsakter i EØS-avtalen, slik som spørsmål knyttet til EØS-relevans og EØS-avtalens to-pilarstruktur, belyst ved aktuelle eksempler. Andre del av seminaret ser på hvordan kan vi ivareta norske interesser best mulig når det gjelder fortolkningen av EØS-retten, blant annet i saker for EU- og EFTA-domstolen og ved bruk av handlingsrom ved gjennomføring av EØS-regelverk nasjonalt.

Innledninger ved folkerettsrådgiver Kaja Moe Winther og seniorrådgiver Ingunn Skille Jansen, seksjon for EØS- og handelsrett i Utenriksdepartementet og advokat Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 08.00. 

Sist endret 06.09.2017