Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for leverandører

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 13.10.2017 09:00
Sluttdato 11.04.2018 16:00
Påmeldingsfrist 05.10.2017
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av kollektivtransport med buss. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Målgruppe

Kurset er for private aktører som er leverandører av kollektivtransport med buss og leverandører av busser til bruk i offentlig kollektivtransport.

Generelt

Kurset består av en oppstartsamling for leverandørene og tre samlinger à to dager hvor oppdragsgivere og leverandører møtes, samarbeider og har dialog. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset de ulike anskaffelsesfasene.

Kursdatoer
13. oktober 2017 – Samling 1 – kun leverandører
18. oktober 2017 – Samling 1 – både leverandører og innkjøpere

24. januar 2018 – Samling 2 – både leverandører og innkjøpere
25. januar 2018 – Samling 2 – både leverandører og innkjøpere

10. april 2018 – Samling 3 – både leverandører og innkjøpere
11. april 2018 – Samling 3 – både leverandører og innkjøpere

Mål for kurset
 • Kunnskap om handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurranse
 • Ferdigheter til å forankre, planlegge og gjennføre gode konkurranser basert på dialog
 • Trygghet i hvordan gjennføre både intern og ekstern dialog i en tilbudsprosess
Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får jevnlig veiledning til hvordan gjennomføre dialog med innkjøpere. Gjennom økt kompetanse og erfaring blir du deg tryggere når du skal gjennomføre innen denne type tilbudsprosesser.

1.  Samling - Avklare behov og forberede anskaffelser

Teori/forelesning:

 • Strategisk salgsarbeid
 • Det nye regelverket
 • Innspill på kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, evaluering og kontrakt
 • Teknikker for å påvirke til bedre behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget

Gruppearbeid:

 • Lage og fremføre innspill fra bransjen på markedssituasjon, faglige trender og innovative muligheter
 • Lage og fremføre innspill på hva kontrakten og evauleringsmodellen bør inneholde

2. Samling - Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teori/forelesning:

 • Teknikker for dialog med potensielle kunder
 • Tips om hvordan gi innspill til gode tildelingskriterier i dialog med potensielle kunder
 • Kontraktsvilkår

Dialog med potensielle kunder:

 • Sikre muligheter for å levere effektiv behovsdekning i kommende konkurranser
 • Dialog med innkjøpere - Inntil åtte en-til-en-møter à 20 minutter

3. Samling - Kontraktsoppfølging

Teori/forelesning:

 • Leverandørdialog og markedsdialog
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av krav & kriterier
 • Læring i organisasjonen

Dialog med potensielle kunder:

 • Sikre god implementering og rollebeskrivelse
 • Etablere gode samarbeidsrutiner
 • Sikre prosedyrer for avvik, endringer, oppfølging og m.v.

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres kontraktsoppfølgingssystem
Sist endret 15.09.2017