Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for innkjøpere

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 17.10.2017 09:00
Sluttdato 11.04.2018 16:00
Påmeldingsfrist 05.10.2017
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av kollektivtransport med buss. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Målgruppe

Kurset er for offentlige ansatte som er involvert i kjøp av kollektivtransport med buss.

Generelt

Kurset består av en oppstartsamling for innkjøpere og tre samlinger à to dager hvor oppdragsgivere og leverandører møtes, samarbeider og har dialog. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset de ulike anskaffelsesfasene.

Kursdatoer

17. oktober 2017 – Samling 1 – kun innkjøpere
18. oktober 2017 – Samling 1 – både leverandører og innkjøpere

24. januar 2018 – Samling 2 – både leverandører og innkjøpere
25. januar 2018 – Samling 2 – både leverandører og innkjøpere

10. april 2018 – Samling 3 – både leverandører og innkjøpere
11. april 2018 – Samling 3 – både leverandører og innkjøpere

Mål for kurset
 • Kunnskap om handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurranse
 • Ferdigheter til å forankre, planlegge og gjennføre gode konkurranser basert på dialog i egen virksomhet
 • Trygghet i hvordan gjennomføre både intern og ekstern dialog i en anskaffelsesprosess
Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får jevnlig veiledning til hvordan gjennomføre dialog med leverandører. Gjennom økt kompetanse og erfaring blir du deg tryggere når du skal gjennomføre innen denne type anskaffelser, men også anskaffelser i andre bransjer.

1. Samling - Avklare behov og forberede anskaffelser

Teori/forelesning:

 • Kontraktstrategi
 • LOA/FOA
 • Strategisk fundamentering av anskaffelser hos ledelse
 • Spesifikasjoner og evaluering
 • Strategiske hensyn
 • Digitalisering
 • Teknikker for behovsbeskrivelse av fag/kategorikunnskap

Dialog med markedet:

 • Motta innspill fra bransjen på markedssituasjon, faglige trender og innovative muligheter
 • Motta innspill på hva kontrakten og evalueringsmodellen bør inneholde

Gruppearbeid

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, spesielt med fokus på kontraktsstrategi og kvalifikasjonskrav 

2. Samling - Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teori/forelesning:

 • Teknikker for leverandørdialog
 • Verktøy for tildelingskriterier
 • Evaluering og måling av effektkostnad
 • Kontraktsvilkår i balanse med spesifikasjoner
 • Samfunnsansvar og etikk
 • Digitalisering
 • Hvordan få til varig miljøendring

Dialog med markedet:

 • Sikre muligheter for effektiv behovsdekning og bred konkurranse i kommende konkurranser
 • Dialog med leverandører - Inntil åtte en-til-en-møter à 20 minutter

Gruppearbeid:

 • Evaluere hverandres konkurransegrunnlag, spesielt med fokus på kontraktstrategi og tildelingskriterier

3. Samling - Kontraktsoppfølging

Teori/forelesning:

 • Oppfølging av kontraktens målsetninger og strategiske krav
 • Leverandørdialog og markedsdialog i kontraktsoppfølging
 • Læring i organisasjonen
 • Digital kontraktsoppfølging

Dialog med markedet: 

 •  Sikre god implementering og rollebeskrivelse
 •  Etablere gode samarbeidsrutiner
 •  Sikre prosedyrer for avvik, endringer, oppfølging og m.v.

Gruppearbeid:

 •  Evaluere hverandres kontraktsoppfølgingssystem
Sist endret 15.09.2017