Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for leverandører

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 20.03.2018 09:00
Sluttdato 14.09.2018 15:30
Påmeldingsfrist 15.02.2018
Påmeldingslink Til søknad
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer til å utvikle en best mulig kontraktstrategi. Kurset vil blant annet pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for kontraktstrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Målgruppe

Målgruppe for kurset er leverandører (bid-manager, entreprenører, rådgivere og arkitekter) og offentlige byggherrer som er involvert i offentlige bygge- og anleggskontrakter, både for rehabilitering, nybygg, infrastruktur og vann- og avløpsprosjekter. Det er ønskelig at byggherrene som deltar gjennomfører et prosjekt i 2018 -2019, og at gjennomføringsmodell velges i løpet av kurset.

Generelt

Kursdatoer
Samling 1
Dag 1 – 20. mars 2018 – Kun leverandører
Dag 1 – 4. april 2018 – Kun byggherrer 
Dag 2 - 5. april 2018 – Både leverandører og byggherrer

Samling 2
Dag 1 – 6. juni 2018 – Både leverandører og byggherrer 
Dag 2 – 7. juni 2018 – Både leverandører og byggherrer 

Samling 3
Dag 1 – 13. september 2018 – Både leverandører og byggherrer 
Dag 2 – 14. september 2018 – Både leverandører og byggherrer

Kurset starter med at de offentlige byggherrene og leverandørene har hver sin oppstartsamling som varer en dag, etterfulgt av en felles dag. Deretter er det to samlinger a to dager der byggherrene og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog. Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om handlingsrommet i regelverket. De får også tips om hvordan løse ulike problemstillinger under anskaffelsesprosessen. Opplæringen følger deltakernes arbeid med reelle anskaffelsesprosesser.

 

Mål for kurset

• Deltakerne skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog for å gjøre bedre anskaffelser 
• Mer og bedre samhandling mellom offentlige byggherrer og deres leverandører både før, under og etter konkurransen
• Mer effektiv anskaffelsesprosess som gir bedre tid til å definere behovet ditt
• Dialogen skal gi deg bedre behovsdekning kan gi deg en bedre kontrakt og større gevinstrealisering

Faglig kursinnhold

Faglig kursinnhold (med forbehold om at det kan bli endringer i planen nedenfor)
Du lærer teknikker og får veiledning om hvilken dialog mellom leverandører og offentlige byggherrer som regelverket åpner for. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av kontraktsstrategi for konkrete prosjekter.

Temaene på de ulike samlingene

1. Første samling del 1: forberede konkurransen (separate samlinger for leverandører og byggherrer)
Teori
Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:

  • Tildelingskriterier 
  • Kvalifikasjonskrav 
  • Kontrakter 
  • Kravspesifikasjon
  • Dialog

Teknikker for dialog
Kontraktstrategi og kategoristyring (for byggherrene)

Gruppearbeid
Behovsavklaring for utarbeidelse av kravspesifikasjon  

2. Første fellessamling del 2: forberede konkurransen (felles samling – én dag)
Teori
Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen 
Samfunnsansvar og etikk

Dialog med markedet
Motta innspill fra leverandørene på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter 
Motta innspill på hvordan leverandørene ønsker å bli målt, hva de vil konkurrere på  

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen
Teori
• Gjennomføringsmodeller
• Bruk av livssykluskostnader
• Bruk av miljøkriterier
• Evalueringsmodeller
• Balanserte kontraktsvilkår

Gruppearbeid
• Dialogteknikk i praksis?
• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag

Dialog med markedet
• Bidra til effektiv behovsdekning 
• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende konkurranser    

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen
Teori
• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen
• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering
• Læring i organisasjonen
• Digital kontraktsoppfølging

Dialog med markedet
• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse
• Etablere gode samarbeidsrutiner
• Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv. 

Gruppearbeid
• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner for BAE-kontrakter

Sist endret 18.01.2018