Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Aksesspunktforum og EHF-brukerforum

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 08.12.2017 09:30
Sluttdato 08.12.2017 15:30
Påmeldingsfrist 05.12.2017
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Jens Aabol, tlf. 907 47 940

Da det er mye lik informasjon vil Aksesspunktforum og EHF-brukerforum avholdes i samme møte.
Aksesspunktforum informerer om EHF-infrastruktur (eDelivery) og EHF formatene - utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler, utfordringer som aksesspunktene har, forbedringer som ønskes, hva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeide som Difi er med på.
EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene (faktura, katalog, ordre, ordrebekreftelse, kreditnota, ESPD m.fl.). EHF-brukerforum er for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter og informasjon fra Difi om utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler m.m.

Målgruppe

Aksesspunktforum: Personer som utvikler, drifter og selger aksesspunkttjenester.
EHF-brukerforum: Personer som utvikler og selger programvare og tjenester som benytter EHF-formatene og brukere av EHF-formatene i sine daglige arbeidsoppgaver.

Generelt

Om Aksesspunktforum: https://www.anskaffelser.no/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging/aksesspunkt/aksesspunktforum
Om EHF-brukerforum: https://www.anskaffelser.no/verktoykasse-systemleverandorer/formater-ehf-bis/ehf-brukerforum

Agenda
09.30 – Velkommen + status
09.45 – Hvordan administrerer du dine sertifikatdatorer og bestilling for nye sertifikater
10.00 – e-Formidling
10.30 – Pause
10.45 – EHF 3.0, PEPPOL BIS v3 og Europeiske normen (EN)
11.30 – Diskusjon om ende til ende sikkerhet i dokumentforsendelse
12.00 – Lunsj
12.45 – Gulesider (PEPPOL Directory) er nå på plass i PEPPOL 
           – se hvordan det virker, hvilken informasjon vil ligge der og hvordan du får oppdatert Gulesider
13.15 – Pause
13.30 – Nye EHF formater
14.00 – Difi sitt «Program for digitalisering av anskaffelser» - hva er det?
14.15 - “Falske” faktura
14.45 – Diskusjon - noen temaer:
          • Det sendes EHF fakturaer selv om de har feilet i valideringen - brudd med Vedlegg 5 - punkt 2.3.5 i TIA'en
          • MLR – stemme over alternativer (innen 10. desember) - https://doodle.com/poll/2mhcnivh829p4nq5
15.30 – Slutt

Det blir mulighet for å delta via web  - https://wb1.seevia.me/index.html?id=55446655  - kode=2332  (Merk! Du må bruke Firefox, Chrome eller Opera – IKKE bruk Internet Explorer).

Sist endret 01.12.2017