Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

BVP-seminar – erfaringer fra de første pilotene

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 15.11.2017 12:00
Sluttdato 15.11.2017 16:00
Påmeldingsfrist 01.11.2017
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Cecilie Blytt, tlf: 982 08 833

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og hvordan de ser for seg veien videre. Så langt er to BVP-konkurranser gjennomført, fem pågår og flere er underveis.

Seminaret blir streamet og sendes direkte på www.bygg.no og www.difi.no

• Hva har vi gjort og hva har vi lært? – En gjennomgang av de første BVP-konkurransene med blikket mot de kommende prosjektene
• Dialog mellom nederlandske aktører, leverandører og oppdragsgivere fra Difis pilotprogram

Seminaret er åpent for dere som vil vite mer om BVP, både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden. – Også innen andre bransjer enn det pilotene representerer.
Deler av seminaret vil foregå på engelsk.

Målgruppe

Seminaret passer godt for alle oppdragsgivere og leverandører, herunder prosjektledere, rådgivere, arkitekter, innkjøpere og andre fagansvarlige i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Generelt

Best value procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Difi har startet en pilotering av metoden i Norge. Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til redusert risiko.
Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Hele veien etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørens påstander er pålitelige.

BVP-pilotene og deres leverandører er prioritert.

Møteleder: Sverre Tiltnes, Bygg 21.

Programkomiteen:
• RIF ved Ari Soilammi
• EBA ved Torild Engh
• Arkitektbedriftene i Norge ved Anette Søby Bakker
• NHO, Leverandørutviklingsprogrammet ved Harald Aas
• Difi ved Cecilie Blytt

Program:
12.15 Velkommen ved Vivi Lassen, tidl. ass. direktør i Difi
12.20 Presentasjon av metoden BVP ved Cecilie Blytt, Difi og Ari Soilammi, RiF
12.50 BV leverandør-rådgiver Niels Verlaan fra Unherd: hvordan leverandøren lager gode tilbud, forbereder intervju og konkretiseringsfasen
13.20 Pause og dialog
13.50 BV oppdragsgiver-rådgiver: Jeroen Van Rijt fra Best Value Group: Nederlandske eksempler og erfaringer. Hvordan kan oppdragsgiver legge til rette for og utføre best value i gjennomføringsfasen?
14.20 Hva har vi lært? Bjørn Børseth, Nye Veier og Trond Simensrud, Hæhre Entreprenør AS presenterer felles erfaringer fra BVP prosjektet E18 Rugtvedt Dørdal
14.50 BVP-panelet svarer på spørsmål: Niels Verlaan fra Unherd (leverandør rådgiver), Jeroen Van Rijt fra Best Value Group (oppdragsgiver og leverandør rådgiver), Bjørn Børseth, kontraktsdirektør Nye Veier, Ingrid Haagensli Trondheim kommune, Pål Kjær, Omsorgsbygg, Neal Nordahl Veidekke, Trond Simensrud, prosjektleder Hæhre Entreprenør AS, Cecilie Blytt, prosjektleder Difi og Ari Soilammi, utviklingssjef RiF
15.20 Presentasjon av løpende og kommende BVP prosjekter og oppsummering
15.30 Slutt

Mål for seminaret

Spre kunnskap om bruk av innkjøps- og prosjektstyringsmetodikken Best Value - prestasjonsinnkjøp og hvordan metoden kan legge til rette for, og følge opp, optimale leveranser.

 

Forkunnskaper

Interesse for prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP).

Sist endret 14.11.2017