Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

BVP-seminar – erfaringer fra de første pilotene

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 15.11.2017 12:00
Sluttdato 15.11.2017 16:00
Påmeldingsfrist 01.11.2017
Påmeldingslink Til søknad
Pris 0
Ansvarlig Cecilie Blytt, tlf: 982 08 833

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og hvordan de ser for seg veien videre. Så langt er to BVP-konkurranser gjennomført, fem pågår og flere er underveis.

Seminaret blir streamet og sendes direkte på www.bygg.no og www.difi.no

• Hva har vi gjort og hva har vi lært? – En gjennomgang av de første BVP-konkurransene med blikket mot de kommende prosjektene
• Dialog mellom nederlandske aktører, leverandører og oppdragsgivere fra Difis pilotprogram

Seminaret er åpent for dere som vil vite mer om BVP, både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden. – Også innen andre bransjer enn det pilotene representerer.
Deler av seminaret vil foregå på engelsk.

Målgruppe

Seminaret passer godt for alle oppdragsgivere og leverandører, herunder prosjektledere, rådgivere, arkitekter, innkjøpere og andre fagansvarlige i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Generelt

Best value procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Difi har startet en pilotering av metoden i Norge. Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til redusert risiko.
Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Hele veien etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørens påstander er pålitelige.

BVP-pilotene og deres leverandører er prioritert.

Møteleder: Sverre Tiltnes, Bygg 21.

Programkomiteen:
• RIF ved Ari Soilammi
• EBA ved Torild Engh
• Arkitektbedriftene i Norge ved Anette Søby Bakker
• NHO, Leverandørutviklingsprogrammet ved Harald Aas
• Difi ved Cecilie Blytt

Program (med forbehold om endringer):
12.00 Registrering og lunsj
12.15 Velkommen ved Dag Strømsnes, Difi
12.20 Presentasjon av metoden BVP ved Cecilie Blytt, Difi og Ari Soilammi, RiF
12.50 BV leverandør-rådgiver Niels Verlaan: hvordan leverandøren lager gode tilbud, forbereder intervju og konkretiseringsfasen.
13.20 Pause og dialog
13.50 BV oppdragsgiver-rådgiver: Jeroen Van Rijt: Nederlandske eksempler og erfaringer. Hvordan kan oppdragsgiver legge til rette for og utføre best value i gjennomføringsfasen?
14.20 Presentasjon av løpende og kommende BVP prosjekter
14.30 Hva har vi lært? Bjørn Børseth, Nye Veier og Trond Simensrud, Hæhre Entreprenør AS, presenterer felles erfaringer fra BVP prosjektet E18 Rugtvedt Dørdal
14.50 BVP-panelet: Spørsmål og svar med nederlandske rådgivere, Nye Veier, Trondheim kommune, Omsorgsbygg, Veidekke, Hæhre Entreprenør AS og RiF
15.20 Felles oppsummering
15.30 Slutt

Mål for seminaret

Spre kunnskap om bruk av innkjøps- og prosjektstyringsmetodikken Best Value - prestasjonsinnkjøp og hvordan metoden kan legge til rette for, og følge opp, optimale leveranser.

 

Forkunnskaper

Interesse for prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP).

Sist endret 20.10.2017