Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Utforme overordnede styrende dokumenter - Arbeidsseminar internkontroll informasjonssikkerhet

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Startdato 20.11.2017 08:30
Sluttdato 20.11.2017 15:45
Påmeldingsfrist 14.11.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er innstilt.]
Pris 0

Møt personer fra andre offentlige virksomheter. Øv sammen på hvordan arbeidsgrupper kan utforme utkast til overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet. Utgangspunktet vil være Difis eksempler på styrende dokumenter. Det vil bli mye praktiske gruppeøvelser. Øvelsene vil være tilknyttet en tenkt virksomhet og skal gi erfaringer man kan dra nytte av når man kommer hjem.

Målgruppe

Virksomhetsledelsens primære rådgiver innen internkontroll informasjonssikkerhet (fagansvarlig informasjonssikkerhet, informasjonssikkerhetsansvarlig e.l.)
Evt. andre som skal lede eller være sentrale aktører i arbeidsgrupper som skal utforme forslag til nye eller forbedrede overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjonssikkerhet.

Generelt

Arbeidsseminaret bygger på innføringskurset til Difis veiledningsmateriell «Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet». Det er en fordel om deltakerne i arbeidsseminaret har gjennomført innføringskurset tidligere. Dersom man ikke har deltatt på innføringskurset bør man sette seg grundig inn i dokumentet «Grunnleggende innføring – Internkontroll informasjonssikkerhet» som er tilgjengelig på denne siden: http://internkontroll.infosikkerhet.difi.no/sammendrag.

Det må påregnes ½ - 1 dags forberedelse til arbeidsseminaret. Informasjon om forberedelser sendes ut kort tid etter utløpet av påmeldingsfristen.

Arbeidsseminaret er åpent for offentlige ansatte, men ansatte i staten vil bli prioritert.
 

Mål for kurset

• Bli bedre kjent med Difis eksempler på overordnede styrende dokumenter.

• Forstå hva som er viktig å tilpasse den enkelte virksomhet og hva som ofte kan gjenbrukes med mindre endringer.

• Få praktisk erfaring og innspill fra andre ved utforming og bearbeiding av sentrale deler av overordnede styrende dokumenter.

• Bli i stand til å lede arbeidsgrupper i egen virksomhet som skal utforme forslag til nye eller forbedrede overordnede styrende dokumenter innen internkontroll informasjons-sikkerhet.

Program
Korte innledninger fra Difi, praktiske gruppeøvelser og øvelsesoppsummeringer på sentrale deler av de overordnede styrende dokumentene som Difi foreslår:

 Policy for informasjonssikkerhet
 Retningslinje Roller og ansvar i internkontroll- og sikkerhetsarbeidet
 Retningslinje Forstå, vurdere og håndtere operativ risiko
 Retningslinje Vurdere behov for risikovurderinger
 Retningslinje Aktiviteter og ansvar – internkontroll informasjonssikkerhet

 

 

Sist endret 03.10.2017