Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Faglig arena for informasjonsforvaltning: Åpne data

Sted Oslo
Adresse SSBs Auditorium, Akersveien 26, Oslo (Kart)
Startdato 23.04.2018 12:00
Sluttdato 23.04.2018 15:45
Påmeldingsfrist 19.04.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Øystein Åsnes, tlf: 991 58 285

God forvaltning av offentlig informasjon innebærer at offentlige virksomheter må ha god kunnskap om hva de skal tilby som åpne data og hvordan dette henger sammen med øvrig dataforvaltning i virksomheten. Difi inviterer derfor til et halvdags-seminar for å dele erfaringer, utveksle kunnskap og treffe mennesker som arbeider med åpne data. Både offentlige og private virksomheter er velkomne. Merk at arrangementet finner sted i SSBs auditorium i Akersveien 26.

 

Målgruppe

Offentlige og private virksomheter som arbeider med deling og bruk av åpne offentlige data.

Generelt

Program

12.00  Velkommen - Seksjonssjef Rune Gløersen (SSB) og avdelingsdirektør Knut Bjørgaas (Difi) ønsker velkommen. 
12.10  Introduksjon til dagens tema  
12.15  Et datadrevet Norge: hva kommer fra EU, og hva mener OECD at vi bør gjøre?
Åpne data og dataøkonomien står sentralt i EUs politikk. Hva kan vi forvente av EU fremover, og hva sier OECD om tilstanden og muligheter for datadeling i Norge? v/Heather Broomfield, Difi
12.35  Difis prosjekt for deling av data
Difi utreder nå ulike konsepter for deling av data i offentlig sektor, og vi får et lite innblikk i dette arbeidet v/Atle Sandal og Heather Broomfield - Difi
12.55  Fem år med åpne data via API fra SSB - hva er erfaringene? v/Jan Bruusgaard - SSB
13.10  Pause
13.25  Orden i eget hus og åpne data - to sider av samme sak? Hva har Brønnøysundregistrene gjort siste året, og hva er fremtidsplanene for åpne BR-data? - og hvordan henger dette sammen med arbeidet med å etablere en lokal datakatalog? v/Svein Erik Grønmo - BR 
13.45 Nasjonale strategier for økt tilgjengeliggjøring av offentlige data
Fem departement utarbeider strategier (og handlingsplaner) for økt tilgjengeliggjøring av offentlige data. To av disse er klare: forskning og kultur.
Strategi og handlingsplan for åpne kulturdata
Bjørn Olav Tveit - Kulturdepartementet
Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata
Hanne Monclair  - Kunnskapsdepartementet
14.15  Pause
14.30  Offentlige API-er og datajournalistikk 
Jari Bakken er redaksjonell utvikler i VG med erfaring fra Faktisk.no, Holder de ord og Finn. Hvilke erfaringer har han gjort seg når det gjelder å bruke offentlige APIer i sitt arbeid? v/Jari Bakken - VG
15.00 Hack4no
Kartverket har siden 2015 vært vertskap for #hack4no som på tre år er blitt Norges største hackathon og utstillingsvindu for åpne data fra det offentlige. Hvilke erfaringer har de gjort, og hva er planene fremover?  v/Sveinung Engeland - Kartverket
15.15 EU deler ut 30 mill euro til åpne data-prosjekt. Hvordan kan norske virksomheter få midler?
I år lyser EU ut 30 mill euro til åpne data-prosjekt gjennom sitt CEF-program. Hvem kan søke og hvilke prosjekter kan få støtte? v/Heather Broomfield - Difi
15.45  Avslutning og oppsummering

Sist endret 18.04.2018