Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Sted Oslo
Adresse Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo (Kart)
Startdato 08.05.2018 09:00
Sluttdato 08.05.2018 15:00
Påmeldingsfrist 03.05.2018
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0
Ansvarlig Jim Yang, tlf: 979 56 521, Ole Våge, tlf 22 54 19 79

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus".

Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere/-koordinatorer og medarbeidere som arbeider med  informasjonsforvaltning, "orden i eget hus" og begrepsarbeid i offentlig virksomhet.

 

Generelt

Temaer som blir berørt er bl.a. hva begrepsarbeid handler om samt erfaringer og utfordringer knyttet til forankring, organisering, kompetanse, flerspråklighet osv.

Mer detaljert program kommer senere.

Sist endret 10.04.2018