Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling for - oppdragsgivere

Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 29.08.2018 09:00
Sluttdato 06.12.2018 15:30
Påmeldingsfrist 27.06.2018
Påmeldingslink Til søknad
Pris 0
Ansvarlig Sarah Fossen Sinnahthamby tlf: 412 31 471

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Vi jobber med reelle case fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom arenaen vil du:

-        ha dialog med potensielle leverandører og kjøretøyprodusenter

-        definere behov og få tips til konkurransegrunnlag som svarer på dette

-        diskutere ytelse og kvalitet med kollegaer, leverandører og kjøretøyprodusenter

-        teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)

-        få informasjon om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 29.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no. Virksomheter som skal gjennomføre en anbudskonkurranse om avfallsinnsamling i løpet av kursperioden kan ikke delta.

Målgruppe

Målgruppen er alle offentlige virksomheter som kjøper inn tjenester og kjøretøy for innsamling av avfall. Vi inviterer både virksomheter som henter inn avfall i egenregi og dem som setter ut disse tjenestene på anbud. Fokuset vil være på innsamling av husholdningsavfall, og det faglige innholdet vil være innrettet mot dette.  Offentlige innkjøpere av tjenester for innsamling av næringsavfall er likevel velkommen til å delta dersom de finner læringsarenaen relevant.

På leverandørsiden er målgruppen leverandører av tjenester for innsamling av avfall og produsenter av renovasjonsbiler. Fokuset vil være på innsamling av husholdningsavfall, og det faglige innholdet vil være innrettet mot dette. Leverandører av tjenester for innsamling av næringsavfall er likevel velkommen til å delta dersom de finner læringsarenaen relevant.

Generelt

Kursdatoer:

Samling 1

Dag 1 – 29. august 2018 – Kun oppdragsgivere Dag 2 – 30. august 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2 Dag 1 – 24. oktober 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver  Dag 2 – 25. oktober 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 

Samling 3 Dag 1 – 5. desember 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver  Dag 2 – 6. desember 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at oppdragsgiverne har sin egen oppstartsdag. Deretter er alle samlinger felles, der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog.

Mål for kurset

Mer balanserte og bedre anskaffelser av tjenester og kjøretøy for innsamling av husholdningsavfall.

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen som vil legge til rette for:
• Forbedret kontraktsstrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen
• Skape beste praksis
• Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og veiledes i dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av konkurransestrategi for konkrete anskaffelser. Beste praksis vil bli utarbeidet gjennom oppgaver og aktiv deling av kunnskap.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen

Teori

Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:

• Tildelingskriterier
• Kvalifikasjonskrav
• Bruk av kontrakter
• Kravspesifikasjon
• Teknikker for dialog
• Konkurransestrategi Gruppearbeid Samarbeid med øvrige oppdragsgivere på kurset hvor dere deler erfaringer og hjelper hverandre i utarbeidelse av kvalifikasjonskrav og behovsbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget. I tillegg presenteres kontraktstrategien.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen

Teori

• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen
• Samfunnsansvar og etikk
• Dypere forståelse av avfallsinnsamling

Dialog med markedet

• Motta innspill fra leverandørene på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter
• Motta innspill på hvordan leverandørene ønsker å bli evaluert og målt i kontraktsperioden

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen

Teori

• Gjennomføringsmodeller
• Evalueringsmodeller
• Balanserte kontraktsvilkår
• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag
• Dialogteknikk i praksis

Dialog med markedet

• Bidra til effektiv behovsdekning
• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelser

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen

Teori

• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten
• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering
• Læring i organisasjonen
• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølging

Dialog med markedet

• Etablere «Beste praksis» for kontraktsoppfølging
• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse
• Etablere gode samarbeidsrutiner
• Bidra til prosedyrer for avvik, incitamentsordninger, endringer mv.

Endringer i programmet kan forekomme.

 

Sist endret 08.05.2018