Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser og Difis veiledning (Vil bli streamet)

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 24.01.2017 09:00
Sluttdato 24.01.2017 13:00
Påmeldingsfrist 19.01.2017
Påmeldingslink [Aktiviteten er avsluttet.]
Pris 0
Ansvarlig Harald Ringset Sundlo, tlf: 90 52 60 11 og Caterina Torbjørnsdal, tlf: 918 18 774

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017
Regelverket inneholder flere endringer som vil få betydning for planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlige innkjøp. 

Målgruppe

Offentlige innkjøpere, ledere og saksbehandlere som jobber med offentlig innkjøp.
Deltagerene bør ha grunnleggende kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser.

Generelt

Difi har ansvar for å utarbeide og publisere veiledninger, maler og annet verktøy for å bidra til gode offentlig kjøp www.anskaffelser.no.
I forbindelse med ikrafttreden av nytt regelverk er Difis veiledning oppdatert, slik at den er i henhold til det nye regelverket for offentlige anskaffelser.
På dette seminaret får du både en oversikt over de viktigste endringene i regelverket, og  informasjon om Difis veiledning.

Seminaret er fulltegnet, men det vil bli streamet. Du kan følge sendingen direkte her

Det vil også være mulig å se opptakene her i etterkant.

 

Mål for kurset

Deltagerne får kunnskap om de viktigste endringene i nytt anskaffelsesregelverk for klassisk sektor, og om Difis veiledning knyttet til det nye regelverket.

Faglig kursinnhold

 09.00 Velkommen

 • Gjennomgang av de viktigste endringene i regelverket og overordnet om Difis veiledning.
 • Overordnede krav til anskaffelsespraksis og vektlegging av livssykluskostnader. Eksempler på krav til rutiner som risikovurdering og dialog med markedet.
 • Om krav til å ivareta samfunnsansvar med særlig vekt på
 • Miljø
  Sosialt ansvar og begrensning i antall ledd i leverandørkjeden
  Krav til bruk av lærlinger 
 • Anskaffelsesprosedyrer. Særlig fokus på anskaffelser under nasjonal terskelverdi (FOA del I) og FOA del II samt Difis konkurransegrunnlagsmaler.
 • Innovasjonspartnerskap.
 • Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD). Tilgjengelige verktøy og bruk av skjemaet ved kvalifisering av leverandører.
 • Elektronisk konkurransegjennomføring og tilgjengelige verktøy for dette
 • Oppsummering og spørsmål 

13.00 Slutt 

Det vil bli pauser underveis, og det serveres en enkel lunsj kl 11.00-11.30.

Program med forbehold om endringer.

 

Sist endret 18.01.2017