Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for leverandører

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 20.03.2018 09:00
Sluttdato 14.09.2018 15:30
Påmeldingsfrist 16.03.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse. Byggherrene inviteres til å jobbe med konkrete anskaffelser som del av kurset. Kurset vil også pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for konkurransestrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Målgruppe

Målgruppe for kurset er leverandører (bid-manager, entreprenører, rådgivere og arkitekter) og offentlige byggherrer som er involvert i offentlige bygge- og anleggskontrakter, både for rehabilitering, nybygg, infrastruktur og vann- og avløpsprosjekter.

Det er ønskelig at byggherrene som deltar gjennomfører en anskaffelse parallelt med kurset. Anskaffelsene vil bli brukt aktivt som del av kurset og dialogøvelsene. Kunngjøring av konkurransen kan tidligst komme etter samling 2 (juni).

Generelt

Kursdatoer
Samling 1
Dag 1 – 20. mars 2018 – Kun leverandører
Dag 1 – 4. april 2018 – Kun byggherrer 
Dag 2 – 5. april 2018 – Både leverandører og byggherrer

Samling 2
Dag 1 – 6. juni 2018 – Både leverandører og byggherrer 
Dag 2 – 7. juni 2018 – Både leverandører og byggherrer 

Samling 3
Dag 1 – 13. september 2018 – Både leverandører og byggherrer 
Dag 2 – 14. september 2018 – Både leverandører og byggherrer

Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om og erfaring med handlingsrommet for dialog i regelverket. Kurset utforsker også ulike problemstillinger og temaer under anskaffelsesprosessen, som eksempel miljø, samfunnsansvar/ seriøsitet. Opplæringen følger deltakernes arbeid med reelle anskaffelsesprosesser.

Kurset starter med at de offentlige byggherrene og leverandørene har hver sin oppstartsamling, etterfulgt av en felles dag. Deretter er det to samlinger à to dager der byggherrene og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog. 

Mål for kurset

• Deltakerne skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog for å ta del i bedre anskaffelser 
• Mer og bedre samhandling mellom leverandører og offentlige byggherrer både før, under og etter konkurransen
• Mer effektiv anskaffelsesprosess og bedre håndtering av miljøambisjoner 
• Bedre behovsdekning, bedre kontakt og større gevinstrealisering gjennom dialog

Faglig kursinnhold

Du lærer teknikker og får veiledning om hvilken dialog mellom leverandører og offentlige byggherrer som regelverket åpner for. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av kontraktsstrategi for konkrete prosjekter.

Temaene på de ulike samlingene

1. Første samling del 1: forberede konkurransen (Med forbehold om endringer)
Teori
Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:
• Tildelingskriterier
• Kvalifikasjonskrav
• Kontrakter
• Kravspesifikasjon
• Dialogteknikk i praksis
• Gjennomføringsmodeller og prosjektfaser

Modellen for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen

Praktiske øvelser
Teknikker for dialog
Innspill til behovsavklaring og utarbeidelse av kravspesifikasjon

Gi innspill til hvordan bransjen ønsker å bli målt, hva man vil konkurrere på:
Markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter

2. Andre samling – gjennomføre konkurransen
Teori
• Bruk av livssykluskostnader
• Bruk av miljøkriterier
• Samfunnsansvar og etikk
• Balanserte kontraktsvilkår
• Kvalitet og merverdi

Praktiske øvelser
• Dialog
• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag
• Bidra til effektiv behovsdekning 
• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende konkurranser

3. Tredje fellessamling – etter konkurransen
Teori
• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen
• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering
• Læring i organisasjonen
• Digital kontraktsoppfølging
• Evalueringsmodeller

Praktiske øvelser 
• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse
• Etablere gode samarbeidsrutiner
• Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv. 
• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner for BAE-kontrakter

Program-samling-1 

Sist endret 27.09.2018