Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter (DFØ)

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo
Startdato 19.04.2018 09:00
Sluttdato 19.04.2018 15:30
Påmeldingsfrist 13.04.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 982 95 750

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter.

Sist endret 30.01.2018