Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ)

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo
Startdato 25.04.2018 09:00
Sluttdato 25.04.2018 15:30
Påmeldingsfrist 20.04.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 982 95 750

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Sist endret 30.01.2018