Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser via dialog - digitale bestillingsløsninger - for leverandører

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 14.06.2018 09:00
Sluttdato 05.09.2018 16:00
Påmeldingsfrist 12.06.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Tanja Huse-Fagerlie, tlf: 990 85 889, Hege Strandhagen, tlf: 912 44 858

OBS: Ny startdato, flyttet fra 3.4. til 6.4. pga. sykdom.

Difi inviterer til en felles arena, hvor leverandører får en unik mulighet til å treffe og ha dialog med offentlige oppdragsgivere. Her får dere innspill for å få bedre kvalitet i konkurransene på digitale bestillingsløsninger i offentlig sektor.
Målet for kurset er å skape en felles erfaringsdelings- og læringsarena hvor deltakerne får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket og blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser av digitale bestillingsløsninger. 
I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi, konkurranse- og kontrakts gjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.
Kurset vil resultere i reelle konkurranser på digitale bestillingsløsninger i 2018 fra deltagende oppdragsgivere.
Kurset er gratis.
Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 6.4.2018. Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Målgruppe

Leverandører. Alle leverandører som tilbyr digitale bestillingsløsninger som støtter Elektronisk handelsformat (EHF), eller som har ambisjon om å støtte EHF. Det er utarbeidet en kravspesifikasjon for bestillingsløsninger for leverandører som ønsker å bli godkjent i henhold til Difis krav til leverandører av bestillingsløsninger.

Generelt

Kursdatoer
Samling 1
Dag 1 – 6. april 2018 – Kun leverandører
Dag 2 – 13. april 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 2
Dag 1 – 14. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver
Dag 2 – 15. juni 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Samling 3
Dag 1 – 4. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver 
Dag 2 – 5. september 2018 – Både leverandører og oppdragsgiver

Kurset starter med at leverandørene har sin egen oppstartsdag, etterfulgt av en felles dag med oppdragsgiverne i april. Deretter er det to samlinger à to dager (juni og september) der oppdragsgiverne og leverandørene møtes, samarbeider og har dialog. Samlingene er en felles læringsarena der deltakerne får kunnskap om handlingsrommet i regelverket. De får også tips om hvordan løse ulike problemstillinger under tilbudsprosessen. Opplæringen følger deltakernes arbeid med reelle anskaffelsesprosesser for digitale bestillingsløsninger.

Faglig kursinnhold
(med forbehold om at det kan bli endringer i planen nedenfor)
Du lærer teknikker og får veiledning i den dialogmetodikken som regelverket åpner for og handlingsrommet som følger. Etter kurset har du fått økt kompetanse om utvikling av konkurransestrategi for konkrete anskaffelser. Grundig innføring i Difis egne veiledninger og malverk for konkurranse på digitale bestillingsløsninger.

1. Første samling, dag 1: forberede konkurransen
Teori
Handlingsrommet i anskaffelsesregelverket:
• Strategisk salgsarbeid
• Anskaffelsesregelverket
• Kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, evaluering og bruk av kontrakt
• Teknikker for dialog
• Teknikker for å påvirke til bedre behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget

Dialog
• Gi innspill på markedssituasjon, faglige trender og innovasjon
• Gi innspill på kontraktens innhold og evalueringsmodeller

Gruppearbeid
Hvordan dekke faktisk behov hos oppdragsgiver? Gi innspill til oppdragsgivers evalueringsmodell. Gi innspill for å sikre balanserte kontrakter. Belyse markedssituasjon og skap rom for innovative løsninger. Gi innspill til gode rutiner for implementering og kontraktsoppfølging.

2. Første fellessamling, dag 2: forberede konkurransen
Teori
• Modell for balanserte anskaffelser og innovasjonsmetodikk i anskaffelsesprosessen
• Samfunnsansvar og etikk

Dialog med markedet
• Gi innspill til oppdragsgiverne på markedssituasjonen, faglige trender og innovative muligheter
• Gi innspill til oppdragsgiverne på hvordan dere ønsker å bli målt, hva dere vil konkurrere på

3. Andre fellessamling – gjennomføre konkurransen
Teori
• Gjennomføringsmodeller
• Evalueringsmodeller
• Balanserte kontraktsvilkår
• Kriterier og krav i konkurransegrunnlag
• Dialogteknikk i praksis

Dialog med markedet
• Bidra til effektiv behovsdekning
• Bidra til bred og riktig konkurranse i kommende anskaffelser

4. Tredje fellessamling – etter konkurransen
Teori
• Bidra til dialog og felles forståelse for kontrakten i oppstartfasen
• Dialog under kontraktsgjennomføring med konflikthåndtering
• Læring i organisasjonen
• Digital kontraktsoppfølging         
• Samarbeid for å etablere beste praksis for kontraktsoppfølgingsrutiner

Dialog med markedet
• Bidra til god implementering og rollebeskrivelse
• Etablere gode samarbeidsrutiner
Bidra til prosedyrer for avvik, endringer mv.

Mål for kurset

Mer balanserte og bedre anskaffelser av digitale bestillingsløsninger ved at:
• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen
Som igjen vil legge til rette for:
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Reduserte kostnader for alle involverte parter
• Best mulig rutiner for evalueringer underveis og i kontraktsoppfølging
• Skape beste praksis
• Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Sist endret 27.09.2018