Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører

Sted Oslo
Adresse Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, 0181 Oslo (Kart)
Startdato 05.04.2018 13:00
Sluttdato 05.04.2018 14:00
Påmeldingsfrist 03.04.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Johan.Englund, tlf: 93824553

Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som legge til rette for at en offentlig oppdragsgiver kan utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere partnere, og deretter eventuelt kjøpe dette. Modellen brukes blant annet i flere prosjekter som finansieres av Innovasjon Norge. Difi bistår i disse prosjekter i konkurransegjennomføringen og har tatt frem standardkontrakt for innovasjonspartnerskap.
I dette seminaret gis en introduksjon til innovasjonspartnerskap. Hvar er innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres en konkurranse om å inngå et innovasjonspartnerskap? Hvordan gjennomføres et utviklingsløp i et innovasjonspartnerskap? Hvordan er Difis standardkontrakt for innovasjonspartnerskap rigget?

Målgruppe

Leverandører.

Generelt

Seminaret varer fra kl. 11 til 13, men for at streamingadressen skal være synlig under seminaret, måtte klokkeslettet settes til kl. 13 -14 på start- og sluttdato.

OBS! Det vil være mulig å følge seminaret via streaming, og stille spørsmål til foredragsholdere. Link til streamingadresse: http://difi.aventia.no/?cid=1&live=1
Det er kun de som ønsker å delta fysisk på møtet som trenger å melde seg på. De som følger dette via streaming, trenger ikke å melde seg på.

Agenda

11:00 – 11:10  Velkommen! //Johan Englund, seniorrådgiver, Difi
Gjennomgang av dagens program. Kort om innovasjonspartnerskap og de prosesser som gjennomføres med Stavanger kommune, Statens Vegvesen, Bergen kommune, Sykehuset i Østfold og C3 Center for Connected Care

11:10 – 11:25 Dialog med markedet – hva er formålet? //Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Før innovasjonspartnerskapene kunngjøres på Doffin, gjennomføres dialogaktiviteter med markedet. Hva er hensikten med disse? Hvordan følges leverandørenes innspill fra dialogaktivitetene opp av de offentlige virksomhetene?

11:25 – 11:50 Gjennomgang av prosedyren Innovasjonspartnerskap //Johan Englund, Difi
Hva er innovasjonspartnerskap? Hvordan inngås et innovasjonspartnerskap?

11:50 – 12:20 Gjennomgang av standardkontrakt for innovasjonspartnerskap //Mari Vestre, Difi
Hvordan er kontrakten rigget? Leverandørens og oppdragsgiverens plikter i innovasjonspartnerskapet?

12:20 – 13:00 Spørsmål
Det vil bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne. Spørsmål kan sendes til innovativeanskaffelser@difi.no. Det er mulig å sende spørsmål i forkant av seminaret/webinaret og under webinaret/seminaret.

 

Sist endret 05.04.2018