Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vårslipp av Difis nye e-læringskurs

Sted Oslo
Adresse Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo (kart)
Startdato 31.05.2018 09:00
Sluttdato 31.05.2018 11:30
Påmeldingsfrist 28.05.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Ragnhild Aamodt Grønlie, tlf: 997 13 860

Tittelbilde.png

Velkommen til vårt tradisjonelle vårslipp der vi viser fram våre nye e-læringskurs i endringsledelse og kompetanseledelse, samt e-læringskurs i utredningsinstruksen som DFØ er ansvarlig for. Vi har også klar læringsplattformen for statlige virksomheter som vi tilbyr som gratis fellesløsning fra Difi. Og ikke nok med det, vi har andre digitale læringstiltak som en digital mentorveileder, verktøy for ledergrupper, m.m.

Meld deg på lanseringsseminaret for å bli kjent med våre nye e-læringskurs og plattformen.

Arrangementet blir direktesendt på nett. Du trenger ikke melde deg på for å se nett-TV.

Arrangementet er for alle i stat og kommune, og det er gratis å delta.

Målgruppe

Du som jobber med kompetanseutvikling i offentlig forvaltning.

Generelt

PROGRAM
08.30
Mingling med kaffe/te og fransk frokost

09.00 Åpning v/avdelingsdirektør Åshild Egerdal, Difi

09.05 Regjeringens satsing på digital opplæring, v/statssekretær Paul Chaffey, KMD

09.20 Presentasjon av e-læringskurs

• Gode beslutningsgrunnlag – hvordan utrede statlige tiltak, v/Elisabeth Aarseth og Anne Johansen, DFØ
• E-læringskurs i endringsledelse, v/Kristin Lundtveit, Difi
• E-læringskurs i kompetanseledelse, v/Heidi Hauk Magnussen, Difi

10.15 Pause

10.35 Vi viser fram felles læringsplattform for statlige virksomheter som kan brukes både til e-læringskurs og klasseromskurs og andre arrangementer. 
Vi vil også dele erfaringer fra piloteringen av løsningen og presentere hvordan Difi vil jobbe sammen med statlige virksomheter når de skal ta læringsplattformen i bruk v/underdirektør Tone Kastnes, Difi.


11.00 Flere digitale verktøy som skal bidra til god ledelse i staten 

• utvikling av ledergrupper v/Simen Hustad, Difi
• mentorveilederen v/Kirsten Eidsaa Hall, Difi
• rammeverk for god ledelse i staten v/Cathrine Haugene Ljoså, Difi

11.20 Oppsummering og takk for i dag

11.30 Slutt

Omtale av e-læringskursene:

Gode beslutningsgrunnlag – hvordan utrede statlige tiltak
I dette kurset kan du lære hvordan du lager gode beslutningsgrunnlag i samsvar med utredningsinstruksen. Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet.

Kurset viser deg hvordan du kan gjennomføre en minimumsanalyse, en forenklet analyse og en enkel samfunnsøkonomisk analyse.

Endringsledelse
Endringer er blitt en del av vår hverdag. Vi gjennomfører større endringsprosesser og gjør mindre justeringer i måten vi jobber på, hele tiden. Ledere har en nøkkelrolle i endring, og er avgjørende for hvordan endringen blir forstått, akseptert og implementert. Dette er et kort og praktisk e-læringskurs for ledere i offentlig sektor, som kun tar 30 minutter å gjennomføre. Kurset byr på konkrete utfordringer og du får utforske ulike handlingsalternativ. Gjennom tilbakemeldinger, råd og verktøy kan du legge din strategi for ledelse i endring.

Kompetanseledelse
Formålet med dette e-læringskurset er å styrke lederes handlingskompetanse – altså hva man gjør og hvordan man gjør det. Kompetanseledelse handler om å ta grep for å sikre at dere har nødvendig kompetanse til å løse oppgavene dere har, nå og fremover.
Kompetanseutvikling i 2018 er mye, mye mer enn kurs – og at nødvendig kompetanseutvikling skjer, kan ikke overlates til HR eller kompetansestrategier alene. Det er et lederansvar. En god kompetanseleder er bevisst virksomhetens overordnede føringer, og lar det sette retning for hva som er viktig og riktig kompetanse i sin enhet. Dette kurset gir deg en verktøykasse som gjør det mulig å utvikle, mobilisere og dreie kompetansen til medarbeiderne dine i riktig retning.

Sist endret 30.05.2018