Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

EHF-konferansen - digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018

Sted Oslo
Adresse Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo (kart)
Startdato 26.04.2018 09:30
Sluttdato 26.04.2018 15:30
Påmeldingsfrist 23.04.2018

Påmeldingslink

[Påmeldingsfristen er passert]
Pris 1350
Ansvarlig Jens Aabol, tlf: 907 47 940

EHF-konferansen – digital samhandling i anskaffelsesprosessen 2018 arrangeres 26. april. Den er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor for erfaringsutveksling og læring om digitalisering av offentlige anskaffelser. Kom på konferansen for å bli oppdatert om nyheter og møt kolleger i samme fagfelt.

Digitalisering er en forutsetning for en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Offentlig sektor bruker årlig mer enn 500 milliarder kroner på anskaffelser. Heldigitalisering av anskaffelsesprosessene vil gi gevinster i form av mer effektive kjøp og enklere prosesser, bedre kjøp og behovsdekning, samt mer lovmessige innkjøp.

Difi har gjennom flere år lagt til rette for digitalisering av deler av anskaffelsesprosessen, og har fra 2018 fått ansvar for å gjennomføre et flerårig program for digitale anskaffelser. Programmet skal legge til rette for digitalisering av hele anskaffelsesprosessen fra behovsavklaring til kontraktsforvaltning gjennom:
• referansearkitektur og standarder for informasjonsflyt, hvor elektronisk handelsformat (EHF) er sentralt
• fellestjenester og nasjonale felleskomponenter, hvor ELMA og PEPPOL eDelivery-nettverket er sentralt
• økt digital modenhet, anskaffelseskompetanse og lederinvolvering, hvor anskaffelser.no og lederopplæring er sentralt

Årets konferanse legger spesiell vekt på EHF-arbeidet, men omhandler også de andre virkemidlene som er sentrale i satsingen for å heldigitalisere anskaffelsesprosessen. Her er noen av temaene som blir berørt:
• EHF for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
• Hvorfor det er viktig at oppdragsgivere skaffer seg elektroniske bestillingsløsninger
• EHF som kilde til styringsinformasjon
• Europeisk norm for faktura – EHF faktura 3.0 – still krav til systemleverandør
• Hvordan EHF blir til og hvordan du kan bidra i arbeidet

Generelt

Målgruppe
• Offentlige innkjøpere, leverandører til offentlig sektor og systemleverandører
• Ledere og mellomledere med ansvar for prosessgjennomføring
• Medarbeidere som utfører prosessene
• Arkitektur- og utviklingsansvarlige hos systemleverandørene
• Alle andre med interesse for digitalisering av anskaffelsesprosesser

Her kan du følge konferansen direkte

Agenda

08:45  Registrering og kaffe
           Plenumssesjon
09:30  Velkommen og praktisk informasjon ved dagens møteleder
09:35  Hva skjer på anskaffelsesområdet, og hvilken rolle spiller Difi?
09:50  Program for digitale anskaffelser, innretting og prioriterte tiltak i 2018
10:05  Gevinster og gevinstrealisering ved digitalisering – hva forventes?
           Kvalifikasjon av leverandøren
10:20  ESPD EHF er her – nyttig for både oppdragsgivere og leverandører?
           Hva kan eCertis gjøre for deg 
           Fordeler med ny løsning for innhenting av dokumentasjonsbevis
10:50  PAUSE
           Digitale bestillingsprosesser
11:15  Skaff deg en elektronisk bestillingsløsning!
           - Få kontroll med alle dine bestillinger 
           - Katalogbasert handel også etter eHandelsplattformen avtalen er slutt
           - Skap en felles digital arena for samhandling mellom oppdragsgiver og leverandør
           Styringsinformasjon basert på innkjøpsdata
11:45  EHF som kilde til styringsinformasjon
12:00  Praktisk bruk av innkjøpsdata til styring – Slik gjøres det hos UiO!
12:15  Spørsmål fra salen – Difi svarer (SMS underveis)
12:30  LUNSJ


Parallellsesjon 1 – hvordan lages EHF og hvordan kan du bidra?
13:30  Prosessrammeverk er viktig for utvikling av EHF
13:50  Hvordan er prosessen for å lage en EHF og hvordan kan du bidra?
14:10  PAUSE
14:30  Eksempel - DPS som en koreografi som nyttiggjør seg EHF - hvilke systemtilpasninger kreves?
15:00  Hva består de tekniske elementene av i EHF og hvordan forvaltes formatet?
15:30  SLUTT
 

Parallellsesjon 2 – for brukere og leverandører av elektroniske faktura- og betalingsløsninger (post-award)
13:30  Praktisk innføring av europeisk norm for fakturering
13:50  Bankene er klare med nytt kundegrensesnitt for betalinger - er du?
14:10  PAUSE
14:30  Samhandlingsarkitekturer med hovedfokus på eMelding
15:10  Paneldebatt: Hvordan øke bruken av elektronisk faktura og betalingsinitiering
15:30  SLUTT

Sist endret 24.04.2018