Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Strategisk bruk av innkjøp – tema for neste møte i Difis innkjøpsledernettverk

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 08.06.2018 10:00
Sluttdato 08.06.2018 12:30
Påmeldingsfrist 06.06.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Mona Stormo Andersen, tlf: 948 73 960

Det snakkes stadig om at anskaffelser bør brukes mer strategisk for å nå virksomhetens overordnete mål. At innkjøp kan gå fra å være en skaffefunksjon til at innkjøp kan bli en aktiv forretningspartner i virksomheten. Men hva krever det av innkjøpsleder og de andre lederne i linja? Hvordan kan de jobbe best mulig sammen for å oppnå et mer forretningsbasert samarbeid?

Målgruppe

Møtet er tilpasset medlemmer av Difis innkjøpsledernettverk, men det er åpent for alle med lederansvar eller som jobber med lederstøtte. Påmelding til møtet vurderes som en forespørsel om medlemskap i nettverket.

Generelt

Østre Toten kommune jobber med å effektivisere virksomheten og bruker anskaffelser som virkemiddel for å nå virksomhetens målsetninger. Økonomisjefen Ivar Dahl kommer for å fortelle om hvordan han som leder bruker anskaffelser for å sikre effektiv ressursutnyttelse av offentlige midler i kommunen. Prosjektleder for Innkjøp og anskaffelsesprosesser Kari- Janne Leinan Pedersen kommer for å fortelle om sin rolle i arbeidet med å gjøre anskaffelser relevant for lederne i kommunen, og hvordan samarbeid og kommunikasjon er viktig for å få til å effektivisere i kommunen.

Difi er i gang med et prosjekt om å kartlegge lederes behov for kompetanse og vurdere tiltak for å sette ledere bedre i stand til å bruke anskaffelser strategisk. Difi ønsker derfor å innlede til en diskusjon om hva som er å bruke anskaffelser strategisk og få innspill til hva som er eventuelle hindringer.

Program

09.30   Kaffe og registrering
10.00 Velkommen ved Dag Strømsnes, avd.dir i Difi
10.05 Strategisk bruk av anskaffelser for å nå kommunens målsetninger i Østre Toten, kommunalsjef Terje Horn Evensen 
10.30 Å gjøre anskaffelser relevant for lederne, prosjektleder for Innkjøp og anskaffelser i Østre Toten kommune, Kari-Janne Leinan Pedersen
11.00 Diskusjon om hva som er hindringene og hva som skal til for at anskaffelser brukes som strategisk virkemiddel
12.00 Difi inviterer til felles lunsj
12.30 Slutt

Mål for arrangementet

Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Tilleggsvalg
  • Jeg deltar på felles lunsj kl. 12.00:
    • Ja
    • Nei
Sist endret 07.06.2018