Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Invitasjon til dialogmøte om konkurranse om Statlig fellesavtale om juridisk og faglig bistand i offentlige anskaffelser

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 22.05.2018 12:30
Sluttdato 22.05.2018 15:30
Påmeldingsfrist 18.05.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Henriette Torgersen, tlf: 982 49 159

Difi/Statens innkjøpssenter inviterer til dialogmøte for leverandører av faglig og/eller juridisk bistand i offentlige anskaffelser.

Ny påmeldingsfrist er fredag 18. mai.

Målgruppe

Informasjonsmøtet er beregnet for leverandører som kan yte bistand i offentlige anskaffelser; faglig, juridisk eller begge deler.

Generelt

Det er først og fremst planlagt dialogmøte 22.05.2018 kl. 12:30 til 15:00. For de som ønsker det er det også planlagt å avholde en-til-en dialogmøter. Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på et slikt møte.

Ved påmelding mottar dere noen spørsmål som vi ønsker dere kan svare på.

Informasjon om Statens innkjøpssenter og anskaffelsen

1. Hvem er vi?

Difi/Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles avtaler for statlige virksomheter. Vi har følgende hovedmål:

«Vi skal gjennom fellesavtaler effektivisere innkjøp og realisere gevinster

Staten må effektivisere og omstille driften slik at vi kan få mer og bedre tjenester for hver krone. Fellesavtalene skal være enkle å bruke, av høy kvalitet og bidra til kostnadsreduksjoner. Anskaffelsesprosessen skal preges av høy kvalitet der brukernes behov og deltakelse er sentral. Statens innkjøpssenter skal være en pådriver for digitalisering av hele anskaffelsesprosessen. Dialog med marked og brukere skal gjøres med integritet og gi tillit til Staten som innkjøper.»

Alle forvaltningsorganer i sivil sektor er obligatorisk omfattet av innkjøpsordningen. Dette utgjør ca. 155 000 ansatte. Innkjøp samordnes for å skape større handlefrihet for statlige virksomheter. Virksomhetens anskaffelser skal gjøres profesjonelt, effektivt og virkningsfullt samtidig som de skal bidra til best mulig verdiskaping til lavest mulig ressursbruk. Samordning av innkjøp kan effektivisere ressursbruk og gi innsparinger gjennom økt innkjøpsvolum og gode fellesavtaler. Gjennom økt digitalisering, -regelverksetterlevelse, -behovsdekning, -konkurranse og effektivisert utnyttelse av skattebetalernes kroner, skal Difi/Statens innkjøpssenter, i samarbeid med statlige virksomheter, støtte Regjeringens satsning om «å fornye, forenkle og forbedre Norge».

Difi har i dag omlag 300 ansatte i Oslo og Leikanger hvor 10 av dem jobber i Statens innkjøpssenter. For mer informasjon, se vår nettside: https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter og http://www.difi.no

2. Hva er vårt behov?

Difi/Statens innkjøpssenter ønsker å dekke de statlige virksomhetenes behov for faglig og juridisk bistand i gjennomføring av sine anskaffelser. Dette omfatter bistand gjennom hele anskaffelsesprosessen. Det er behov for bistand på strategisk, taktisk og operativt nivå i tillegg til juridisk bistand på fagområdet offentlige anskaffelser.

3. Hvilke utfordringer står vi overfor?

Anskaffelsen kan løses på forskjellige måter. Hvilke tjenester som skal inkluderes i anskaffelsen, hvordan den skal systematiseres, kategoriseres, samt hvordan den skal gjennomføres, utredes nå. Vi vurderer å dele opp i en kontrakt for juridiske tjenester og en for faglig bistand. Vi vurderer også om det er hensiktsmessig og dele opp anskaffelsen i en avtale for strategisk bistand og en for operativ.  Vi er svært interesserte i deres innspill på hvordan anskaffelsen best kan løses.

Sist endret 16.05.2018