Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Innkjøpsforum

Sted Oslo
Adresse Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Startdato 30.08.2018 09:30
Sluttdato 30.08.2018 15:30
Påmeldingsfrist 28.08.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Barbro Bottheim

Er du bruker av de statlige fellesavtalene fra Statens innkjøpssenter? Meld deg på Innkjøpsforum, et uformelt fora for alle som jobber med innkjøp i sivil statlig sektor. 

Generelt

Forumet er ment å være en interaktiv arena for erfaringsutveksling og engasjement rundt fellesavtaler. Her vil du få status på eksisterende og planlagte fellesavtaler, inspirasjon og rom for refleksjon. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med innkjøpere/lokale avtaleforvaltere fra andre statlige virksomheter. Leverandørene blir invitert til en aktiv deltakelse og for å svare på spørsmål.  

Utstillerpåmelding sendes til jer@difi.no

Faglig kursinnhold

Foreløpig program

08:30 Registrering

09:30 Velkommen – konferansier Henrik Aase

09:40 Innledning – statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10:00 Status innkjøpssenteret - avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Statens innkjøpssenter

10:30 Pause

10:45 Markedets syn på statlige fellesavtaler - advokat Arnhild D. Gjønnes, NHO

11:15 Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre? - Henrik Aase

11:45 Lunsj

12:45 Brukerinvolvering nøkkel til gode anskaffelser - direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp

13:15 Velkommen til en workshop sammen med representanter fra virksomheter og leverandører. Alle får mulighet til å ta opp viktige tema relatert til Statens innkjøpssenter og fellesavtalene. Tenk derfor gjerne gjennom tema du ønsker blir diskutert før du kommer.

15:15 Oppsummering - avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

15:30 Tapas og mingling

Sist endret 23.08.2018