Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Effektivisering gjennom anskaffelser

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Startdato 01.10.2018 12:00
Sluttdato 01.10.2018 15:00
Påmeldingsfrist 27.09.2018
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0
Ansvarlig Birgit Enger Nordstrand, tlf: 910 07 012

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom styring av anskaffelser. 

Målgruppe

Statsansatte, innkjøpsleder el.

Generelt

Difi vil gjennomføre ca. 6 samlinger i løpet av 2018/2019. For virksomheten innebærer det deltakelse på alle samlinger så godt det lar seg gjøre. Det vil også påregnes noe arbeid mellom samlingene.

Effektiviseringsprosessen er en virksomhetsinngripende prosess som krever lederforankring. Ledelsen må derfor involveres og informeres løpende om prosessen slik at de riktige beslutninger kan tas på riktig tidspunkt.  

Program - foreløpig:

       Tema        

Aktiviteter

                     "Hjemmearbeid"            

      Virksomhet                         Difi 

    Tid     

Samling 1:

Introduksjon og
forberedelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Introduksjon til         
  effektiviseringstrappen
  og innhold i prosjektet
 • Gjennomgang av
  modenhet/utfordringer
 • Fokus på steg 1 og 2:
  • Hva skal til for å
   hente ut et riktig
   regnskapsuttrekk?
  • Hva skal til for å
   hente ut avtale-
   oversikt?
  • Gjennomgang av
   ofte stilte spørsmål
  • Hva forventer Difi?
  • Lederforankring

 

 

I etterkant av              
samlingen:

 • Hente ut regn-
  skapsuttrekk
  etter definert
  standard og
  oversende Difi
 • Starte arbeidet
  med lederfor-
  ankring

 

 

 

 

 

Lager spendanalyser   
i Tableau basert på
regnskapsuttrekk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling 2:

Steg 1 og 2:

Analyse

 

 

 

 

 

 • Presentasjon av spendana-
  lyser i Tableau
 • Sammenligning mellom
  virksomheter
 • Vurderinger rundt effekti-
  viseringstiltak, eks:
  • Antall leverandører
  • Digitalisering
  • Avtaler
 • Dokumentere tiltak i
  gevinstrealiseringsplan

 

 

Utarbeide tiltak.

Dokumentere tiltak i
gevinstrealiseringsplan.

Innhente og forberede
rutiner for innkjøpsplan-
legging

 

 

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 November

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling 3:

Steg 3:

Innkjøps-planlegging

 

 • Innkjøpsplanlegging
 • Justering og konkretisering
  av tiltak

 

 

 

Implementere rutiner
for innkjøpsplanlegging

Bearbeide gevinst-
realiseirngsplan

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 Desember

 

 

 

 

Samling 4:

Steg 4:

Kategoristyring

 

 

 

 

 
 • Generell introduksjon
 • Case-eksempel
 • Nødvendige roller og rutiner i virksomheten for å jobbe
  kategoribasert
 • Kategoristrategier for sentrale
  kategorier

 

 

 

Bearbeide gevinstreali-
seringsplan med kate-
gorifokus

 

 

 

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 

 

 Januar

 

 

 

 

 

 

Samling 5:

Digitalisering

Kontrakts-oppfølging

Innhold kommer

 

 

Innhold kommer

 

 

Løpende veiledning

 

 

Februar

 

 

Samling 6:

Oppfølging av
gevinster

 

 • Oppfølging av gevinst-
  realiseringsplan
 • Veien videre

 

 

 

Løpende veiledning

 

 

 

Mars

 

 

 

Mål for kurset

Deltakere skal hente ut konkrete effekter og gevinster gjennom innkjøp gjennom en systematisk tilnærming som vist i skissen under:

Effektivisering_av_anskaffelser.png                 

Sist endret 19.06.2018