Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9,Oslo (Kart)
Startdato 28.08.2018 09:00
Sluttdato 28.08.2018 15:00
Påmeldingsfrist 23.08.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Hege Johanne Tafjord tlf: 402 20 436, Ole Våge, tlf 225 41 979, Marit Torseth, tlf 992 55 998

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? Savner du eller har du erfaring med verktøystøtte for begrepsarbeid internt og publisering eksternt? Hvilke muligheter gir den eksterne publiseringen?  På dette møtet skal vi diskutere behov for verktøystøtte og hvilke muligheter de gir.

Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere/-koordinatorer og medarbeidere som arbeider med informasjonsforvaltning, «orden i eget hus» og begrepsarbeid i offentlig virksomhet.

Generelt

Temaer som blir berørt er bl.a. hva vi ønsker å oppnå med begrepsarbeid i offentlig forvaltning, og hva vi trenger av verktøystøtte for å komme dit vi ønsker.

Program

09.00  Velkommen
09.05   Regjeringens arbeid med forenkling, effektivisering og digitalisering kan kun lykkes gjennom felles forståelse av språk og begreper
 ved Hans-Jørgen Blomseth, Nærings- og fiskeridepartementet
09.20  Økosystemet som begrepskatalogene vil inngå i:Terminologi som en nasjonal ressurs ved Ole Våge, Språkrådet
09.40   Behov for verktøystøtte i begrepsarbeid i UH-sektoren ved Sverre Rustad, Kunnskapsdepartementet
10.00  Pause
10.10  Behov for å dokumentere og å utveksle begrepsdefinisjoner i arbeidet med regelverksutvikling, forenkling og tjenesteutvikling 
 ved Marit Torseth, Brønnøysundregistrene
10.30   Behov for tilgang til flerspråklige begrepslister for å utvikle digitale tjenester i EU- og EØS-området 
 ved Jon Arild Olsen, Nasjonalbiblioteket 
11.00  Tiltak for å understøtte økosystemet ved David Norheim, Brønnøysundregistrene
11.30  Lunsj
12.30

 Workshop med følgende temaer
 Behov for verktøystøtte til
 1. Registrering og dokumentasjon av termer og definisjoner
 2. Prosess og involvering/roller og ansvar
 3. Tilgjengeliggjøring/publisering
 4. Søk, analyse og bruk

 Deltakerne rullerer mellom temaene. Nærmere informasjon vil gis på seminaret.

 14.15  Kort oppsummering fra hvert tema
 14.45  Oppsummering og vel hjem

 

 

Sist endret 16.08.2018