Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Hva skal til for å få fart på den digitale transformasjonen i offentlig sektor? - Bergen

Sted Bergen
Adresse Innolab, Bergen kommune, Rosenkrantzgt. 3, 2.etasje, Bergen(Kart)
Startdato 23.08.2018 12:00
Sluttdato 23.08.2018 15:00
Påmeldingsfrist 20.08.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Marit Mellingen tlf. 472 52 209

Vi trenger dine innspill til ny strategi for digitalisering.
Regjeringen skal i tråd med Jeløya-plattformen utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien skal bygge på Meld. St. 27 (2015-2016) - Digital agenda for Norge. Målet er å forsterke innsats, samarbeid og samordning av digitaliseringsinnsatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi kommer nå rundt i Norge for å få innspill til strategiarbeidet. Innspillene ønsker vi skal bidra til at strategien som utarbeides blir nyttig, konkret og til hjelp for alle dere som jobber med digitalisering hver eneste dag. Vi arrangerer nå 4 arbeidsmøter hvor du kan komme å dele dine synspunkter på hva som bør være med i strategien.

Målgruppe

Ledere og prosjektledere i statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner som jobber med digitalisering.

Generelt

Vi er særlig interessert i å høre hvilke tema kommunene og statlige virksomheter synes det er viktig at en slik strategi fokuserer på. Hva mener du er de viktigste utfordringene å ta tak i når det gjelder:
- samordning
- brukerdrevet offentlig sektor
- samarbeid offentlig-privat
- samarbeid kommune-stat
- hva skal til for å øke graden av digital transformasjon, innovasjon og kreativitet i offentlig sektor 

Arbeidsmøter på fire steder
Meld deg på og møt representanter fra arbeidsgruppen til en god arbeidsøkt på disse stedene. Vi gleder oss til å møte deg og få dine innspill.

Sist endret 20.08.2018