Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 24.10.2018 09:00
Sluttdato 25.10.2018 16:30
Påmeldingsfrist 01.10.2018
Påmeldingslink Til søknad
Pris 0
Ansvarlig Sarah Fossen Sinnahthamby tlf: 412 31 471

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Målgruppe

Læringsarenaen fokuserer på temaer for offentlige anskaffelser av avfallstransport for husholdningsavfall og næringsavfall fra tjenesteytende virksomheter; som planlegging og gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av kontrakt, hvilket er relevant for alle som leverer og kjøper inn kjøretøy og tjenester for transport av avfall – både innsamling og langtransport.  Hovedfokuset i de bransjespesifikke øktene vil imidlertid være på innsamling av avfall.

Generelt

Oppdragsgivere

Du som oppdragsgiver deltar med ditt reelle behov og vil i løpet av arenaen få et godt bilde av din virksomhets behov koblet mot markedets evne til å levere. Kanskje har du også noen klare tanker om ditt neste konkurransegrunnlag som du vil diskutere. På Difis læringsarena får du som oppdragsgiver innføring i handlingsrommet for dialog i anskaffelser, tips til hvordan definere ditt behov og innsikt i hva som kjennetegner gode og balanserte konkurransedokumenter og kontrakter, og relevante miljøkriterier.

Gjennom arenaen vil du:

  • lære om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland
  • definere behov og få tips til konkurransegrunnlag som svarer på dette
  • diskutere ytelse og kvalitet med kollegaer, leverandører og kjøretøyprodusenter
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)
  • få innsikt i regelverk og rom for dialog

Leverandører

Du som leverandør/ kjøretøyprodusent vil få en unik sjanse til å gi innspill til kommende konkurranser og bli bedre kjent med behovet til potensielle oppdragsgivere gjennom arenaens mange dialogaktiviteter. Erfaringer fra tidligere arenaer viser at en rekke oppdragsgivere som deltar på denne arenaen også endrer sin arbeidsmåte ved påfølgende konkurranser, bl.a. ved at de får økt bestillerkompetanse og faglig innsikt i målene bak konkurranser de publiserer. Du får innføring i handlingsrommet for dialog i anskaffelser, tips til salgsstrategi og innsikt i offentlige anskaffelser og hva som kjennetegner gode og balanserte konkurransedokumenter og kontrakter, og relevante miljøkriterier.

Gjennom arenaen vil du:

  • lære om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland
  • møte mange potensielle kunder på én og samme arena
  • gi innspill som kan øke bestillerkompetanse hos potensielle kunder
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)
  • få innsikt i regelverk og rom for dialog

Informasjon

Læringsarenaen samkjøres med Leverandørutviklingsprogrammets dialogkonferanse for innkjøpere og leverandører om klimasmart avfallstransport 22 august (for informasjon og lenke til påmelding til dette, se: http://innovativeanskaffelser.no/kalender/leverandorkonferanse-om-klimasmart-avfallstransport/). Dermed utgår kursdagene i august. Første samling blir derfor 24. og 25. oktober for både innkjøpere og leverandører. Leverandørutviklingsprogrammet vil tilrettelegge for dialog mellom kommuner og markedet om hvordan et samarbeid for grønnere og mer klimavennlige løsninger på avfallstransport innen langtransport av husholdningsavfall og næringsavfall (lokalt) kan og bør se ut.

Til sammen vil Difi og Leverandørutviklingsprogrammet bidra til en grønn avfallsomstilling.

Påmelding

Ved å samarbeide med Leverandørutviklingsprogrammet har vi kunnet effektivisere arenaen og første samling vil derfor være 24. og 25. oktober. Arenaen spenner over to samlinger og vi kommer tilbake med datoer for siste samling over sommeren. Du som melder deg på vil automatisk få plass på samling 2. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi beskjed via e-post til: kurs@difi.no.

Kursdatoer

Samling 1:

Dag 1 – 24. oktober 2018 kl. 9:00-16:30
Dag 2 – 25. oktober 2018 kl. 9:00-16:30

Vi kommer tilbake med nye datoer for samling 2 etter sommerferien.

Mål for arenaen

Mer balanserte og bedre anskaffelser av tjenester og kjøretøy for avfallstransport.

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen som vil legge til rette for:

• Forbedret kontraktsstrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Større deltagelse i konkurransene
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen
• Skape beste praksis

 

Sist endret 06.07.2018