Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 22.11.2018 09:00
Sluttdato 23.11.2018 16:30
Påmeldingsfrist 20.11.2018
Påmeldingslink Til søknad
Pris 0
Ansvarlig Sarah Fossen Sinnahthamby tlf: 412 31 471

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Dette er samling 2, hvor samling 1 ble gjennomført 24.-25. oktober i år.

Målgruppe

Læringsarenaen fokuserer på temaer for offentlige anskaffelser av avfallstransport for husholdningsavfall og næringsavfall fra tjenesteytende virksomheter; som planlegging og gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av kontrakt, hvilket er relevant for alle som leverer og kjøper inn kjøretøy og tjenester for transport av avfall – både innsamling og langtransport.  Hovedfokuset i de bransjespesifikke øktene vil imidlertid være på innsamling av avfall.

Generelt

Oppdragsgivere

Du som oppdragsgiver deltar med ditt reelle behov og vil i løpet av arenaen få et godt bilde av din virksomhets behov koblet mot markedets evne til å levere. Kanskje har du også noen klare tanker om ditt neste konkurransegrunnlag som du vil diskutere. På Difis læringsarena får du som oppdragsgiver innføring i handlingsrommet for dialog i anskaffelser, tips til hvordan definere ditt behov og innsikt i hva som kjennetegner gode og balanserte konkurransedokumenter og kontrakter, og relevante miljøkriterier.

Oppdragsgivere som har en pågående konkurranse som er relevant for samlingen, og som dermed ikke skal ha kontakt med leverandørmarkedet, bør ikke delta på kurset.

Gjennom arenaen vil du:

  • lære om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland
  • definere behov og få tips til konkurransegrunnlag som svarer på dette
  • diskutere ytelse og kvalitet med kollegaer, leverandører og kjøretøyprodusenter
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)
  • få innsikt i regelverk og rom for dialog i anskaffelser

Leverandører

Du som leverandør/ kjøretøyprodusent vil få en unik sjanse til å gi innspill til kommende konkurranser og bli bedre kjent med behovet til potensielle oppdragsgivere gjennom arenaens mange dialogaktiviteter. Erfaringer fra tidligere arenaer viser at en rekke oppdragsgivere som deltar på denne arenaen også endrer sin arbeidsmåte ved påfølgende konkurranser, bl.a. ved at de får økt bestillerkompetanse og faglig innsikt i målene bak konkurranser de publiserer. Du får innføring i handlingsrommet for dialog i anskaffelser, tips til salgsstrategi og innsikt i offentlige anskaffelser og hva som kjennetegner gode og balanserte konkurransedokumenter og kontrakter, og relevante miljøkriterier.

Gjennom arenaen vil du:

  • lære om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland
  • møte mange potensielle kunder på én og samme arena
  • gi innspill som kan øke bestillerkompetanse hos potensielle kunder
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)
  • få innsikt i regelverk og rom for dialog

Informasjon

Læringsarenaen ses i sammenheng med Leverandørutviklingsprogrammets dialogkonferanse for innkjøpere og leverandører om klimasmart avfallstransport som ble avholdt 22. august 2018 (for informasjon se: http://innovativeanskaffelser.no/kalender/leverandorkonferanse-om-klimasmart-avfallstransport/).

Til sammen vil Difi og Leverandørutviklingsprogrammet bidra til en grønn avfallsomstilling.

Påmelding

Balanserte anskaffelser spenner over to samlinger. Du som melder deg på vil automatisk få plass på begge samlinger. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi beskjed via e-post til: kurs@difi.no. Virksomheter som skal gjennomføre en anbudskonkurranse om avfallsinnsamling i kursperioden, kan ikke delta.

Kursdatoer

Samling 1:

Dag 1 – 24. oktober 2018 kl. 9:00-16:30
Dag 2 – 25. oktober 2018 kl. 9:00-16:30

Samling 2:

Dag 3 - 22. november 2018 kl. 9:00-16:30
Dag 4 - 23. november 2018 kl. 9:00-16:30

Mål for arenaen

Mer balanserte og bedre anskaffelser av tjenester og kjøretøy for avfallstransport.

• Både innkjøper og leverandør skal øke kompetansen om anskaffelsesregelverket og bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen som vil legge til rette for:

• Forbedret kontraktsstrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre
• Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav
• Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering
• Mer klima- og miljøvennlige anskaffelser av avfallstransport
• Større deltagelse i konkurransene
• Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen
• Skape beste praksis 

Sist endret 14.11.2018