Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo (Kart)
Startdato 29.11.2018 08:00
Sluttdato 29.11.2018 11:30
Påmeldingsfrist 25.11.2018
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0
Ansvarlig Berit Bergseth, tlf. 918 51 614 og Geir Bekkevold, tlf. 980 60 769

Målsettingen med seminaret er å gi økt kunnskap om aktuelle EØS-rettslige temaer. Seminaret retter seg mot saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen, og som ønsker mer kompetanse om EØS-rettslige problemstillinger og kunnskap om hvordan Norges interesser best kan ivaretas i den forbindelse.

Målgruppe

Ansatte som arbeider med EU/EØS saker i norsk statlig forvaltning.

Generelt

Første del av seminaret tar opp sentrale rettslige problemstillinger knyttet hovedsakelig til innlemmelse av nye rettsakter i EØS-avtalen, slik som spørsmål knyttet til EØS-relevans og EØS-avtalens to-pilarstruktur, belyst ved aktuelle eksempler.

Andre del av seminaret ser på hvordan vi kan ivareta norske interesser best mulig når det gjelder fortolkningen av EØS-retten, blant annet i saker for EU- og EFTA-domstolen og ved bruk av handlingsrom ved gjennomføring av EØS-regelverk nasjonalt. Dette vil også belyses ved aktuelle eksempler.

Innledninger ved folkerettsrådgiver Kaja Moe Winther og
seniorrådgiver Ingunn Skille Jansen, Seksjon for EØS- og handelsrett, UD.
Advokat Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Det vil bli servert kaffe/te fra kl. 08.00 og enkel servering underveis. Det faglige innholdet starter kl. 08.30.

Sist endret 05.11.2018