Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo
Startdato 16.10.2018 09:00
Sluttdato 16.10.2018 15:30
Påmeldingslink Til ekstern påmelding
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 400 07 997

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i SRS og en gjennomgang av et virksomhetsregnskap utarbeidet etter SRS med regnskapsoppstillinger og tilhørende noter.

Les mer om arrangementet her.

Sist endret 10.09.2018