Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo
Startdato 19.10.2018 09:00
Sluttdato 19.10.2018 15:00
Påmeldingslink Til ekstern påmelding
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 400 07 997

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan arbeide med utredning av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse. I kurset går vi gjennom hvordan du kan besvare utredningsinstruksens 6 spørsmål på en god måte. Kurset baseres på en workshop-modell med vekt på gruppearbeid og løsning av case.

På DFØs nettsider finner du informasjon om kurset

Sist endret 17.10.2018