Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Startdato 22.10.2018 09:00
Sluttdato 22.10.2018 15:30
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 400 07 997
Sist endret 01.01.1970