Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo.
Startdato 22.10.2018 09:00
Sluttdato 22.10.2018 15:30
Påmeldingslink Til ekstern påmelding
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 400 07 997

Kurset gir deg en innføring i reglene om regnskap for nettobudsjetterte virksomheter, inkludert en oversikt over hovedreglene i SRS. Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap etter SRS.

Les mer om arrangementet her,

Sist endret 11.09.2018