Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Sted Oslo
Adresse Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo.
Startdato 22.11.2018 09:00
Sluttdato 22.11.2018 15:00
Påmeldingslink Til ekstern påmelding
Pris 0
Ansvarlig Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kurssenter, e-post: kurs@dfo.no, T. 400 07 997

Her lærer du hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

Les mer om arrangementet her.

Sist endret 11.09.2018