Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Forum for oppdragsgivere IKT - vurdering av sikkerhet for skytjenester

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Startdato 12.10.2018 10:00
Sluttdato 12.10.2018 15:00
Påmeldingsfrist 10.10.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Asle Aass, tlf: 922 89 395

Dette er forumet for deg som er involvert i IKT-anskaffelser i en offentlig virksomhet. Her får du blant annet vite hvordan anskaffelse av skytjenester passer med anskaffelsesregelverket og hvilke krav som gjelder for sikkerhet og personvern ved bruk av skytjenester.

Målgruppe

Forumet er for deg som er ansatt i en offentlig virksomhet, og som gjennomfører IKT-anskaffelser i virksomheten. Dersom du er ansvarlig eller på annen måte er involvert i anskaffelse av IKT, er det deg vi ønsker som deltaker i forumet.

Generelt

Forumet er for deg som ofte – eller av og til – gjennomfører IKT-anskaffelser i en offentlig virksomhet. Dersom du er ansvarlig eller på annen måte er involvert i anskaffelse av IKT er det deg vi ønsker som deltaker i forumet.

Vår erfaring viser at mange er usikker ved vurdering av skytjenester. Mange er usikker på hvordan anskaffelse av skytjenester passer med anskaffelsesregelverket, og er usikker på hvilke krav som gjelder for sikkerhet og personvern ved bruk av skytjenester;

  • Hvor er våre data lagret? 
  • Hvem har tilgang til våre data? Har uvedkommende tilgang til våre data? 
  • Hvordan kan vi vite at skytjenester er sikkert? Kan vi stole på skyleverandørene?

Erfaringen er at «klargjøring» av skytjenester som faller under terskelverdi blir mer aktuelt og tjenester som Kahoot, Facebook og Dropsbox er tjenester som uansett er i bruk i virksomhetene. Det er derfor viktig å sikre at de bli brukt på en forsvarlig måte, med godkjente databehandleravtaler og i henhold til norsk regelverk forøvrig.

Vi inviterer Forum for oppdragsgivere IKT til faglig samling om sikkerhet for skytjenester hvor du får anledning til å ta opp problemstillinger som er viktig for deg. Vi legger opp til både plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.

Foreløpig program

  1. Velkommen v/ordstyrer Odd-Lasse Worum, Det Digitale Vestre Agder
  2. Nytt fra Difi v/Asle Aass, Difi
  3. Sjekkliste for sikker sky
  4. Gruppearbeid: Vurdering av sikkerhet for utvalgte skytjenester v/Håvard Reknes, Difi
  5. Oppsummering

Lett servering og nettverking fra kl. 09.30. Programstart kl. 10.00.

Til deltakere som skal følge arrangementet på Virtuelt Konferanse – Webinar: Følg lenken https://wb1.seevia.me/index.html?id=55446655 og tast inn kode 2332. Du mottar da video, lyd og presentasjoner fra møterommet. Har du påloggingsproblemer, kontakt arkadii.navrotskiy@difi.no

Sist endret 10.10.2018