Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Frokostseminar - Informasjonssikkerhet i styringsdialogen

Sted Oslo
Adresse R 5, Auditoriet, Akersgata 59, Oslo (Kart)
Startdato 25.10.2018 08:30
Sluttdato 25.10.2018 11:00
Påmeldingsfrist 23.10.2018
Påmeldingslink [Påmeldingsfristen er passert]
Pris 0
Ansvarlig Øyvind Grinde tlf: 416 43 614

I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangere frokostseminar om departementenes styringsdialog og oppfølgning av arbeidet med informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter. Årsaken til at vi har valgt dette temaet er at vi har kartlagt at informasjonssikkerhet i liten grad tas opp styringsdialogen. Informasjonssikkerhet er viktig for at befolkningen skal ha høy tillit til forvaltningen. Vi velger ofte å vektlegge mulighetene informasjonssikkerhet gir, fremfor å peke på alt som kan gå galt.

Målgruppe

Etatsstyrere og virksomhetsledere.

Generelt

På frokostseminaret møtes etatsstyrere og virksomhetsledere fra flere av de statlige virksomhetene som deltok i Difis evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen tidligere i år.

Foreløpig agenda

08.30 Kaffe/te
09.00 Åpning av seminaret ved direktør Steffen Sutorius, Difi
09.10 Informasjonssikkerhet som del av styringsdialogen, hva er viktig for departementene? ved departementsråd Eivind Dale, KMD
09.30 Informasjonssikkerhet som del av styringsdialogen, hva er viktig for virksomhetene ved administrerende direktør Cathrine M. Lofthu, Helse Sør-Øst RHF
09.50 Pause
10.00 Funn og anbefalinger: Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, Difi-rapport 2018:4 ved seksjonssjef Øyvind Grinde, Difi
10.15 Departementets rolle, ansvar og kompetansebehov for å lykkes med digitalisering, fornying og endring ved avdelingsdirektør Espen Opjordsmoen, ASD
10.30 Diskusjon med sidemann ved Difi
10.50 Oppsummering og vel hjem! ved DifiSist endret 28.09.2018