Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Sted Oslo
Adresse Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, Oslo (kart)
Startdato 29.11.2018 09:00
Sluttdato 29.11.2018 13:00
Påmeldingsfrist 22.11.2018
Påmeldingslink Til påmelding
Pris 0
Ansvarlig Ragnhild Grønlie, tlf: 997 13 860 og Tone Kastnes, tlf: 924 54 410

Vi henter erfaringer fra virksomheter som har benyttet Difis e-læringskurs i opplæringstilbudet til sine ansatte. Hvordan lage gode betingelser så de ansatte faktisk gjennomfører et e-læringskurs, hvordan sette kursene inn i en relevant sammenheng? Og hvordan jobbe strategisk med kompetanseutvikling?

Målgruppe

HR-ledere/medarbeider og de som jobber med kompetanse i offentlig sektor.

Generelt

Du finner et variert tilbud av digitale læringsressurser med implementeringsmateriale- og råd på læringsplattformen.difi.no. På erfaringsseminaret ønsker vi å vise eksempler på bruk og implementering for å motivere flere virksomheter til å bruke e-læringskursene til Difi. Ved å delta på seminaret får du mulighet til å snakke med og utveksle erfaringer med kolleger fra andre virksomheter.

Vi vil og presentere Felles læringsplattform for statlige virksomheter (virksomhetsplattformen.difi.no). Denne plattformen kan brukes til intern opplæring og mer strategisk styring av sin interne kompetanseutvikling.
 
Gjennom seminaret skal du få
• kunnskap om fordeler ved e-læring: at det kan nå ut til mange, at det er fleksibelt, at det kan deles, at det er viktig med god prosesser i læringsløpet

• inspirasjon til hvordan din virksomhet kan ta Difis e-læring i bruk

• kunnskap til å kunne sette i gang med forankring, planlegging og gjennomføring av e-læringsløp
  
Program

Det blir servert kaffe og te fra kl. 08:30

09:00 Velkommen
v/ Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi

Status fra Difi
v/ Tone Kastnes, Difi

Den femårige satsingen på digital opplæring i staten På nett med læring er inne i sine siste måneder som program. Tone gir oss status på leveransene fra programmet og forteller hvordan vi i Difi vil jobbe videre med læring på nett.

Oi, på nynorsk! – når virksomheten trenger å styrke nynorskopplæringen 
v/ Åste R. Ruud fra Domstoladministrasjonen og Aksel Torsnes Mehlum fra Språkrådet

Domstoladministrasjonen har tatt i bruk e-læringskurset Oi, på nynorsk! som et ledd i nynorskopplæringen. Åste forteller hvordan de har lagt opp dette tiltaket og hva de har erfart så langt. Aksel vil også komme med noen anbefalinger på hvordan kurset kan brukes basert på deres erfaringer i Språkrådet.

Pause

Effektive ledergrupper i Statped – en felles plattform for verdiskapning i etaten 
v/ Arnt-Helge Ljoså og Marte Lybak Greve, Statped

Statped har brukt Difis e-læringskurs «Utvikling av ledergrupper» i sitt nye lederutviklingsprogram. Hør hvordan de bruker dette som felles plattform for ledergruppene, og hvordan de sammen med rammeverk for god ledelse i staten, har satt sammen et godt tilbud til sine ledere.
 
Ledergruppeutvikling – bruk av Difis materiale i Skatteetaten    
v/ Ingrid Berge og Randi Austnes-Underhaug, Skatteetaten

Skatteetaten har plukket elementer fra Difis tilbud til ledere, både fra e-læringskurset Endringsledelse og Utvikling av ledergrupper, og satt det inn i en sammenheng som passer for dem. Hør hvordan de har lagt det opp.

11.10 Minglelunsj

Hvordan komme i gang med strategisk kompetansearbeid?
v/ Therese Idsøe Bentsen, Arkivverket og Kristin Lundtveit, Difi

Arkivverket har i løpet av det siste året jobbet smart med kompetanse. Nå er de klare for å gå fra plan til handling. Therese forteller hvordan de har jobbet, veivalg de har tatt og hva de nå står ovenfor.
Deretter inviterer vi dere til en arbeidsøkt – hvordan får vi egentlig læring og utvikling til å skje? Sammen lager vi konkrete læringsløp.

13.00 Takk for i dag!

 

Sist endret 08.11.2018