Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Hvordan lager du en åpen kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse når du skal anskaffe en IKT-løsning?

Sted Oslo
Adresse Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Startdato 22.01.2019 10:00
Sluttdato 24.01.2019 15:30
Påmeldingsfrist 09.01.2019
Påmeldingslink [Påmelding kan skje f.o.m. 17.12.2018 00:00]
Pris 0
Ansvarlig Mari Vestre,tlf: 994 02 262

Hvis du beskriver behovet ditt istedenfor å stille detaljerte krav til det leverandøren skal levere, får leverandøren mulighet til å bruke sin kompetanse til å tilby innovative og kostnadsbesparende løsninger. Å lage slike  behovsbeskrivelser krever tverrfaglig samarbeid mellom fagsiden som eier behovet, IKT og innkjøp. Arbeidet er krevende og bør ledes av en prosjektleder.

Kurset fokuserer på hvordan de ulike faggruppene bør samarbeide for å lage behovsbeskrivelsen og gjennomføre anskaffelsen. Du vil lære hva en behovsbeskrivelse bør inneholde og hva de ulike faggruppene bør bidra med. Du vil også lære om innovative anskaffelsesmetodikker, valg av anskaffelsesprosedyre og kontrakt (SSA) og hvordan du gjennomfører anskaffelsen som et prosjekt i henhold til Prosjektveiviseren.

Målgruppe

Ansatte i fagavdeling, IKT-avdeling og innkjøp, samt prosjektledere. Det er ønskelig med deltakere fra ulike fagområder fra samme virksomhet.

Generelt

Kurset består av en blanding av forelesninger og praktiske oppgaver som dere skal løse i grupper. Deler av opplegget vil være tilpasset ulike fagområder og vi ønsker derfor så jevn fordeling som mulig mellom dem.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltakerne skal lære å gjennomføre en IKT-anskaffelse ut fra en åpen kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse.

Sist endret 06.12.2018