Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

24. Oktober
Balanserte anskaffelser for avfallstransport

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallstransport og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Det er ingen deltakeravgift for denne arenaen.

Les mer
25. Oktober
Frokostseminar - Informasjonssikkerhet i styringsdialogen

I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangere frokostseminar om departementenes styringsdialog og oppfølgning av arbeidet med informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter. Årsaken til at vi har valgt dette temaet er at vi har kartlagt at informasjonssikkerhet i liten grad tas opp styringsdialogen. Informasjonssikkerhet er viktig for at befolkningen skal ha høy tillit til forvaltningen. Vi velger ofte å vektlegge mulighetene informasjonssikkerhet gir, fremfor å peke på alt som kan gå galt.

Les mer
30. Oktober
Effektivisering gjennom anskaffelser

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom styring av anskaffelser. 

Les mer
31. Oktober
Difi og EVRY inviterer til seminar/webinar om digital fakturering

Hvordan kan kommunen/fylkeskommunen spare tid og penger med raskere og smidigere distribusjon av faktura til dine innbyggere?

Les mer
31. Oktober
Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Difis arrangerer Høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor for femte året på rad og det skal vi feire!
Få fagpåfyll, bli inspirert og ta en prat med andre som sørger for god informasjonssikkerhet i forvaltningen!

Les mer
31. Oktober
Difi og Visma inviterer til seminar/webinar om digital fakturering

Hvordan kan kommunen/fylkeskommunen spare tid og penger med raskere og smidigere distribusjon av faktura til dine innbyggere?

Les mer
01. November
Informasjon – hvordan bruke sentrale infokilder

Målsettingen er å bli bedre kjent med aktuelle infokilder og hvordan en etat benytter disse i sitt arbeid.

Les mer
07. November
Anskaffelseskonferansen 2018

Lykkes du med å omstille gjennom anskaffelser? Kom på årets anskaffelseskonferanse 7. november og hør nyhetene på anskaffelsesområdet, enten gjennom foredrag i plenum, i kontakt med gamle og nye nettverk eller i parallellsesjonene.

Les mer
07. November
Veiledningssamling om medfinansiering

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad. Se gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
08. November
Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Europe og Inventura – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B+-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden.

I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Dette kurset er relevant for oppdragsgivere, leverandører, prosjektledere, kontraktsansvarlige og ledere. Dag 1 gir en teoretisk gjennomgang av filosofien IMT (Information Measurement Theory) og Best Value metoden. Dag 2 er interaktiv og gir deg praktisk trening i de ulike delene av prosessen. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Ved å bestå 2 skriftlige prøver vil du bli tildelt B+-sertifikat. For fullt utbytte av to intensive kursdager forventes det at du forbereder deg 4-20 timer ved å lese tilsendt kurslitteratur. Kurset koster kr 10.900 og deltakeravgiften inkluderer B/B+-sertifisering, materiell (inkl boken «Prestasjonsinnkjøp») og bevertning. Kurset er på engelsk.

Les mer
20. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Hva betyr regnskapsdata i styringen?

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen.

På DFØs nettsider finner du informasjon om arrangementet

Les mer
22. November
Best Value metoden - for oppdragsgivere og leverandører

Kurset er et samarbeid mellom Best Value Europe og Inventura – for oppdragsgivere og leverandører.

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år. I 2017 ble BVP innført som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter gjennom Difi sitt pilotprogram. I Norge har Nye Veier AS vært ledende på oppdragsgiversiden og har benyttet BVP i flere milliardanskaffelser. Flere BVP-prosjekter på bygg og IKT pågår og flere kommer.

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B+-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden.

I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Dette kurset er relevant for oppdragsgivere, leverandører, prosjektledere, kontraktsansvarlige og ledere. Dag 1 gir en teoretisk gjennomgang av filosofien IMT (Information Measurement Theory) og Best Value metoden. Dag 2 er interaktiv og gir deg praktisk trening i de ulike delene av prosessen. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Ved å bestå 2 skriftlige prøver vil du bli tildelt B+-sertifikat. For fullt utbytte av to intensive kursdager forventes det at du forbereder deg 4-20 timer ved å lese tilsendt kurslitteratur. Kurset koster kr 10.900 og deltakeravgiften inkluderer B/B+-sertifisering, materiell (inkl boken «Prestasjonsinnkjøp») og bevertning. Kurset er på engelsk.

Les mer
22. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Her lærer du hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

På DFØs nettsider finner du informasjon om kurset

Les mer
23. November
AVANT-kurs

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon - AVANT.

Kurset gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både for de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
26. November
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – skytjenester, samling 3

Tredje og siste samling i programmet om balanserte anskaffelser gjennom dialog. Tema for samlingen er kontraktsoppfølging, relasjonskompetanse og vurdering av sikkerhet for skytjenester.

Les mer
27. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring er, og hvordan dette prinsippet kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen.

På DFØs nettsider finner du informasjon om frokostseminaret

Les mer
27. November
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Regnskapsdagen 2018

Dagen er en orientering om de viktigste endringene og utviklingen innen regnskap i staten.

På DFØs nettsider finner du informasjon om arrangementet.

Les mer
29. November
EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Målsettingen med seminaret er å gi økt kunnskap om aktuelle EØS-rettslige temaer. Seminaret retter seg mot saksbehandlere og ledere som arbeider med EØS-saker i forvaltningen, og som ønsker mer kompetanse om EØS-rettslige problemstillinger og kunnskap om hvordan Norges interesser best kan ivaretas i den forbindelse.

Les mer
29. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Vi henter erfaringer fra virksomheter som har benyttet Difis e-læringskurs i opplæringstilbudet til sine ansatte. Hvordan lage gode betingelser så de ansatte faktisk gjennomfører et e-læringskurs, hvordan sette kursene inn i en relevant sammenheng? Og hvordan jobbe strategisk med kompetanseutvikling?

Les mer
07. Desember
Veiledningssamling om medfinansiering

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad. Se gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
Kurs og konferanser RSS