Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

28. Februar
LCC – Status, erfaringer og veien videre

LCC forum inviterer i samarbeid med Difi til frokostmøte om bruk av livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter.  Å se LCC-kostnadene av ulike alternativer gir deg en metodikk for å ta gode avgjørelser i prosjekter og i hele prosjektets driftstid. Metodikken kan brukes på alt fra konseptvalg til detaljer som valg av gulvbelegg.
På frokostmøte vil Difi vise hva de har gjort og veien videre for arbeid med LCC i offentlige bygganskaffelser. Vi skal ha et praktisk eksempel fra arbeid med LCC i en kommune, og vi sier noe om hva LCC forum ser som veien videre.

Les mer
28. Februar
Åpen fagdag for systemleverandører til offentlige anskaffelser

Fagdagens primære fokus er brukernes behov for funksjonalitet og informasjonsflyt i systemløsningene, og hvordan Difi og dere som tjenesteleverandører kan legge til rette for disse behovene. Vi inviterer til en dag med en blanding av informasjon fra Difi og diskusjoner om innhold og veien videre for gode løsninger for digital konkurransegjennomføring. Deltakerne inviteres også til lunsj.
Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 08.30 og fagprogrammet starter presis kl. 09.00.

Les mer
28. Februar
Effektivisering gjennom anskaffelser

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom anskaffelser.

Les mer
28. Februar
Startprogram for innovative anskaffelser

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. Startprogrammet er gratis å delta på.

Omtale av arrangementet.

Les mer
28. Februar
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
06. Mars
Leverandørkonferanse: Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen. Ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, kan det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Her er det stort potensial for innovasjon og nye løsninger innen smart energibruk og lagring.

Les mer
08. Mars
Innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse (DFØ)

Kurset gir deltakerne en innføring i utredningsinstruksens krav til innhold i utredninger av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse.

Les mer
14. Mars
EHF-brukerforum 14.03.18

EHF-brukerforum er et samlingspunkt for brukere av EHF formatene (faktura, katalog, ordre, ordrebekreftelse, kreditnota, ESPD m.fl.). EHF-brukerforum er for faglige diskusjoner mellom sender og mottakere av EHF dokumenter og informasjon fra Difi om utbredelse, nyttige verktøy, nyheter som kommer, lover og regler m.m.

Les mer
15. Mars
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema våren 2018.

Les mer
15. Mars
Samling 1 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
20. Mars
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for leverandører

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse. Byggherrene inviteres til å jobbe med konkrete anskaffelser som del av kurset. Kurset vil også pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for konkurransestrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
22. Mars
Transport og trygghet – ta styringen på oppdraget

Dette er seminaret for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester, både for varer og personer.
Nå har du muligheten til å møte sju statlige myndighetsorganer som du og din virksomhet på ulike måter er nødt til å forholde dere til – alle på en gang!
Hør siste nytt fra myndighetene, og hvordan to store transportbestillere forholder seg til sitt samfunnsansvar. Her kan du også utveksle synspunkter og erfaringer med mange andre aktører i transportbransjen.

Les mer
04. April
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for byggherrer

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse. Byggherrene inviteres til å jobbe med konkrete anskaffelser som del av kurset. Kurset vil også pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for konkurransestrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no 

Les mer
17. April
Innføringskurs i regnskap for statlige virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter. Vi vil blant annet gå gjennom krav til årsregnskap i statlige virksomheter.

Les mer
18. April
Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter.

Les mer
19. April
Virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter (DFØ)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for nettobudsjetterte virksomheter.

Les mer
25. April
Kurs i samfunnsøkonomisk analyse (DFØ)

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Les mer
26. April
Innføringskurs i tilskudd (DFØ)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

Les mer
22. Mai
Best Value metoden - presentasjonsinnkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning.

Les mer
23. Mai
Brukarråd for Difis fellesløysingar

Difi har gleda av å invitera våre kundar og samarbeidspartar til årets store høgdepunkt. Velkommen til Brukarrådet for Difis fellesløysingar 23. og 24. mai 2018! Vi ynskjer å gi dykk ei oppleving og eit arrangement du kjem til å hugse resten av livet. Årets Brukarråd for Difis fellesløysingar er lagt til Alexandra Hotell i vakre Loen, Nordfjord.

Les mer
24. Mai
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
29. Mai
Hva betyr regnskapsdata i styringen? (DFØ)

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen. Vi har et spesielt fokus på hvordan økonomimodellen er et viktig grunnlag for å kunne ta økonomiske data i bruk i styringen.

Les mer
Kurs og konferanser RSS