Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

23. August
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling - for leverandører

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene.  Vi jobber med reelle situasjoner fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom presentasjoner og interaktive økter vil du:

  • møte mange potensielle kunder på én og samme arena
  • gi innspill som kan øke bestillerkompetanse hos potensielle kunder
  • ha dialog med oppdragsgivere
  • teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling og (publiseres høsten 2018)
  • få inspirasjon til innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland


Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 23.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no.

 

Les mer
29. August
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – avfallsinnsamling for - oppdragsgivere

Difi inviterer til felles læringsarena for offentlige oppdragsgivere og leverandører av avfallsinnsamlingstjenester og for kjøretøyprodusenter av renovasjonsbiler. Vi følger fasene før, under og etter en konkurranse og kombinerer presentasjoner, gruppeoppgaver og dialog mellom partene. Vi jobber med reelle case fra anskaffelsesverdenen. Kurset er gratis.

Gjennom arenaen vil du:

-        ha dialog med potensielle leverandører og kjøretøyprodusenter

-        definere behov og få tips til konkurransegrunnlag som svarer på dette

-        diskutere ytelse og kvalitet med kollegaer, leverandører og kjøretøyprodusenter

-        teste Difis miljøkriterier for avfallsinnsamling (publiseres høsten 2018)

-        få informasjon om innovasjon innen avfallsinnsamling fra Nederland

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Oppdragsgivere melder seg på samling med oppstart 29.08.2018. Arenaen varer seks dager over tre samlinger, og man oppnår kursbevis ved fullt oppmøte. Skulle du være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no. Virksomheter som skal gjennomføre en anbudskonkurranse om avfallsinnsamling i løpet av kursperioden kan ikke delta.

Les mer
30. August
Innkjøpsforum

Statens innkjøpssenter har gleden av å invitere til Innkjøpsforum – et møtested for alle som jobber med innkjøp, lokale avtaleforvaltere og innkjøpssenteret.
Forumet er ment å være en interaktiv arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler.

Les mer
05. September
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
13. September
Samling 1 - Ny som leder i staten - høst 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
25. September
Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere

Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Les mer
01. Oktober
Effektivisering gjennom anskaffelser

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom styring av anskaffelser. 

Les mer
15. Oktober
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Les mer
15. November
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter. 

Les mer
Kurs og konferanser RSS