Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

19. Desember
Førjulsgevinstseminar 2018: Økosystem - kan det hjelpe oss til å realisere gevinster på nye og bedre måter?

Difi inviterer til sitt tradisjonsrike gevinstseminar når det nærmer seg jul! Vi gleder oss til å samle alle som ønsker at vi skal lykkes med å ta ut gevinster i offentlig sektor. Vi lover god førjulsstemning samt interessante innledere og erfaringsdeling fra virksomheter og prosjekter det er verd å lytte til.

Les mer
18. Januar
Livssykluskostnader (LCC) for bygg – Hvorfor, hvordan og når bør du gjøre en LCC analyse?

Difi inviterer til frokostmøte om livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter. 
Hvorfor LCC er avgjørende for en bygganskaffelse? Hvordan få LCC inn som rutine i prosjekter og eiendomsforvaltningen? Hvordan tilpasse en LCC tilnærmingen til de ulike entrepriseformene? Hva skal man gjøre i de ulike fasene av byggeprosessen?

På frokostmøte vil Difi vise sin nye veileder som vil hjelpe beslutningstakere og prosjektansvarlige i kommuner å ta grep i LCC i bygganskaffelser. Gode råd, konkrete eksempler og enkel metodikk for å vurdere ulike byggalternativer, vil presenteres.

Les mer
22. Januar
Hvordan lager du en åpen kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse når du skal anskaffe en IKT-løsning?

Hvis du beskriver behovet ditt istedenfor å stille detaljerte krav til det leverandøren skal levere, får leverandøren mulighet til å bruke sin kompetanse til å tilby innovative og kostnadsbesparende løsninger. Å lage slike  behovsbeskrivelser krever tverrfaglig samarbeid mellom fagsiden som eier behovet, IKT og innkjøp. Arbeidet er krevende og bør ledes av en prosjektleder.

Kurset fokuserer på hvordan de ulike faggruppene bør samarbeide for å lage behovsbeskrivelsen og gjennomføre anskaffelsen. Du vil lære hva en behovsbeskrivelse bør inneholde og hva de ulike faggruppene bør bidra med. Du vil også lære om innovative anskaffelsesmetodikker, valg av anskaffelsesprosedyre og kontrakt (SSA) og hvordan du gjennomfører anskaffelsen som et prosjekt i henhold til Prosjektveiviseren.

Les mer
28. Januar
Interessentmøte om miljøkriterier for anlegg

Difi inviterer til et åpent interessentmøte for å informere om arbeidet med å lage miljøkriterier for anleggsarbeid.

Les mer
Kurs og konferanser RSS