Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

25. Januar
Webinar: Kommunekampanje for å øke antall innbyggere med digital postkasse

Bli med å realiser deres potensielle gevinster ved større bruk av digital postkasse i deres kommune!

Les mer
07. Februar
Interessentmøte - Kriteriesett for anskaffelser av mat og drikke

Difi inviterer til åpent møte for å informere om og motta innspill på arbeidet med å lage kriteriesett relatert til klima, miljø og samfunnsansvar for anskaffelser av mat, drikke og cateringtjenester. Kriteriesettet skal lages våren 2018. Resultatet vil være et sett med krav og kriterier som offentlige innkjøpere kan bruke i sine anskaffelser av mat og drikke for å vekte miljø. Det er anledning til å delta på video. Vennligst skriv «video» i kommentarfeltet når du melder deg på, så vi kan sende deg informasjon om pålogging separat.

Les mer
09. Februar
Nettverk for offentlige innkjøpsledere

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.
Nettverksmøte 9. februar vil ta for seg hvordan innkjøpsledere kan legge til rette for gevinstrealisering, og flere virksomheter vil fortelle om sine erfaringer på innkjøpsområdet.
Hvis du ønsker å forberede seg på fagområdet før møtet, kan du gå inn på KS sin gevinstkokebok som ligger ute på nettet, eller gå inn på Prosjektveiviseren.difi.no eller på DFØ sine hjemmesider som alle veileder på området.

Les mer
12. Februar
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning.

Les mer
13. Februar
Fagarena for informasjonsforvaltning

Alle er velkommen til fagarena for informasjonsforvaltning. Denne gangen vier vi kommunesektoren særskilt oppmerksomhet.

Les mer
15. Februar
AVANT-seminar

Difi tilbyr et praktisk og enkelt elektronisk verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i egen organisasjon; AVANT.

Seminaret gir en introduksjon til hvordan bruke AVANT, og passer både de som allerede har bestemt seg for å bruke verktøyet, og for de som vil vite litt mer.

Les mer
15. Mars
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema våren 2018.

Les mer
15. Mars
Samling 1 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
20. Mars
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for leverandører

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer til å utvikle en best mulig kontraktstrategi. Kurset vil blant annet pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for kontraktstrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
04. April
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - bygg og anlegg - for byggherrer

Difi inviterer til felles kurs for leverandører og byggherrer for å få bedre bygg- og anlegg i offentlig sektor. Kurset bruker dialog mellom leverandører og byggherrer til å utvikle en best mulig kontraktstrategi. Kurset vil blant annet pilotere nye miljøkriterier, ny veileder for kontraktstrategi og andre nyttige verktøy for anskaffelser i bygg- og anleggsprosjekter. Vi følger fasene fra innledende markedsdialog, utarbeidelse av kontraktstrategi, konkurranse og kontraktsgjennomføring/utførelse.

Påmeldingen gjelder alle kurssamlingene. Leverandører melder seg på samling med oppstart 20.03.2018 og byggherrer melder seg på samling med oppstart 4.04.2018.
Det er avgjørende for resultatet av kurset at alle deltakerne deltar på samtlige samlinger. Skulle du imidlertid være forhindret fra å delta på en eller flere av samlingene, gi snarest mulig beskjed via e-post til: kurs@difi.no

Les mer
22. Mai
Best Value metoden - presentasjonsinnkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Kurset koster kr 9.900 for FBA, NBEF og RIF-medlemmer, kr 11.400 for NITO- og Tekna-medlemmer og kr 12.400 for andre. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning.

Les mer
24. Mai
Samling 2 - Ny som leder i staten - vår 2018

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon og hjelp til komme i gang med e-læringsprogrammet Sats. Du får også mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
Kurs og konferanser RSS