Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Vi tilbyr felles kurs og tiltak for staten som er spesifikt innrettet mot statens særskilte behov. Temaene er aktuelle, generelle og tverrgående. Kursene fokuserer på grunnleggende forvaltningsverdier og gir kunnskap som skal gjøre ledere og medarbeidere bedre forberedt til å møte en forvaltning i endring.

Du må være innlogget for å melde deg på våre arrangement. Se Hjelp i hovedmeny.

Aktuelle arrangementer: 

 

22. September
Frokostseminar – Digitalt førstevalg; hvordan er møtet med offentlig sektor?

Hvordan er det for innbyggerne å forholde seg til en digital offentlig sektor? Er innbyggerne klar for digitalt førstevalg? Og hvordan bli Norge anbefalt å ta digitaliseringen et steg videre? SSB, Capgemini og OECD har alle nye undersøkelser på området. På frokostseminaret får vi presentert resultat fra undersøkelsene, og svar på spørsmålene over.

Les mer
27. September
Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

Difi og Norstella inviterer til Samhandlingsarena #13

Les mer
29. September
Nettverkssamling 2 for digitalt førstevalg - brukerorientering

Difi kjører i høst en serie med fire nettverkssamlingen for digitalt førstevalg. Nettverkssamling 2 handler om brukerorientering.

Hensikten med nettverkssamlingene er å skape en arena for å utveksle erfaringer og meninger, samt kompetanseheving gjennom faglig innhold. Vi vil gjerne at de samme personene deltar på samlingene slik at deltakerne blir kjent og kan bygge videre på tidligere diskusjoner. 

Les mer
02. Oktober
Innføringskurs i planlegging og gjennomføring av IKT-øvelser

Hva skal til for å planlegge og gjennomføre enkle IKT-øvelser? Difi inviterer til et innføringskurs i planlegging av IKT-øvelser.

Les mer
09. Oktober
Dine personopplysninger er gull verdt!

Difi inviterer til felles seminar om informasjonssikkerhet og personvern sammen med Datatilsynet, Forbrukerrådet og Norsis. Seminaret innleder den andre uken i Nasjonal sikkerhetsmåned som har personvern og informasjonssikkerhet som tema.

Les mer
10. Oktober
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
13. Oktober
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av kollektivtransport med buss. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
16. Oktober
Skytjenester er her for å bli!

Difi inviterer til felles seminar om skytjenester sammen med Datatilsynet og Nasjonal sikkerhets myndighet (NSM).

Les mer
16. Oktober
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Kurset er fulltegnet, men ta kontakt med kursarrangør ved behov for bedriftsinterne kurs. Må være minimum 16 deltakere.
Neste kurs kommer i november.

Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Deltakeravgiften inkluderer B-sertifisering, boken "Best Value Procurement", materiell og bevertning. Pris avhenger av medlemskap, se kurssiden.

Les mer
17. Oktober
Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Miljøvennlig kollektivtransport med buss - for innkjøpere

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av kollektivtransport med buss. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
24. Oktober
Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor

Difis årlige heldagskonferanse om informasjonssikkerhet. Konferansen retter seg mot ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Målet for konferansen er å styrke kunnskap og informasjonssikkerhetskultur i virksomhetene.
Tema på årets høstkonferanse er to av de fem tiltaksområdene i «Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017».

Styring og kontroll
Virksomheten trenger styring og kontroll også innen informasjonssikkerhet. eForvaltningsforskriften § 15 stiller i tillegg krav om det. Vi hjelper virksomhetene med å få dette til i praksis.

Kunnskap, kompetanse og kultur
Dette er grunnsteinene som god sikkerhet bygger på. Målet er at hver ansatt skal ha den kunnskapen og kompetansen om sikkerhet som er nødvendig i den jobben de utfører.

Les mer
25. Oktober
Digitaliseringsrådet inviterer til frokostseminar! Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – hvordan kan vi løse dem?

Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at virksomhetene lærer av hverandres suksesser og feil.

Les mer
26. Oktober
EU/EØS-halvdagsseminar: Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2017.

Les mer
27. Oktober
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommer

Les mer
31. Oktober
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Totalentreprisetjenester - for leverandører

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på strategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med anskaffende virksomhet, i alle faser av konkurransen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
06. November
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
07. November
Balanserte anskaffelser gjennom dialog - Totalentreprisetjenester - for byggherrer

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov.

Les mer
20. November
Best Value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

Les mer
22. November
Forvaltningskonferansen

Tema for årets konferanse er statens regionale organisering. Dette er et aktuelt tema ved at endringer i region- og kommunegrenser endrer administrative grenser i landet. Sett deg på invitasjonslisten nå.

Les mer
23. November
EU/EØS-halvdagsseminar: Europakompetanse: EØS-rettslige tema

Difi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet to halvdagsseminar om EU/EØS-relaterte tema høsten 2017.

Les mer
23. November
Anskaffelseskonferansen

Evne til omstilling, bruk av handlingsrommet og arbeid for å realisere effektiviseringspotensiale er hovedtema for årets konferanse. Vi deler ut Anskaffelsesprisen og feirer 10-årsjubileum for konferansen!

Les mer
Tittelbilde: På nett med læring
30. November
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Hold av datoen for årets erfaringsseminar om e-læring!

Les mer
01. Desember
Endring til frokost - Frokostmøte om endringsledelse

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor.

Tema: Kommer

Les mer
04. Desember
Samling 2 - Ny som leder i staten - høst 2017

Er du ny leder i staten? Bli med på Ny som leder-tilbudet til Difi og få en god start i din nye rolle. Tilbudet består av to samlinger og e-læringskurset Sats. Her vil du få faglig påfyll på hva som særpreger ledelse i staten, inspirasjon og rom for refleksjon. Gjennom samlingene får du mulighet til å møte og skape et verdifullt nettverk med ledere fra andre statlige virksomheter.

Les mer
06. Desember
Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell orientering om medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Les gjerne gjennom materiell som er tilgjengelig på www.difi.no/medfinansieringsordningen før samlingen.

Les mer
12. Desember
Fagarena for informasjonsforvaltning

Tema kommer senere.

Les mer
Kurs og konferanser RSS