Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Konferanser

Oversikt over konferanser etter dato.

2017 - Første halvår
2017 - Andre halvår
08.06 kl. 8:00 Digitaliseringskonferansen 2017 Oslo og nett-tv