Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Konferanser

Oversikt over konferanser etter dato.

2017 - Andre halvår
05.09 kl. 0:00 IT-kontraktsdagen 2017 Oslo
24.10 kl. 9:00 Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor Oslo
22.11 kl. 9:00 Forvaltningskonferansen Oslo
23.11 kl. 9:00 Anskaffelseskonferansen Oslo