Arrangementer

Kurs, seminarer og konferanser i regi av Difi

Konferanser

Oversikt over konferanser etter dato.

2018 - Andre halvår
23.10 kl. 10:00 NOKIOS Trondheim
07.11 kl. 9:00 Anskaffelseskonferansen 2018